Nieuwsbericht

Wetsonderdelen voorgenomen zzp-regime in de prullenbak

  • 18 juni 2020
  • Leestijd 2 min

Deze week werd bekend dat het kabinet een belangrijk deel van het zzp-plan uit het regeerakkoord 2017 laat varen: de wetsonderdelen voor respectievelijk het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring voor hogere uurtarieven worden niet verder uitgewerkt. De webmodule die vooraf duidelijkheid moet geven of er sprake is van een dienstverband, wordt dit najaar wel in gebruik genomen.

Dit schreef minister Koolmees van Sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) met de medeverantwoordelijke bewindslieden in zijn voortgangsbrief aan de Tweede Kamer.

Afscheid minimumtarief en zelfstandigenverklaring geen verrassing

Voor VvAA kwam het niet als verrassing dat de wetsvoorstellen al voor de parlementaire behandeling sneuvelden. ‘De disproportionele administratieve belasting voor zzp’ers en opdrachtgevers, maar ook de complexiteit en het gebrek aan maatschappelijk draagvlak maakten de voorstellen onhoudbaar’, aldus Erik van Dam, senior consultant kennismanagement van VvAA. Samen met beroepsorganisaties FMS, KNMT en LHV ageerde VvAA meermaals tegen de plannen. In onder meer een gezamenlijk position paper (nr. 23), de internetconsultatie voor dit wetsvoorstel en de bijeenkomsten bij SZW werden de bezwaren concreet onderbouwd.

Opdrachtgeversverklaring dit najaar als pilot

Het derde onderdeel van het zzp-plan uit het regeerakkoord in 2017, de opdrachtgeversverklaring, wordt wel in gebruik genomen, zij het vooralsnog als ‘pilot’. Na het Haagse zomerreces komt verantwoordelijk staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst met meer informatie over deze pilot.

VvAA blijft samen met genoemde beroepsorganisaties erg kritisch op deze webmodule, die duidelijkheid vooraf zal moeten geven of de zzp’er al dan niet zelfstandig kan werken. Door het generieke karakter, en daarmee het ontbreken van zorgspecifieke factoren zoals kwaliteitswetgeving, zal al snel ten onrechte een dienstverband verondersteld worden. En dat brengt de belangrijke rol van zzp’ers in het borgen van kwaliteit en continuïteit van gezondheidszorg in gevaar.

Minister Koolmees: “De zorgen over de positie van veel zzp’ers worden breed gevoeld, dus het is belangrijk dat we stappen in de goede richting blijven zetten. Maar dat is niet eenvoudig, de zzp’er bestaat niet en het vraagt veel uitzoekwerk en goed overleg om ook technisch en juridisch de goede keuzes te maken. We zetten soms zo twee stappen vooruit, en een stap terug zoals met dit wetsvoorstel, wat ontzettend jammer is.” Bron: overheid.nl

Minister Koolmees
De zorgen over de positie van veel zzp’ers worden breed gevoeld, dus het is belangrijk dat we stappen in de goede richting blijven zetten.

Modelovereenkomsten blijven overeind

VvAA stelde de afgelopen jaren samen met beroepsorganisaties van een groot aantal beroepsgroepen modelovereenkomsten op, die de Belastingdienst goedkeurde voor het werken buiten dienstbetrekking. Deze modelovereenkomsten vervingen met de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) de vroegere VAR-beschikkingen en moesten vanaf dat moment de duidelijkheid vooraf geven over de zelfstandigheid van de zzp’er.

Deze modelovereenkomsten bevatten wél zorgspecifieke factoren, bijvoorbeeld onderdelen die voortvloeien uit zorgwetgeving, en sluiten daarmee veel beter aan bij de situatie van zorgaanbieders die met zorg-zzp’ers werken. Het is van groot belang dat de verantwoordelijke bewindslieden hebben aangegeven dat deze overeenkomsten hun waarde blijven behouden. Naast de opdrachtgeversverklaring dus.

Handhaving en kleinere verschillen met werknemers

Het kabinet geeft verder aan dit najaar te beslissen over het eventuele verlengen van de tot 1 januari 2021 opgeschorte reguliere handhaving. Ook wordt in de voortgangsbrief genoemd dat de bewindslieden momenteel werken aan het verkleinen van de financiële verschillen tussen zelfstandigen en werknemers door het afbouwen van de zelfstandigenaftrek en inzet op een (verplichte) arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen voor zelfstandigen.

Meer lezen?

Overleg medisch team
30 november 2023
  • 30 november 2023
  • Leestijd 2 min

VvAA reageert op internetconsultaties: zzp-wet en pauzeknop jaarverantwoording

VvAA reageerde onlangs op 2 internetconsultaties: zzp-wet en pauzeknop jaarverantwoording

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen