Peer supporters

Professionele ondersteuning na incident of calamiteit

Moniek de Boer

Peer supporter

De ruim 25 jaar ervaring die ik heb als arts in de gezondheidszorg heeft mij veel inzicht gegeven in het functioneren van zorgverleners. In mijn rol als coach breng ik mijn ervaring als gynaecoloog, afdelingshoofd, stafbestuurslid en voorzitter van klachtencommissies samen. Ik kom vanuit verbinding en diepgang snel tot de kern. Mijn uitgebreide coachopleiding en de verschillende functies die ik heb gehad, dragen bij aan mijn ervaring met Peer Support, vanuit verschillende perspectieven. Een incident blijft vreselijk voor iedereen.

Waar ik jou mee kan helpen

 • Creëren van (je eigen) veiligheid waardoor alles bespreekbaar is.
 • Emotioneel herstellen, zodat je sneller weer volwaardig kan functioneren.
 • Een ander perspectief krijgen en leren van hetgeen je overkomen is.

Elles Bindels

Peer supporter

Als arts heb ik te maken gehad met een kansloze reanimatie in een setting waarin nauwelijks ondersteuning was. Daarnaast werd ik geconfronteerd met een ernstig agressie-incident, met daaropvolgend een tuchtzaak. Ik ervoer in mijn werkomgeving weliswaar erkenning voor mijn adequate optreden, maar weinig erkenning voor de impact die de ervaren onveiligheid op mij had. Twee jaar later ‘won’ ik de tuchtzaak, maar de prijs was hoog. Uit eigen ervaring kan ik zeggen hoe belangrijk het is dat je dan iemand hebt die niet alleen empathisch luistert, maar ook echt begríjpt waar je in het proces tegenaan loopt. De opluchting en ondersteuning die dit geeft, maakt de weg naar verwerking vrij.

Waar ik jou mee kan helpen

 • Ondersteuning in het helder krijgen waar de pijn van het incident voor jou zit.
 • Hulp om vanuit diverse perspectieven recht te doen aan jezelf gegeven de context.
 • Kennis en inzichten uit de Verbindende Communicatie en de AC therapie.

Gerda Zeeman

Peer supporter

In mijn 25-jarige loopbaan als gynaecoloog heb ik meerdere medische incidenten en een tuchtzaak meegemaakt. Ik weet als geen ander wat de impact hiervan kan zijn. Omdat het welzijn van zorgverleners direct verbonden is met patiëntveiligheid, heb ik mij de afgelopen jaren ingespannen om de emotionele nasleep na medische incidenten uit de taboesfeer te halen. Je staat er niet alleen voor, ik ondersteun je graag gedurende het hele proces na een incident. Adequate, en vooral ook tijdige, aandacht voor reflectie, verlicht de emotionele nasleep. Zo blijven zelfvertrouwen, het lerend vermogen en werkplezier behouden.

Waar ik jou mee kan helpen

 • Ondersteuning bij het optimaliseren van je copingstijl bij onverwachte uitkomsten.
 • Inzicht krijgen in do's en dont's bij een 'disclosure' gesprek met de patiënt.
 • Door het incident te groeien als persoon en professional.

Jeannette van Bragt

Peer supporter

Mijn ervaring als Specialist Ouderengeneeskunde neem ik mee in mijn werk als coach van veelal professionals in de gezondheidszorg. Mijn kracht zit in oprechte aandacht en het creëren van verbinding. In mijn werk als arts heb ik de kwetsbaarheid van een professional ervaren en gezien wat de impact is van een incident. Ik heb veel collega’s ondersteund in het omgaan met heftige situaties, fouten en klachten. Ik ben ervan overtuigd dat kwetsbaar durven zijn hoort bij ‘een goede dokter zijn’. Dat houdt ook in dat je in de meest kwetsbare situaties aanvoelt wat je nodig hebt en hier de ruimte voor neemt.

Waar ik jou mee kan helpen

 • Oprechte aandacht en zonder oordeel luisteren naar jouw verhaal.
 • Samen op zoek gaan naar wat jij nodig hebt na een incident.
 • Het hebben over datgene waar het écht over gaat.

Marga Gooren

Peer supporter

Als zorgverleners hebben we allemaal wel eens een fout begaan en heftige situaties meegemaakt. Hetzelfde geldt voor mij. Ik ben 10 jaar lang werkzaam geweest als huisarts en werk inmiddels 6 jaar als coach, specifiek voor artsen. Tijdens de sessies met cliënten ervaar ik steeds weer de veerkracht van mensen. Goede zelfzorg is hierbij altijd de basis. Dat is dan ook waar ik mij voornamelijk op focus in mijn werk als coach. Peer support gaat vooral om het bieden van een steunend en luisterend oor. Dit is voor mij de basishouding als mens/coach en ook de manier waarop ik werk.

Waar ik jou mee kan helpen

 • Een warme, open houding en een luisterend oor.
 • Een heldere blik krijgen op wat er gebeurd is.
 • In contact komen met je eigen veerkracht en goed voor jezelf leren zorgen.
PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen