Blog

Verkiezingen en zorg: regeldruk

  • 14 november 2023
  • Leestijd 8 min

Met nog 1 week te gaan tot de dag van de verkiezingen licht VvAA wekelijks een onderwerp uit de verkiezingsprogramma’s uit. Dit keer het terugdringen van de ervaren regeldruk in de zorg.

Persoon brengt stem uit bij stembus

Het terugdringen van de ervaren regeldruk in de zorg is één van de speerpunten van het  ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het programma [Ont]Regel de Zorg zet zich sinds 2018 in om een ontregelbeweging op gang te brengen en te ondersteunen. Meer recent kwamen de ondertekenaars van het Integraal Zorgakkoord (IZA) overeen om per direct alle nieuwe regelgeving te toetsen aan het uitgangspunt 'radicaal simpel'. Met deze aanpak dient een reductie van administratieve tijdsbesteding gerealiseerd te worden van 5% in 2025 ten opzichte van 2020. Weinig ambitieus en weinig hoopgevend zou je kunnen stellen.

Rapport RVS

Inmiddels heeft ook de Raad Volksgezondheid & Samenleving zich opnieuw over dit onderwerp gebogen. In hun recent verschenen rapport 'Is dit wel verantwoord?' (oktober 2023) pleiten zij voor een paradigmashift in verantwoorden. Volgens hen gaat verantwoorden nu niet meer over de juiste zaken. De 'klassieke' verantwoording over kwaliteit en financiën moet sterk dalen. Hiervoor komt dan een op vertrouwen en maatschappelijke opgaven gebaseerd verantwoorden in de plaats.

Daarnaast dient het verantwoordingsproces slimmer en handiger ingericht te worden. Door de verantwoording maximaal te automatiseren op basis van wat zorgverleners sowieso voor hun organisatieprocessen digitaal moeten vastleggen. Het uitgangspunt hierbij is dat data slechts één keer verzameld worden en meermaals gebruikt kunnen worden. Daarbij dienen alle partijen hun verantwoordelijkheid te nemen. Systeempartijen mogen zich daarbij niet verschuilen achter hun 'bovenliggende' opdrachtgever. Zo wordt per saldo de verantwoording met 50% in 5 jaar gereduceerd.

Om vinger aan de pols te houden over de ervaren regeldruk door zorgverleners, voerde VvAA onlangs weer een nieuwe (Ont)Regelmonitor uit. In december kunnen wij de uitkomsten van dit onderzoek presenteren. Maar een opvallende uitkomst is nu al duidelijk; de overgrote meerderheid ziet geen beweging in het terugdringen van de administratielast. Bovendien hebben de zorgprofessionals steeds minder vertrouwen dat de regeldruk daadwerkelijk wordt teruggedrongen.

Wat zeggen de verschillende politieke partijen hierover?

Alle partijen onderstrepen het belang van het verminderen van de regeldruk in de zorg. Vaak wordt dit gekoppeld aan de grote personeelstekorten, het gebrek aan ervaren vertrouwen door zorgprofessionals en werkplezier. Waar de ene partij het bij een standpunt laat, noemt de andere partij ook manieren waarop het terugdringen van de regeldruk gerealiseerd kan worden. Eén partij (NSC) verwijst daarbij expliciet naar de voorstellen van de RVS uit het rapport 'Is dit wel verantwoord?' (2023).

Standpunten

Meer lezen?

Overleg medisch team
30 november 2023
  • 30 november 2023
  • Leestijd 2 min

Dit vindt VvAA van de nieuwe zzp-wet en 'pauze' jaarverantwoording

VvAA reageerde onlangs op 2 internetconsultaties: zzp-wet en pauzeknop jaarverantwoording.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen