Hoe behandelen wij uw schade?

Ongevallenverzekering

Zo gaan we te werk

Bevestiging van uw melding

We spannen ons maximaal in om binnen een werkdag (en bij uitzondering uiterlijk binnen drie werkdagen) te reageren op uw claimmelding.

Wie behandelt de schade?

  • Uw schade wordt behandeld door een schadebehandelaar in samenwerking met een medisch adviseur.
  • De medisch adviseur adviseert de schadebehandelaar over de medische aspecten. Daarnaast beoordeelt de medisch adviseur de opgevraagde medische informatie.

Herstel en mate van invaliditeit

  • De schadebehandelaar volgt samen met de medisch adviseur het verloop van uw herstel.
  • Wij stellen de mate van invaliditeit vast als er in medisch opzicht geen veranderingen meer zijn.

Hoe betalen wij de schade?

Zodra de hoogte van de uitkering is vastgesteld, betalen wij deze aan u.

Bij overlijden

Is er sprake van overlijden van de verzekeringnemer? Dan betalen wij aan de echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner.

Afwijzing

Wijzen wij uw claim (gedeeltelijk) af? Dan leggen wij u altijd uit waarom.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen