Blog

Verkiezingen en zorg: regeldruk

14 november 2023
Leestijd 9 min

Met nog 1 week te gaan tot de dag van de verkiezingen licht VvAA wekelijks een onderwerp uit de verkiezingsprogramma’s uit. Dit keer het terugdringen van de ervaren regeldruk in de zorg.

Persoon brengt stem uit bij stembus

Het terugdringen van de ervaren regeldruk in de zorg is één van de speerpunten van het  ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het programma [Ont]Regel de Zorg zet zich sinds 2018 in om een ontregelbeweging op gang te brengen en te ondersteunen. Meer recent kwamen de ondertekenaars van het Integraal Zorgakkoord (IZA) overeen om per direct alle nieuwe regelgeving te toetsen aan het uitgangspunt 'radicaal simpel'. Met deze aanpak dient een reductie van administratieve tijdsbesteding gerealiseerd te worden van 5% in 2025 ten opzichte van 2020. Weinig ambitieus en weinig hoopgevend zou je kunnen stellen.

Rapport RVS

Inmiddels heeft ook de Raad Volksgezondheid & Samenleving zich opnieuw over dit onderwerp gebogen. In hun recent verschenen rapport 'Is dit wel verantwoord?' (oktober 2023) pleiten zij voor een paradigmashift in verantwoorden. Volgens hen gaat verantwoorden nu niet meer over de juiste zaken. De 'klassieke' verantwoording over kwaliteit en financiën moet sterk dalen. Hiervoor komt dan een op vertrouwen en maatschappelijke opgaven gebaseerd verantwoorden in de plaats.

Daarnaast dient het verantwoordingsproces slimmer en handiger ingericht te worden. Door de verantwoording maximaal te automatiseren op basis van wat zorgverleners sowieso voor hun organisatieprocessen digitaal moeten vastleggen. Het uitgangspunt hierbij is dat data slechts één keer verzameld worden en meermaals gebruikt kunnen worden. Daarbij dienen alle partijen hun verantwoordelijkheid te nemen. Systeempartijen mogen zich daarbij niet verschuilen achter hun 'bovenliggende' opdrachtgever. Zo wordt per saldo de verantwoording met 50% in 5 jaar gereduceerd.

Om vinger aan de pols te houden over de ervaren regeldruk door zorgverleners, voerde VvAA onlangs weer een nieuwe (Ont)Regelmonitor uit. In december kunnen wij de uitkomsten van dit onderzoek presenteren. Maar een opvallende uitkomst is nu al duidelijk; de overgrote meerderheid ziet geen beweging in het terugdringen van de administratielast. Bovendien hebben de zorgprofessionals steeds minder vertrouwen dat de regeldruk daadwerkelijk wordt teruggedrongen.

Wat zeggen de verschillende politieke partijen hierover?

Alle partijen onderstrepen het belang van het verminderen van de regeldruk in de zorg. Vaak wordt dit gekoppeld aan de grote personeelstekorten, het gebrek aan ervaren vertrouwen door zorgprofessionals en werkplezier. Waar de ene partij het bij een standpunt laat, noemt de andere partij ook manieren waarop het terugdringen van de regeldruk gerealiseerd kan worden. Eén partij (NSC) verwijst daarbij expliciet naar de voorstellen van de RVS uit het rapport 'Is dit wel verantwoord?' (2023).

Standpunten

Meer lezen?

tandartsen met elkaar in gesprek aan de balie
28 februari 2024
Leestijd 3 min

Minister Van Gennip ondanks kritiek door met nieuwe zzp-wet

Demissionair SZW-minister Van Gennip maakte op 6 oktober 2023 het wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Vbar) bekend.

27 februari 2024
Leestijd 3 min

Nieuwe pensioenwet: dit gaat er de komende tijd gebeuren

Alle pensioenfondsen moeten uiterlijk op 1 januari 2028 een nieuwe regeling hebben ingevoerd. Wat daarvoor nog moet gebeuren lees je in ons artikel.

Patiënten wachten in de wachtkamer van een huisartsenpraktijk op de afspraak met de huisarts.
9 februari 2024
Leestijd 2 min

Regionale samen­werking in de eerste­lijnszorg: een nieuw tijdperk

Ik stel me voor dat het het jaar 2035 is. Een tijd waarin mensen zich gezonder en vitaler voelen dan ooit tevoren. Hoe? Lees mijn blog.

Groep artsen staat in een rondje
25 januari 2024
Leestijd 3 min

Blog: de tijd dringt

Als de coronapandemie de pan met kokend water is die over het zorgsysteem is gegooid, dan hebben we ons als kikkers voorspelbaar gedragen.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen