Blog

Terugblik 100 jaar VvAA: "Heeft ú al een mobilofoon?"

  • 24 januari 2024
  • Leestijd 1 min

Ons jubileumjaar is van start gegaan! We nemen u daarom in onze jubileumreeks 'VvAA-door-de-decennia-heen'. Van veranderde instrumenten voor de huisarts tot opkomend telefoongebruik, de cartoons in Arts en Auto en een grote reorganisatie.

Oude krantenknipsels over opkomend telefoongebruik onder huisartsen

1958-1968

1961: veranderde instrumenten huisarts

Door professionalisering van de huisartsengeneeskunde, deed het Nederlandse Huisartsen Genootschap begin jaren 60 onderzoek naar het instrumentarium waarover een medicus minimaal moest beschikken. Dit leverde lange lijsten op, voor elke beroepsgroep was er wel een. In 1967 volgde een hernieuwde uitgave met een nieuwe categorie: de disposables. Dit waren instrumenten die gebruikt konden worden en ook snel konden worden weggegooid. Ze vereenvoudigden hierdoor de praktijkvoering.

Instrumenten huisartsen

Jaren 60: opkomend telefoongebruik

In de jaren 60 kreeg de telefoon een centrale plaats in de medische praktijkvoering, net als andere technologische uitvindingen, zoals de mobilofoon, de semafoon (1964) en de autotelefoon. De bewegingsvrijheid van medici nam hierdoor enorm toe.

1964: cartoon medicus-automobilist in Arts en Auto

De naam Arts en Auto vindt zijn oorsprong in het feit dat in 1924 VvAA is opgericht voor artsen die de auto gingen gebruiken om huisbezoeken en spoedzorg te kunnen leveren, maar moeilijk hun auto’s verzekerd kregen. Het kon niet uitblijven dat Arts en Auto de relatie tussen de dokter en de auto in beeld zou brengen. De ludieke cartoons, die inspeelden op de tijdgeest en het stereotype van de medicus, vormden een vette knipoog naar de lezers.

Cartoons in Arts en Auto

1965: VvAA reorganiseert

In 1965 vond een reorganisatie plaats; er kwam een nieuw bestuur en de zakelijke activiteiten werden ondergebracht in VvAA Groep. Vereniging VvAA focuste zich op de vertegenwoordiging van leden, VvAA Groep op al het zakelijke. Anno 2024 doen we dit nog steeds zo en noemen we dit 'stem & steun'. Vereniging VvAA vormt de stem (belangenbehartiging) van leden, VvAA Groep de steun (risicobeperking, administratieve ondersteuning en juridisch, financieel en fiscaal advies).

Reorganisatie VvAA

De zorg leeft. En VvAA leeft mee. Ook de komende 100 jaar.

Meer lezen?

29 november 2023
  • 29 november 2023
  • Leestijd 2 min

VvAA doneert aan Challenge & Support-beweging

VvAA tekende op 19 oktober een overeenkomst met de wetenschappelijk onderbouwde Challenge & Support-beweging (C&S).

Oud VvAA-kantoor
29 november 2023
  • 29 november 2023
  • Leestijd 1 min

Terugblik 100 jaar VvAA: de Watersnoodramp en meer

Het is weer tijd voor een nieuwe VvAA-door-de-decennia-heen, in aanloop naar ons jubileum in 2024. Deze keer: de Watersnoodramp en meer.

4 oktober 2023
  • 4 oktober 2023
  • Leestijd 2 min

Terugblik 100 jaar VvAA: oprichting en verder zonder dokterskoets

Lees het eerste artikel uit de reeks VvAA-door-de-decennia-heen-artikelen ter ere van ons jubileum in 2024.

RvC-lid Wim Henk Steenpoorte
29 september 2023
  • 29 september 2023
  • Leestijd 2 min

Wijzigingen in de Raad van Commissarissen van VvAA Groep B.V.

Wim Henk Steenpoorte is per 1 oktober 2023 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van VvAA Groep B.V.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen