Nieuwsbericht

Samenwerking in de zorg: een juridische spagaat

3 mei 2023
Leestijd 2 min

Samenwerking tussen zorgaanbieders is een actueel onderwerp, zeker met de komst van het Integraal Zorgakkoord. Tegelijkertijd horen ondernemingen volgens de Mededingingswet niet samen te werken, maar te concurreren. Het lijkt een juridische spagaat voor zorgaanbieders die (regionaal) willen samenwerken. Experts van VvAA Legal bespreken de juridische grenzen en mogelijkheden in het gratis webinar Gezondheidsrecht van de Academie voor de Rechtspraktijk.

Juridisch advies van VvAA Legal

Noodzakelijke samenwerking en Integraal Zorgakkoord

Samenwerking in de zorg is niet alleen wenselijk, maar soms ook noodzakelijk. Een voorbeeld is dat medisch specialisten uit verschillende ziekenhuizen samenwerken om volumenormen van zorgverzekeraars te behalen, waardoor de contractering overeind blijft. Het is ook een actueel onderwerp, omdat het onderdeel is van het Integraal Zorgakkoord (IZA). De minister van Volksgezondheid is een groot voorstander van concentratie van hoogcomplexe zorg en spreiding van planbare, laagcomplexe zorg. Ook hiervoor is regionale samenwerking noodzakelijk.

VvAA Legal verkent juridische grenzen en mogelijkheden

In het Journaal Gezondheidsrecht van de Academie voor de Rechtspraktijk gaan mr. Arie Kreule, mr. Mohammed Arraiss en mr. Sigrid Stevens van advocatenkantoor VvAA Legal in op de juridische grenzen en mogelijkheden van samenwerking tussen zorgaanbieders. Tijdens het webinar behandelen de experts praktijkvoorbeelden van regionale samenwerking en waarom deze vormen wel of niet in strijd zijn met de Mededingingswet.

Gratis webinar

Wilt u meer weten over samenwerking in de zorg en de Mededingingswet? Bekijk gratis het webinar ‘Regionale samenwerking tussen zorgaanbieders’ van april.

Bekijk het webinar

Geen juridisch webinar meer missen?

De ontwikkelingen en uitdagingen in de Nederlandse gezondheidszorg hebben vaak een juridische kant. Zorgorganisaties moeten hier rekening mee houden om klachten, claims en boetes te voorkomen. Wilt u als zorgmanager of zorgbestuurder meer weten over de juridische aspecten van de zorg? Advocaten en juristen van VvAA Legal bespreken maandelijks een actueel thema in het Journaal Gezondheidsrecht.

Vanaf 23 mei is het volgende webinar beschikbaar. Die gaat over E-health: aan welke regels moeten zorgorganisaties en zorgverleners voldoen?

Webinars terugkijken

(Te) veeleisende cliënten en naasten van cliënten

Wanneer mag je de behandelrelatie niet aangaan of stoppen? Aan de hand van casussen in de eerstelijns- en tweedelijnszorg bespreken experts van VvAA Legal in het webinar van februari welke regels gelden bij het opzeggen of niet aangaan van een behandelingsovereenkomst, en welke alternatieven er zijn.

Wat moet worden geregeld bij de oprichting van een zorgorganisatie?

In het webinar van maart is besproken aan welke gezondheidsrechtelijke regelgeving moet worden voldaan als een zorgorganisatie wordt opgericht. Denk aan de AVG, Wkkgz, Wtza, WMG, WGBO en de governancecode zorg.

Kijk de webinars terug

Over de Academie voor de Rechtspraktijk (AvdR)

De Academie voor de Rechtspraktijk biedt sinds 2011 webinars. Het Journaal Gezondheidsrecht verzorgd door experts van VvAA Legal duurt circa 45 minuten. De webinars zijn zowel live als on demand te bekijken. Naast theorie behandelen de webinars ook de meest recente ontwikkelingen in een rechtsgebied en bieden ze handvatten om de kennis te kunnen toepassen in de praktijk.

We helpen u graag

VvAA Legal is hét advocatenkantoor van Nederland met hart voor de zorg. Heeft u een juridische vraag? Neem dan contact op met VvAA Legal.

Meer lezen?

12 juni 2024
Leestijd 6 min

AI-systemen voor medische doeleinden? Dit zegt de wet

Artificial Intelligence (AI) heeft de potentie om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren en de werkdruk te verlichten.

16 mei 2024
Leestijd 6 min

Aansprakelijkheid bij AI-implemen­tatie: risico's en verplichting­en

Artificial Intelligence (AI) heeft de potentie om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren en de werkdruk te verlichten.

Regelgeving rond duurzaamheid en gevolgen voor zorgorganisaties
13 mei 2024
Leestijd 3 min

Regelgeving duur­zaam­heid: wake-up call voor zorg­organisaties

Wat zijn gevolgen van wetgeving rond duurzaamheid voor uw zorgorganisatie? VvAA Legal geeft tips op het congres ‘Duurzame en circulaire zorg’ op 12 juni 2024.

vrouw achter computer met papierwerk
15 april 2024
Leestijd 5 min

Kopie, wijziging of vernietig­ing van medisch dossier

Ontdek hoe u moet handelen wanneer patiënten of hun vertegenwoordigers verzoeken om een kopie, wijziging of vernietiging van een medisch dossier.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen