Inloggen

Annuleren van een opleiding

Gedurende veertien werkdagen na het sluiten van een overeenkomst voor het volgen van een cursus heeft de cursist het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Na afloop van de bedenktijd van veertien werkdagen geldt de volgende annuleringsregeling:

  • Annulering voordat de cursus is begonnen geschiedt schriftelijk (mag ook per e-mail).
  • Bij annulering tot een maand voor aanvang van de cursus is de deelnemer 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-.
  • Bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de cursus is de deelnemer 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50-.
  • Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de cursus is de deelnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
  • Na aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of als cursist anderszins niet meer aan de cursus deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling.
Annulering dient schriftelijk of per email te gebeuren.

Als u op het laatste moment verhinderd bent mag een ander altijd uw plaats innemen.