Nieuwsbericht

Vrije zorgverlenerskeuze behouden

  • 15 oktober 2020
  • Leestijd 57 sec

Het wetsvoorstel waarmee de vrije zorgverlenerskeuze opnieuw onder druk zou komen te staan, is van de baan.

Al jarenlang maakt VvAA zich sterk voor de vrije zorgverlenerskeuze van patiënten, zoals vastgelegd in artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Na een eerder wetsvoorstel van de vorige minister van VWS, kwam de vrije zorgverlenerskeuze van patiënten opnieuw onder druk te staan met de aankondiging dit voorjaar van het wetsvoorstel ‘Bevorderen Zorgcontractering’. Deze week maakte minister De Jonge in zijn brief aan de Tweede Kamer bekend dat hij afziet van het indienen van het wetsvoorstel.

Dit nieuwe wetsvoorstel zou een volgende stap zijn geweest in het verder beperken van de toegang van patiënten tot hun de zorgverlener van hun keuze, en een verdere uitbreiding van de macht van private zorgverzekeraars in de onderhandeling met individuele zorgverleners. We zijn blij te kunnen constateren dat de politiek er vanaf ziet deze stap te zetten.

VvAA blijft alert op de ontwikkelingen en zal zich sterk blijven maken voor een pluriform zorglandschap waarin sprake is van een gezonde balans tussen patiënt, zorgverleners, zorginstellingen en zorgverzekeraars. Een landschap waarin er voor patiënten daadwerkelijk iets te kiezen valt. Een landschap waarin er oog is voor innovatie, kwaliteit van zorg en de menselijke maat.

Meer lezen?

Overleg medisch team
30 november 2023
  • 30 november 2023
  • Leestijd 2 min

Dit vindt VvAA van de nieuwe zzp-wet en 'pauze' jaarverantwoording

VvAA reageerde onlangs op 2 internetconsultaties: zzp-wet en pauzeknop jaarverantwoording.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen