Persbericht

Nieuwe fase voor Stichting ZWiC: oproep getroffen zorgverleners om zich te melden

  • 27 mei 2020
  • Leestijd 2 min

Stichting Zorg na Werk in Coronazorg heeft de eerste aanvragen van (familie van) zorgverleners die – als gevolg van werk in de frontlinie van de coronazorg – zelf zijn getroffen in behandeling genomen en gehonoreerd. De komende periode staat in het teken van het informeren van alle zorgverleners en hun naasten, die mogelijk in aanmerking komen voor een eenmalige aanvullende financiële bijdrage vanuit het fonds.

Daartoe roept de Stichting getroffen zorgverleners op zich te melden en schakelt zij de hulp in van zoveel mogelijk partijen in het veld.

De eerste zes aanvragen van zorgverleners die zijn getroffen door COVID als gevolg van werk in de frontlinie van de coronazorg, zijn inmiddels binnengekomen en in behandeling genomen. Twee daarvan zijn reeds gehonoreerd.

Rob Kok, voorzitter van de beoordelingscommissie van Stichting ZWiC: “Van meet af aan is ons doel geweest om de eenmalige aanvullende financiële bijdragen aan getroffen zorgverleners of hun naasten snel en volgens een transparant proces te kunnen uitkeren. Juist in zo’n ingrijpende periode kort na een IC-opname of zelfs overlijden, is dat van groot belang en draagt het er aan bij dat financiële zorgen op de achtergrond kunnen blijven. Met hulp van onze partners en diverse medische experts hebben we hiervoor een robuust en helder proces ingericht. Met als resultaat dat we al volgende week kunnen overgaan tot uitkering van de eerste eenmalige aanvullende financiële bijdragen.”

Oproep aan getroffen zorgverleners om zich te melden

Gezien de RIVM-cijfers over aantallen getroffen zorgverleners, verwacht de Stichting een gestage toename van het aantal aanvragen. Daartoe roept de Stichting getroffen zorgverleners op zich te melden en zet zij de komende periode in op het breder bekend maken van het fonds onder de doelgroep. Daarbij doet zij nadrukkelijk een beroep op brancheorganisaties en koepels in de zorg, maar werkt zij ook samen met de verschillende partners die inmiddels zijn aangesloten bij ZWiC. Sander Muijs en Marijn Houwert, oprichters van Stichting ZWiC: “Het is voor ons van groot belang álle zorgverleners die in aanmerking komen voor een bijdrage, hierover te informeren. In samenwerking met alle partijen in het veld kunnen we ervoor zorgen dat de zorgverleners die zich hebben ingezet voor ons gezamenlijk belang, ook ondersteund worden nu zij zélf steun nodig hebben.”

Over ZWiC

Stichting ZWiC heeft als doel (familie van) zorgverleners, die door hun werk in de frontlinie van de coronazorg, zélf geïnfecteerd raken en op de IC terechtkomen of zelfs overlijden, financieel te steunen met een eenmalige aanvullende financiële bijdrage van € 30.000 respectievelijk € 50.000. Denk daarbij aan verpleegkundigen, operatieassistenten, ambulancebroeders maar ook aan verzorgenden in verpleeghuizen. Met de eenmalige uitkering wil de Stichting voorkomen dat deze zorgverleners, die zoveel hebben gegeven in het gezamenlijke belang, naast de zorgen en verdriet door zo’n ingrijpende gebeurtenis, bovendien met financiële problemen worden geconfronteerd. Dit geldt zeker voor de groep zorgverleners die geen buffers, werkgeversvangnet of verzekering heeft.

Support tot nu toe

Sinds de start begin april ontving de Stichting steun in praktische en/of financiële zin van vele partijen waaronder het Verbond van Verzekeraars, collectief voor zorgverleners VvAA, pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM, advocatenkantoor Kennedy Van der Laan, accountancykantoor Baker Tilly Berk, Aramco, Philips en vele individuele donateurs. Het ministerie van VWS heeft toegezegd om de donaties te verdubbelen met een bedrag van maximaal 10 miljoen euro. Met de huidige ruim € 3,6 miljoen ontvangen en toegezegde donaties betekent dit dat er inmiddels ruim € 7 miljoen beschikbaar is in de stichting.

Meer lezen?

Zorgmedewerker wist de vloer in een ziekenhuis
20 april 2022
  • 20 april 2022
  • Leestijd 3 min

Stichting ZWiC zet laatste offensief in om zorgmedewerkers te bereiken

Een financiële bijdrage voor alle zorgverleners die door hun werk in de coronazorg op de IC zijn opgenomen of zijn overleden. Dat is het doel van ZWiC.