Blog

Groeiende vraag mantelzorgers: steeds minder mensen om voor ouderen te zorgen

  • 13 december 2023
  • Leestijd 2 min

Het aantal mensen dat beschikbaar is om voor de ouderen te zorgen zal de komende jaren fors afnemen, zo meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De schaarste dwingt de Nederlandse samenleving tot nadenken over de inzet van mantelzorg, aldus VvAA.

Mantelzorger verzorgt oudere man

Ook de steeds complexere zorgvraag als gevolg van de vergrijzing draagt hieraan bij.

Op weg naar 2050

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beaamt deze bevinding en meldt in het onlangs verschenen rapport 'Opgaven voor volksgezondheid en zorg op weg naar 2050': "Het is daarom belangrijk om na te denken over wat goede zorg inhoudt en of we dat op een andere manier kunnen leveren dan nu."

De inzet van technologie kan een impuls geven aan meer autonome mensen in de zorg (het 'empoweren' van patiënten). Denk bijvoorbeeld aan diagnostische technologie, waardoor patiënten steeds meer zaken zelf kunnen monitoren. Maar meer samenredzaamheid in de samenleving biedt ook mogelijkheden. De voorwaarde is wel dat ‘voor elkaar zorgen’ meer gefaciliteerd wordt en échte maatschappelijke waarde krijgt. En dat professionele zorg meer dienstbaar en ondersteunend is aan informele zorg, in plaats van andersom.

In de praktijk

Er zijn tal van voorbeelden te noemen in de ouderenzorg, maar ook in de curatieve zorg is mantelzorg een hulpmiddel dat uitkomst kan bieden. Neem bijvoorbeeld de pilot in het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein waarbij familieleden worden betrokken bij de zorg. Het gaat hierbij niet om ingewikkelde medische handelingen, maar om werkzaamheden die gemakkelijk zijn uit te voeren, zoals het aantrekken van steunkousen of het toedienen van insuline. Bij andere zorginstellingen is het al langer gebruikelijk dat familieleden bij de zorgverlening worden betrokken.

VvAA

De schaarste en het genoemde vooruitzicht vragen dus om een integrale aanpak. Want ook al zou de zorg in de toekomst anders geregeld worden, dan nog ligt er een grote rol voor mantelzorgers. Beleidsmakers en andere partijen ontkomen hier niet aan, oftewel de status quo verdient aandacht. De praktijk laat namelijk zien dat er veel vragen en onduidelijkheden zijn over wat wel en niet mag.

Het is dus belangrijk dat partijen weten waar ze aan toe zijn. VvAA wil deze ontwikkeling faciliteren en eventuele risico’s wegnemen. Door onze expertise kunnen we uw zorgen uit handen nemen. Ook kunnen we duidelijkheid creëren voor zorginstellingen over bevoegdheden van betrokkenen en aansprakelijkheid. De ontwikkeling vraagt ook om dialoog tussen zorginstellingen en mantelzorgers. En een maatschappelijk debat over wat we in de toekomst van de zorg mogen verwachten. Van burger tot zorginstelling.

 

Miranda Hendriks-Muijs, CFRO van VvAA Groep             

Miranda Hendriks-Muijs, CFRO van VvAA Groep

Meer lezen?

5 maart 2024
  • 5 maart 2024
  • Leestijd 3 min

Nieuwe pensioenwet: dit gaat er de komende tijd gebeuren

Alle pensioenfondsen moeten uiterlijk op 1 januari 2028 een nieuwe regeling hebben ingevoerd. Wat daarvoor nog moet gebeuren lees je in ons artikel.

Patiënten wachten in de wachtkamer van een huisartsenpraktijk op de afspraak met de huisarts.
9 februari 2024
  • 9 februari 2024
  • Leestijd 2 min

Regionale samen­werking in de eerste­lijnszorg: een nieuw tijdperk

Ik stel me voor dat het het jaar 2035 is. Een tijd waarin mensen zich gezonder en vitaler voelen dan ooit tevoren. Hoe? Lees mijn blog.

Groep artsen staat in een rondje
25 januari 2024
  • 25 januari 2024
  • Leestijd 3 min

Blog: de tijd dringt

Als de coronapandemie de pan met kokend water is die over het zorgsysteem is gegooid, dan hebben we ons als kikkers voorspelbaar gedragen.

Een vrouw en een man praten met elkaar in een woonkamer achter de laptop
15 januari 2024
  • 15 januari 2024
  • Leestijd 3 min

Verplichte AOV voor ondernemers

De AOV voor ondernemers wordt verplicht. Regel nu zelf de AOV de bij u past voordat u aan de verplichte AOV vast zit.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen