Inloggen

Deel uw mening snel en makkelijk via de app

VvAA Opinio is een nieuwe app voor de mobiele telefoon waarmee u makkelijk uw mening, feedback en advies deelt. Met uw respons helpt u ons belangrijke onderwerpen in de zorg zichtbaar te maken, aan te kaarten en te verbeteren. Doet u mee? 

De app downloaden

Uw invloed is groter dan u denkt

Voorbeeld van eerder onderzoek:

1 op de 5 zorgprofessionals is bezield aan het werk
Grafiek van resultaten Bezielingsonderzoek 2017
Uit: Bezielingsonderzoek VvAA 2017

Hoe denkt u erover? 

Administratielast, werkdruk, contractering door zorgverzekeraars. Uit onderzoek blijkt dat deze onderwerpen belangrijk voor u zijn. Dankzij uw respons en input kan VvAA – als  collectief dat al ruim 120.000 zorgprofessionals met elkaar verbindt – belangrijke onderwerpen in de zorg aankaarten en helpen werken aan oplossingen. Ook kunnen wij door uw input onze dienstverlening verbeteren om u en uw collega’s weer beter van dienst te kunnen zijn. 

Deel uw mening nu ook in de VvAA Opinio-app

Uw bijdrage is van groot belang. In VvAA Opinio geeft u via eenvoudige, korte vragenlijstjes  aan hoe u erover denkt. Hoe meer leden en zorgverleners uit verschillende werkvelden er meedoen, hoe representatiever en nauwkeuriger de inzichten. 

Download de app

U vindt de app in de App Store (iPhone) of in Google Play (Android). 

iPhone      Android

Hoe werkt het?

Deel makkelijk en snel uw mening via uw mobiele telefoon

Doe mee wanneer het u uitkomt

U ziet direct de resultaten en hoe uw collega's hebben geantwoord

De antwoorden zijn niet herleidbaar naar u als persoon

VvAA Ledenpanel

Het VvAA-ledenpanel heeft als eerste een uitnodiging gekregen om de app te downloaden en te proberen. We zijn benieuwd naar uw ervaringen. Hebt u vragen over het gebruik van de app? Stuur dan een mail naar: onlinepanel@vvaa.nl

VvAA Opinio installeren

VvAA Opinio is een app op de mobiele telefoon. U vindt VvAA Opinio in de App store (iPhone) of in Google Play (voor Android).

Download de app en registreer u met uw mobiele telefoonnummer

U activeert de app door de code in te voeren die u per sms ontvangt

Vul de profielvragen in. Zo kunnen we bepalen welke vragen voor u van toepassing zijn

Zodra er vragen voor u zijn, ontvangt u een pushmelding of ziet u een rood bolletje op het app-icoon met een cijfer erin 

Voor sommige vragen ontvangt u een extra aanmeldcode.  

Download de app

iPhone      Android


Dank voor uw deelname!
het app-icoon van de VvAA Opinio-app