Nieuwsbericht

Nieuw zzp-regime: kabinet zet flexibele schil in de zorg onder druk

14 juni 2023
Leestijd 2 min

Op 7 juni 2023 debatteerde de vaste Kamercommissie SZW met minister Van Gennip (SZW) en staatssecretaris Van Rij (Financiën) over het werken met en als zelfstandige(n). Ook wel het 'zzp-debat'. De bewindspersonen stuurden in de week voorafgaand aan het debat een lijvige brief naar de commissie waarin zij de eerdere vragen van de commissieleden beantwoordden. Zowel in de brief als in het debat werd bevestigd dat de flexibele schil in de zorg op de tocht staat.

Man en vrouw doen administratie in praktijk

U kunt de brief hier lezen.

Balans herstellen via drie assen

Op 16 december 2022 gaven de bewindspersonen in hun voortgangsbrief aan de Tweede Kamer al aan de balans op de arbeidsmarkt te willen herstellen via drie assen:

  • Een gelijker speelveld creëren voor werknemers en zelfstandigen;
  • Meer duidelijkheid over wanneer er sprake is van een dienstbetrekking;
  • Het verbeteren van de handhaving op schijnzelfstandigheid.

Meer duiding over deze drie lijnen verscheen in januari 2023 in Arts en Auto.

Inbedding gaat leiden tot dienstbetrekking

In het streven naar meer duidelijkheid over het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking krijgt het 'inbeddingscriterium' een belangrijke positie: als op zich staande indicatie voor het bestaan van een dienstbetrekking. Daarmee zou het in de zorg nauwelijks mogelijk worden zelfstandig te werken als zorgververlener, omdat het werk van de zorgverlenende opdrachtnemer (zzp’er) onderdeel uitmaakt van de kernactiviteiten van de opdrachtgever. Zelfs het tijdelijk vervangen van een (praktijkhoudende) collega zou dan niet meer mogelijk zijn. Een ongewenste situatie.

Het werk én de opdrachtnemer zelf

Bij het inbeddingscriterium gaat het om de toets of het een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering is. Daarbij gaat het niet alleen over de inbedding van de werkzaamheden die de opdrachtnemer in de organisatie verricht, maar ook over de opdrachtnemer zelf.

Sectorspecifieke elementen

Daarnaast denkt het kabinet aan sectorspecifieke elementen zoals een maximumpercentage zelfstandigen, verbod op het vervullen van bepaalde functies als zelfstandige of ervan uitgaan dat dan sprake is van een dienstbetrekking (een zogenoemd 'rechtsvermoeden'). De gezondheidzorg is hierbij een focussector.

Zorgcoalitie: zorgen om 'smeeroliefunctie'

In aanloop op het debat van 7 juni stuurden we vanuit de zorgcoalitie (Federatie Medisch Specialisten, LHV, KNMT en VvAA) een brief naar de vaste Kamercommissie SZW waarin we onze zorgen deelden en noodzaak voor een passende vervanging van een afwezige (para)medische beroepsbeoefenaar onder de aandacht brachten.

Internetconsultatie deze zomer

Deze zomer wordt de internetconsultatie opengesteld voor het wetsvoorstel waarin de elementen voor verduidelijking van het begrip dienstbetrekking staan beschreven. Dan zal nog duidelijker worden hoe het kabinet bijvoorbeeld het inbeddingscriterium concreet wil invullen. Het voornemen is om daarop in gezamenlijkheid vanuit genoemde zorgcoalitie te reageren.

Bekijk onze zzp-themapagina voor meer informatie.

Meer lezen?

Regelgeving rond duurzaamheid en gevolgen voor zorgorganisaties
13 mei 2024
Leestijd 3 min

Regelgeving duur­zaam­heid: wake-up call voor zorg­organisaties

Wat zijn gevolgen van wetgeving rond duurzaamheid voor uw zorgorganisatie? VvAA Legal geeft tips op het congres ‘Duurzame en circulaire zorg’ op 12 juni 2024.

30 april 2024
Leestijd 3 min

Een vruchtbare bodem: streven naar passende zorg

In een tijd waarin de gezondheidszorg voor immense uitdagingen staat, wordt het steeds duidelijker dat voorlopers de ruimte moeten krijgen om te innoveren.

tandartsen met elkaar in gesprek aan de balie
28 februari 2024
Leestijd 4 min

Minister Van Gennip ondanks kritiek door met nieuwe zzp-wet

Demissionair SZW-minister Van Gennip maakte op 6 oktober 2023 het wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Vbar) bekend.

Patiënten wachten in de wachtkamer van een huisartsenpraktijk op de afspraak met de huisarts.
9 februari 2024
Leestijd 2 min

Regionale samen­werking in de eerste­lijnszorg: een nieuw tijdperk

Ik stel me voor dat het het jaar 2035 is. Een tijd waarin mensen zich gezonder en vitaler voelen dan ooit tevoren. Hoe? Lees mijn blog.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen