Artikel

Samen met andere kleine zorgaanbieders onderhandelen met de zorgverzekeraar

22 maart 2023
Leestijd 3 min

Kleine zorgaanbieders ervaren regelmatig dat zij weinig tot geen invloed hebben op de overeenkomst die zij aangeboden krijgen van zorgverzekeraars. Het komt neer op 'tekenen bij het kruisje'. Met de resultaten van het tweejaarlijkse bezielingsonderzoek van VvAA (2022) wordt dat nogmaals bevestigd.

Logo Autoriteit Consument en Markt

U kunt het volledige resultaat van de Bezielingsscan 2022 hier lezen.

Quickscan Bezieling VvAA (2022)  
Met hen valt niet te onderhandelen. Ze zeggen: 'teken maar bij het kruisje'. Je kan als groep niet tegen hen op. Dit is erg verontrustend.

Samen optrekken

Zorgverzekeraars geven op hun beurt aan dat zij simpelweg niet kunnen onderhandelen met circa 5000 huisartspraktijken, 9000 fysiopraktijken, 2000 apotheken etc.

Om als kleine zorgaanbieders meer tegenkracht te kunnen bieden richting zorgverzekeraars, lijkt samen optrekken in de onderhandelingen met zorgverzekeraars de enige uitweg. Helaas loopt ook dit spoor vaak dood, doordat al snel wordt gedacht dat samen optrekken onmogelijk is door de huidige mededingingsregels.

Quickscan Bezieling VvAA (2022)
Alle onderlinge samenwerking van huisartsen wordt beschouwd als kartelvorming, terwijl een paar megagrote zorgverzekeraars de markt beheersen en de werkelijke kartels zijn

Meer mogelijk dan gedacht

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) laat op haar website weten dat er binnen de huidige mededingingsregels vaak meer mogelijk is dan wordt gedacht. Zo geeft de ACM aan dat er veel ruimte is voor samenwerking, zolang de concurrentie niet onnodig wordt beperkt. Dat is bijvoorbeeld het geval indien concurrenten samen bepalen wat zorg moet kosten of wie in welk gebied zorg levert.

Voorwaarden voor onderhandeling met zorgverzekeraar

Wilt u samen met andere kleine zorgaanbieders onderhandelen met een zorgverzekeraar? Dan doet de ACM uit eigen beweging geen onderzoek als u voldoet aan 3 voorwaarden:

  1. U onderhandelt met het doel om betere zorg voor patiënten en verzekerden te krijgen. U onderhandelt dus niet alleen over tarieven, voorwaarden of andere commerciële onderdelen. De voordelen voor patiënten en verzekerden staan centraal. U kunt laten zien hoe andere tarieven en voorwaarden helpen om betere zorg te bieden. Bijvoorbeeld omdat u het zorgproces effectiever kunt inrichten, preventie bevordert, een nieuw apparaat kunt kopen of een opleiding gaat doen.
  2. Als de betrokken kleine zorgaanbieders toch geen contract willen sluiten, dan moet de zorgverzekeraar voldoende andere mogelijkheden overhouden om de zorg bij andere aanbieders in te kopen. Zijn die mogelijkheden er niet? Dan mag u niet samen met de andere kleine zorgaanbieders beslissen om geen contract af te sluiten met die zorgverzekeraar.
  3. Alle partijen die ermee te maken hebben, kunnen zich vinden in de uitkomst van de onderhandelingen: de kleine zorgaanbieders die samen onderhandelen, de zorgverzekeraar en de patiënten of andere mensen namens de patiënten, zoals patiëntenorganisaties.

Meer informatie

Meer informatie over toegestane samenwerkingen per zorgdomein vindt u op de website van de ACM en de door haar opgestelde richtsnoeren voor de zorgsector.

Opdracht vanuit het IZA

Volgens de inhoud van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is een contract tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars noodzakelijk om de transformatie naar passende zorg te realiseren. Om de contracteergraad te verhogen zijn daarom afspraken gemaakt die erop gericht zijn om het contracteerproces te verbeteren.

Zo dienen zorgverzekeraars in het tweede kwartaal van 2023 een verbeterplan op te leveren, die toeziet op het verminderen van de van administratieve lasten (vereenvoudigen van inkoopvoorwaarden en een betere bereikbaarheid), ook voor kleinere zorgaanbieders.

Daarnaast levert het Ministerie van VWS in het tweede kwartaal van 2023, in samenspraak met zorgaanbieders en zorgverzekeraars, maar ook in overleg met ACM en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), een verkenning op welke mogelijkheden en noodzaak er momenteel zijn voor kleinere aanbieders (bijvoorbeeld wijkzorg, ggz, klinieken en huisartsen) om gezamenlijk op te trekken in het contracteerproces en hoe dit kan worden vereenvoudigd.

Met het plaatsen van deze extra informatie op haar website, lijkt de ACM een eerste positieve stap in deze opdracht gezet te hebben.

Meer lezen?

jurgen fleish in nairobi
15 april 2024
Leestijd 4 min

In Nairobi vliegt de tijd voorbij: ervaring­en bij Amref Flying Doctors

Jürgen Fleisch, anesthesioloog-pijnspecialist bij het LUMC, werkt een maand als vrijwilliger voor Amref Flying Doctors in Kenia.

21 maart 2024
Leestijd 3 min

De elementen­vierhoek

In deze bezielingsbooster geven we inzicht in hoe je vanuit je vuur kan blijven werken en hoe de elementenvierhoek hierbij kan helpen.

man en vrouw kijken in camera
19 maart 2024
Leestijd 3 min

Een stabiele relatie in werk én privé

Tom, een 42-jarige tandarts, runt een gezamenlijke praktijk met zijn vrouw Edith, een huisarts.

Karin Derks
20 februari 2024
Leestijd 3 min

Logopedie in een holistisch perspectief

Karin Derks is mede-eigenaar van een logopediepraktijk in Limburg. Naast het geven van stottertherapie, legt ze ook de nadruk op zelfwerkzaamheid.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen