Inloggen

Regie houden, uw leven lang

Wat als u uw kinderen een financieel steuntje wil geven? Hoe kunt u uw financiën het beste regelen binnen uw testament? En wat als u door ziekte of ongeval niet meer kenbaar kan maken wat u wilt? VvAA biedt u advies over schenken, erven, het (levens)testament en de ondernemersakte. Vrijblijvend gesprek aanvragen

Schenken en Erven

Financiële en fiscale gevolgen schenken en erven

Voordat u een schenking doet, uw testament opstelt, of een erfenis aanvaardt wilt u weten waar u verstandig aan doet. En welke financiële en fiscale gevolgen uw handelen heeft. VvAA weet wat er nodig is en kan u adviseren.

Vrijblijvend gesprek aanvragen

Schenken

Als u overweegt een bedrag te schenken, dan wilt u weten hoe u dit zo fiscaal aantrekkelijk mogelijk doet. En of u het bedrag daadwerkelijk kunt missen. Ook op langere termijn. U wilt tenslotte zelf ook lekker kunnen blijven leven.

Het testament

In een testament legt u uw laatste wensen omtrent de overdracht van uw vermogen vast. Maar ook bijvoorbeeld de voogdij over de kinderen. Daarnaast is het testament een belangrijk instrument bij de besparing van erfbelasting.

Als erfgenaam wilt u weten waarop u recht hebt. Wat is de omvang van de nalatenschap, is beneficiair aanvaarden verstandig, hoe hoog is uw legitieme portie en wanneer betaalt u de legaten uit?

VvAA geeft u inzicht in uw mogelijkheden op schenk- en erfgebied. En VvAA adviseert als u zelf erfgenaam bent.
Oudere vrouw in tuin VvAA
Schenkadvies en testamentcheck voor € 495,-*
Overweegt u om een schenking te doen, of wilt u weten wat er gebeurt met uw erfenis? VvAA geeft u advies.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

* Adviesgesprek incl. uitwerking schenkadvies en testamentcheck (excl. BTW en reiskosten)

Hulp nodig?

Neem direct contact met uw belasting­adviseur of bel ons op werk­dagen tussen 8.30 en 17.00 uur.


VvAA geeft u advies over:

 • Inzicht in financiële ruimte voor schenkingen
 • Besparing op schenkbelasting en erfbelasting
 • Inzicht in voor- en nadelen papieren schenking
 • Opstellen van uw testament
 • Opstellen uitsluitingsclausules
 • Afwikkeling nalatenschap
 • Aangifte schenk- en erfbelasting
 • Doen belastingaangifte bij overlijden

Voor het geval dat...

Er zijn momenten tijdens uw leven waarop u, bijvoorbeeld vanwege dementie, ziekte, of een ongeval, niet kenbaar kunt maken wat u wenst dat er gebeurt op financieel, medisch of zakelijk gebied. Voor die momenten maakt u een levenstestament.

Vrijblijvend gesprek aanvragen

De mogelijkheden van het levenstestament

Als u vanwege een lichamelijke of geestelijke oorzaak (tijdelijk) zelf niet bij machte bent om uw zaken te regelen of actie te ondernemen, wilt u toch de regie houden over uw bezittingen, financiën, en medische beslissingen die genomen moeten worden.

Het levenstestament geeft u deze mogelijkheid. Het voorkomt dat uw naasten moeten gissen naar wat uw wensen zouden zijn geweest of dat de rechter iemand aanwijst om namens u beslissingen te nemen. Beslissingen die u wellicht helemaal niet gewild zou hebben.

De ondernemersakte

Bent u zelfstandig ondernemer, dan biedt de ondernemersakte, een variant van het levenstestament speciaal geënt op uw praktijkvoering, uitkomst. Het garandeert de continuïteit van uw praktijk. Bijvoorbeeld omdat u vastlegt wie de dagelijkse leiding overneemt als u bent uitgevallen, wie personeel mag aannemen en wanneer de beslissing om de praktijk te verkopen genomen mag worden.

VvAA geeft u advies

In geval van calamiteiten biedt uw levenstestament of ondernemersakte praktische oplossingen. VvAA geeft u advies over het opstellen hiervan. Zodoende weet u zeker dat u geen zaken over het hoofd heeft gezien die voor u van belang kunnen zijn in de toekomst. Wilt u meer weten over het levenstestament en de ondernemersakte en wat VvAA daarin voor u kan betekenen? Vraag dan direct advies aan.
Oudere vrouw in tuin VvAA
Schenkadvies en testamentcheck voor € 495,-*
Overweegt u om een schenking te doen, of wilt u weten wat er gebeurt met uw erfenis? VvAA geeft u advies.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

* Adviesgesprek incl. uitwerking schenkadvies en testamentcheck (excl. BTW en reiskosten)

Hulp nodig?

Neem direct contact met uw belasting­adviseur of bel ons op werk­dagen tussen 8.30 en 17.00 uur.


VvAA adviseert u over:

 • Het opstellen van uw levenstestament
 • Het aanwijzen van vertrouwenspersonen
 • Het geven van volmachten
 • De registratie van uw levenstestament
 • Het opstellen van de ondernemersakte
 • Het periodieke onderhoud van de ondernemersakte

Een adviesgesprek

Wil u meer weten over schenken, erven of het (levens)testament?
Vraag direct een vrijblijvend adviesgesprek aan met een van onze adviseurs.