IFMS in de vakgroep

Effectieve communicatie

Medisch specialisten in een ziekenhuis geven elkaar feedback.

'IFMS in de vakgroep' staat voor effectieve communicatie in de vakgroep waarin medisch specialisten elkaar onderling feedback geven. IFMS in de vakgroep voldoet aan de kwaliteitseisen die door de Federatie Medisch Specialisten, IGJ en NIAZ worden gesteld en aan de herregistratieregels van het CGS.

Adviesgesprek aanvragen

Over IFMS

Onze visie is dat effectieve communicatie in de vakgroep waarin medisch specialisten elkaar onderling feedback geven, ondersteund door feedback uit de werkomgeving (multisource), cruciaal is voor goede patiëntenzorg. Daarom organiseren wij IFMS in de vakgroep. Het op directe wijze elkaar feedback geven onder externe professionele begeleiding vinden we niet terug in de bilaterale systematiek van de Federatie Medisch Specialisten.

In andere methoden, zoals intervisie, wordt wel met elkaar gesproken over casuïstiek maar ontbreekt de feedback uit de werkomgeving. IFMS in de vakgroep voldoet aan de kwaliteitseisen die door de Federatie Medisch Specialisten, IGJ en NIAZ worden gesteld en aan de herregistratieregels van het CGS die per 1 januari 2020 ingaan.

Voordelen

  • Collega’s geven elkaar direct feedback over hun professioneel handelen.

  • 360-graden-feedback uit de directe werkomgeving isaanleiding tot het inzetten van verbeteracties in die werkomgeving.

  • Het gesprek tussen de specialisten staat centraal.

  • Er wordt effectief met de tijd van alle betrokkenen omgegaan.

  • Er wordt in de vakgroep onderlinge betrokkenheid en vertrouwen gecreëerd.

  • Er ontstaan persoonlijke en vakgroep gerichte actiepunten vanuit een gezamenlijke ambitie.

  • Gesprekken worden logistiek efficiënter.

  • Iedere vorm van bureaucratie wordt vermeden.

  • Er wordt geen voorbereiding van de vakgroep zelf gevraagd.

Adviesgesprek aanvragen

Wie zijn wij?

Annette van Ginkel

Ruim een decennium is Annette verbonden met de leden van VvAA als (team)coach in de praktijken en vakgroepen. Haar aanpak is positief verbindend, opbouwend én scherp. Tijdens de IFMS-sessie ontstaat een open gesprek waarbij iedere specialist aandacht krijgt voor zijn of haar krachtige en ontwikkelpunten. Waarbij we altijd kijken naar wat werkt in de vakgroep binnen de context van het ziekenhuis. Annette heeft haar achtergrond in strategische communicatie met bijna 30 jaar ervaring als consultant, manager en adviseur.

Paulien Schwencke

Gérard Lentz

Klanten en resultaten

Revalidatiecentrum De Hoogstraat
De hele medische staf is enthousiast over deze wijze van collegiale toetsing.

Vragen?

Wij helpen graag. Bel ons op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur. Of stuur een e-mail.

IFMS
030 601 63 00
Bel ons
IFMS
ifms@vvaa.nl