Nieuwsbericht

KNMG verruimt standpunt euthanasie bij dementie

  • 7 december 2021
  • Leestijd 1 min

Artsenfederatie KNMG heeft een ruimer standpunt ingenomen rond euthanasie bij dementie. Volgens eigen zeggen is het 'een praktische vertaling' van een eerder oordeel van de Hoge Raad naar aanleiding van een zaak waarbij een verpleeghuisarts euthanasie had verleend aan een 74-jarige vrouw die zwaar dement was.

Volgens het nieuwe KNMG-standpunt Beslissingen rond het levenseinde mag een arts een euthanasieverzoek inwilligen van mensen die een schriftelijk verzoek om levensbeëindiging bij dementie indienden toen ze nog helder van geest waren, maar met wie overleg daarover inmiddels niet meer mogelijk is. Tot nu toe was de richtlijn aan artsen dat als communicatie met de patiënt niet meer mogelijk is, ook euthanasie geen mogelijkheid meer is.

De Hoge Raad oordeelde in 2020 al dat een arts die voldoet aan alle eisen van de euthanasiewet, niet strafbaar is als deze gevolg geeft aan een schriftelijk verzoek tot het verlenen van euthanasie bij een patiënt met vergevorderde dementie.

De KNMG geeft artsen handvatten mee om uiteindelijk samen met patiënten en naasten tot een beslissing te komen: “Dit kan betekenen dat artsen soms op basis van die persoonlijke afwegingen besluiten geen euthanasie te verlenen in complexe situaties, ook al biedt de wet die ruimte wel.”

Schriftelijk verzoek

Voorwaarde voor euthanasie is onder meer dat een schriftelijk euthanasieverzoek altijd met de arts vooraf moet zijn besproken. Ook moet een onafhankelijke arts bij de euthanasie worden betrokken en met de patiënt moet altijd geprobeerd worden te communiceren over het euthanasieverzoek en de uitvoering. “Ook met wilsonbekwame patiënten kan (betekenisvolle) communicatie mogelijk zijn”, vertelt een woordvoerder van KNMG aan ANP.

Verder stelt de artsenfederatie in het nieuwe standpunt dat vlak voor euthanasie het gebruik van premedicatie, zoals een slaapmiddel, noodzakelijk kan zijn. Dan moeten er wel “aanwijzingen zijn dat er bij de uitvoering bijvoorbeeld onrust of agressie bij de patiënt kan ontstaan”, doordat diegene niet begrijpt wat er gebeurt.

Meer informatie

Beslissingen rond het levenseindeAspecten van het verlenen van euthanasie bij dementieZo werkt het toetsingsproces na euthanasie

Vragen?

Neem voor meer informatie over de wetgeving rond euthanasie contact met ons op. Wij helpen u graag. De Juridische servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur.

Juridische servicedesk
030 247 49 99
Bel ons
VvAA Legal
Hét advocatenkantoor met hart voor de zorg

Meer lezen?

19 september 2023
  • 19 september 2023
  • Leestijd 2 min

De toekomst van de eerstelijnszorg: kleinschalig aan de voorkant, slimmer georganiseerd aan de achterkant

Een nieuwe vormgeving van de eerstelijnszorg: kleinschalig aan de voorkant, met een professionele en schaalbare ondersteuning aan de achterkant.