Inloggen

Hoe behandelen wij uw schade?

Inboedel- en opstalverzekering

Eerste aanpak

Als het mogelijk is, schakelen wij direct een samenwerkende reparateur in, bijvoorbeeld een aannemer of glaszetter. De voordelen daarvan ervaart u voornamelijk in gemak.

Bevestiging van uw melding

Binnen 10 werkdagen bevestigen wij de ontvangst van uw schademelding en geven wij aan of er dekking is. Bij een telefonische schademelding nemen wij de schadebehandeling direct met u door. Wij geven dan ook aan of wij u wel of geen schriftelijke bevestiging van uw melding sturen.

Hoe stellen wij de schade vast?

Wij stellen de schade in overleg met u vast. Als het nodig is schakelen wij een onafhankelijke schade-expert in. 

Contra-expertise

Bent u het niet eens met het schadebedrag dat onze expert heeft vastgesteld? Dan hebt u altijd recht op een second opinion door een expert. De kosten van inschakeling van de contra-expert worden altijd vergoed tot de kosten van inschakeling van een eigen expert. Indien de kosten van een contra-expert meer bedragen dan de kosten van de eigen expert, zal het meerdere getoetst worden aan de redelijkheid. Schakel de contra-expert niet in zonder overleg met VvAA, omdat de kosten hiervan dan mogelijk niet volledig vergoed worden. Worden uw en onze schade-expert het niet eens over de schadevaststelling? Dan benoemen beide schade-experts in dit uitzonderlijke geval samen een derde schade-expert. Deze derde schade-expert brengt een onafhankelijk en bindend advies uit.

Meer informatie over vaststelling schade en contra-expertise (PDF) ›

Hoe vergoeden wij inboedel- en inventarisschade?

Vergoeding van inboedel- en inventarisschade gebeurt op basis van ouderdom en vervangingswaarde van de spullen. Ook is in de meeste gevallen een eigen risico van toepassing.

Hoe betalen wij uw schade?

Wij betalen de schade meestal rechtstreeks aan u. Indien een samenwerkende reparateur is ingeschakeld, kunnen wij de schade ook rechtstreeks aan de reparateur vergoeden.

Afwijzing

Wijzen wij uw claim (gedeeltelijk) af? Dan leggen wij u altijd uit waarom.