Schenken en erven

Advies over schenken, erven, testament en ondernemersakte

Oudere man omarmt een oudere vrouw van achter en ze kijken allebei lachend vooruit.

Wat als u uw kinderen een financieel steuntje wil geven? Hoe kunt u uw financiën het beste regelen binnen uw testament? En wat als u door ziekte of ongeval niet meer kenbaar kan maken wat u wilt? VvAA biedt u advies over schenken, erven, het (levens)testament en de ondernemersakte.

Adviesgesprek aanvragen

Gevolgen

Voordat u een schenking doet, uw testament opstelt, of een erfenis aanvaardt wilt u weten waar u verstandig aan doet. En welke financiële en fiscale gevolgen uw handelen heeft. VvAA weet wat er nodig is en kan u adviseren.

Schenken

Als u overweegt een bedrag te schenken, dan wilt u weten hoe u dit zo fiscaal aantrekkelijk mogelijk doet. En of u het bedrag daadwerkelijk kunt missen. Ook op langere termijn. U wilt tenslotte zelf ook lekker kunnen blijven leven.

Testament

In een testament legt u uw laatste wensen omtrent de overdracht van uw vermogen vast. Maar ook bijvoorbeeld de voogdij over de kinderen. Daarnaast is het testament een belangrijk instrument bij de besparing van erfbelasting.

Als erfgenaam wilt u weten waarop u recht hebt. Wat is de omvang van de nalatenschap, is beneficiair aanvaarden verstandig, hoe hoog is uw legitieme portie en wanneer betaalt u de legaten uit?

VvAA geeft u inzicht in uw mogelijkheden op schenk- en erfgebied. En VvAA adviseert als u zelf erfgenaam bent.

Levenstestament

Er zijn momenten tijdens uw leven waarop u, bijvoorbeeld vanwege dementie, ziekte, of een ongeval, niet kenbaar kunt maken wat u wenst dat er gebeurt op financieel, medisch of zakelijk gebied. Voor die momenten maakt u een levenstestament.

Mogelijkheden

Als u vanwege een lichamelijke of geestelijke oorzaak (tijdelijk) zelf niet bij machte bent om uw zaken te regelen of actie te ondernemen, wilt u toch de regie houden over uw bezittingen, financiën, en medische beslissingen die genomen moeten worden.

Het levenstestament geeft u deze mogelijkheid. Het voorkomt dat uw naasten moeten gissen naar wat uw wensen zouden zijn geweest of dat de rechter iemand aanwijst om namens u beslissingen te nemen. Beslissingen die u wellicht helemaal niet gewild zou hebben.

Schenkadvies en testamentcheck

Overweegt u om een schenking te doen, of wilt u weten wat er gebeurt met uw erfenis? VvAA geeft u advies voor slechts € 495*.

* Adviesgesprek inclusief uitwerking schenkadvies en testamentcheck (excusief btw en reiskosten).

Adviesgesprek aanvragen

Advies

Graag geven wij u advies over:

 • Financiële ruimte voor schenkingen.
 • Besparen op schenkbelasting en erfbelasting.
 • Voor- en nadelen van papieren schenking.
 • Opstellen van uw testament.
 • Opstellen van uitsluitingsclausules.
 • Afwikkeling van nalatenschap.
 • Aangifte van schenk- en erfbelasting.
 • Doen van belastingaangifte bij overlijden.

Ondernemersakte

Bent u zelfstandig ondernemer, dan biedt de ondernemersakte, een variant van het levenstestament speciaal geënt op uw praktijkvoering, uitkomst. Het garandeert de continuïteit van uw praktijk. Bijvoorbeeld omdat u vastlegt wie de dagelijkse leiding overneemt als u bent uitgevallen, wie personeel mag aannemen en wanneer de beslissing om de praktijk te verkopen genomen mag worden.

Adviesgesprek aanvragen

Advies

Wij adviseren u graag over:

 • Opstellen van uw levenstestament.
 • Aanwijzen van vertrouwenspersonen.
 • Geven van volmachten.
 • Registreren van uw levenstestament.
 • Opstellen van de ondernemersakte.
 • Periodiek checken van de ondernemersakte.