Persbericht

VvAA omarmt nieuwe GOMA 2022

8 februari 2023
Leestijd 2 min

VvAA onderschrijft de herziene Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA 2022) en conformeert zich aan de inhoud. De GOMA 2022 gaat uit van transparantie en zorgvuldigheid na een medisch incident in het belang van alle betrokkenen. Tijdens de totstandkoming van de GOMA 2022 heeft VvAA zich hard gemaakt voor het bewaken van de belangen van de individuele zorgprofessionals en de kleinere zorgorganisaties. Ook voor deze groep moet de GOMA 2022 praktisch toepasbaar blijven.

Huisarts geeft uitleg aan patiënt

De nieuwe gedragscode vervangt de GOMA uit 2010.

Doel herziening GOMA 2010

Onder coördinatie van De Letselschade Raad is de afgelopen jaren gewerkt aan herziening van de GOMA uit 2010. Belangrijk doel van de herziening is dat de GOMA 2022 leidt tot een actuele gedragscode die aansluit op bestaande wet- en regelgeving én de dagelijkse praktijk. Een gedragscode die wordt ondersteund en uitgedragen door alle professionals die te maken hebben met gevolgen die voortkomen uit medische incidenten en de behandeling van eventueel daaruit voortvloeiende schadeclaims.

Aanleiding voor de opstelling van de eerste GOMA in 2010 waren specifieke problemen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid na een medisch incident. Onder coördinatie van De Letselschade Raad zijn deze knelpunten destijds opgepakt en dit heeft in 2010 geleid tot een eerste gezamenlijke gedragscode. Dertien jaar later is het tijd voor een nieuwe versie: de GOMA 2022.

De GOMA 2022 bevat een reeks aanbevelingen die bijdragen aan een patiëntvriendelijk en open klimaat in het geval van een medisch incident

De nieuwe gedragscode

De GOMA 2022 bevat een reeks aanbevelingen die bijdragen aan een patiëntvriendelijk en open klimaat in het geval van een medisch incident. Dit betekent dat alle mogelijke betrokkenen die zich met de patiënt bezighouden -zoals de zorgaanbieder, zorgverlener, belangenbehartiger en verzekeraar- ervoor zorgdragen dat op een redelijke, rechtvaardige en voortvarende manier wordt omgegaan in situaties waarbij de patiënt wordt geconfronteerd met een medisch incident.

Samenwerking en wederzijds vertrouwen

De GOMA 2022 zet in op samenwerking en wederzijds vertrouwen. Er is meer aandacht voor de positie van patiënt én zorgverlener. Nieuw is dat ook wordt ingezet op ondersteuning en begeleiding van de zorgverlener die betrokken is bij een medisch incident.

Ook vindt in een vroeg stadium een persoonlijk gesprek plaats tussen de betrokken zorgverlener en de patiënt. Daarbij wordt zoveel mogelijk ingegaan op vragen die bij de patiënt leven zoals: hoe heeft dit incident kunnen gebeuren? Wat betekent dit voor mijn gezondheid? Hoe kunnen de nadelige gevolgen direct en zoveel mogelijk worden weggenomen? De betrokken zorgverlener informeert de patiënt ook over de stappen die genomen kunnen worden om schadevergoeding te verkrijgen en er wordt een contactpersoon aangewezen die het contact met de patiënt onderhoudt.

VvAA heeft zich sterk gemaakt voor de specifieke positie van huisartsenpraktijken

VvAA

VvAA heeft zich sterk gemaakt voor de specifieke positie van de huisartsenpraktijken met als resultaat dat voor deze beroepsgroep ruimte is gecreëerd om de aanbevelingen uit de GOMA 2022 toe te snijden op hun specifieke bedrijfsinrichting en kleinschalige organisatie.

Totstandkoming

De herziening is tot stand gekomen door samenwerking van vertegenwoordigers van verschillende organisaties: NVZ, NFU, Het Verbond van Verzekeraars (Centramed, MediRisk, VvAA, Platform Personenschade en Rechtsbijstandsverzekeraars), de Patiëntenfederatie Nederland, de KNMG, de VKIG, de Branchevereniging van de Nederlandse Letselschade Experts, NIVRE en de LSA. Als adviseur is het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betrokken geweest.

Meer lezen?

Gerda Zeeman, Peer Support coach en trainer bij VvAA
1 mei 2024
Leestijd 3 min

Steeds die vraag of je het niet anders had moeten doen

Lees het verhaal van Gerda Zeeman. In haar 30-jarige loopbaan als gynaecoloog heeft zij meerdere medische incidenten en een tuchtzaak meegemaakt.

7 maart 2024
Leestijd 3 min

Do's en don'ts bij ontevreden patiënten

In de praktijk kunt u te maken krijgen met een ontevreden patiënt. Het is belangrijk om hier goed op te reageren en de juiste stappen te nemen.

Hoever reikt de informatieplicht over de eigen bijdrage. Patiënt bij de huisarts
24 januari 2024
Leestijd 2 min

Aansprakelijk gesteld: mag u medische informatie verstrekken?

Wat als een patiënt geen toestemming geeft om informatie aan derden te verstrekken bij een aansprakelijkstelling?

patiënt en huisarts in gesprek
29 november 2023
Leestijd 3 min

Een ontevreden patiënt, wat nu?

Wat doet u wanneer u te maken krijgt met een klacht of claim van een ontevreden patiënt? En hoe kunt u hier het beste mee omgaan?

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen