Inloggen

Dossier COVID-19

Nu er extra veel van u wordt gevraagd, is VvAA er graag voor u met het dossier COVID-19, samen­gesteld door onze deskundigen. Hierin leest u alles over de effecten van COVID-19 op uw dagelijkse praktijk­voering.

­

COVID-19

Over welk onderwerp zoekt u informatie?

  • Praktijkhouders en zzp
  • Werkgevers en werknemers
  • Verzekeringen
  • Icoon voor webinar
    Terugkijken webinars en video

Top 5 veelgestelde vragen

 

1. Ik heb een voorschot loonkostensubsitie NOW 1 ontvangen. Welke vervolgactie moet ik nemen?

1 maart 2021 - Heeft u loonkostensubsidie NOW 1.0 ontvangen dan kunt u tot en met 31 oktober 2021 de definitieve berekening aanvragen. Het voorschot dat u heeft ontvangen is berekend op basis van uw geschatte omzetverlies. De definitieve tegemoetkoming gebeurt op basis van uw werkelijke omzetverlies.
Eerder lag de deadline voor het aanvragen van de definitieve vaststelling van de NOW 1.0 op 23 maart of 29 juni voor werkgevers die een accountantsverklaring nodig hebben. Voor veel zorgverleners was deze datum een probleem omdat men nog in afwachting is van de definitieve vaststelling van de continuiteitsbijdrage. De continuiteitsbijdrage dient voor de definitieve berekening van de NOW 1.0 als omzet meegenomen te worden. Door de deadline te verschuiven naar 31 oktober komt men hier nu aan tegemoet.

U dient altijd een definitieve berekening aan te vragen, ook als u denkt dat u teveel voorschot heeft ontvangen. Als u geen aanvraag doet gaat het UWV ervan uit dat u geen recht heeft op een tegemoetkoming en moet u het voorschot terug betalen. Lees meer >

13 oktober 2021 - De deadline voor het indienen van een aanvraag voor de definitieve berekening van de NOW 1.0 nadert. Dat kan tot en met 31 oktober a.s. Wacht u nog op een derdenverklaring of een accountantsverklaring, dan moet u ook de aanvraag uiterlijk 31 oktober doen. Tijdens uw aanvraag volgt u deze stappen:

  • Antwoord ‘Nee, nog niet’ op de vraag of u al een accountantsverklaring of derdenverklaring heeft.
  • Bevestig met een vinkje dat u een verklaring heeft aangevraagd, of gaat aanvragen.
  • U kunt nu niet meer verdergaan in het formulier. Sluit daarom het formulier af in uw browser.
Als u het vinkje heeft gezet, ontvangt u binnen 10 dagen een bevestigingsmail op het e-mailadres dat u in de aanvraag heeft opgegeven. Hierin staat ook een link naar het formulier. Die link kunt u gebruiken tot en met 6 februari 2022.

De Continuïteitsbijdrage (CB) ontvangen vanuit de zorgverzekeraars is een onderdeel van de omzet en daarmee van belang voor de NOW 1.0. Nog niet alle verzekeraars hebben tot op heden nog een definitieve afrekening verstrekt van de CB. Hierdoor is het afgeven van een accountants- of derdenverklaring vaak nog niet mogelijk. In dat geval is het dus wel zaak tijdig (uiterlijk 31 oktober a.s.) een aanvraag voor een definitieve berekening in te dienen bij het UWV. Dat geldt ook als u geen accountants- of derdenverklaring nodig heeft maar wel een Continuiteitsbijdrage hebt ontvangen. Lees meer > 

2. Ik heb de definitieve afrekening van de NOW 1.0 gekregen en ben het er niet mee eens. Wat kan ik doen?

21 april 2021 - De NOW regeling is een generieke regeling die in recordtempo veel werkgevers in steun voorziet. Vanwege het generieke karakter van de regeling is maatwerk niet mogelijk.

Bij het berekenen van de NOW 1.0 wordt de loonsom van de maand januari 2020 vergeleken met de loonsom over de maanden maart, april en mei 2020. Indien de loonsom over de maanden maart, april en mei 2020 lager is dan drie maal de loonsom over de maand januari 2020 wordt aangenomen dat er afscheid is genomen van personeelsleden of dat het loon niet (volledig) is doorbetaald. Vervolgens wordt een correctie toegepast.

Wanneer de werkgever aan alle verplichtingen heeft voldaan, maar in de maand januari incidenteel loon (bijvoorbeeld een bonus) heeft uitbetaald leidt een correctie tot een onrechtvaardig resultaat.

Minister Koolmees heeft aangegeven dat bezwaar gemaakt kan worden tegen de definitieve berekening van de NOW. In dat geval kan nader bekeken worden of binnen de beperkte uitvoeringsmogelijkheden van de NOW-regeling en de bedoeling van de regeling maatwerk geleverd kan worden, aldus de minister. Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 8 van de Kamervragen.  

In de brief met betrekking tot de definitieve berekening van NOW 1.0 en op uwv.nl staat beschreven hoe u bezwaar kunt aantekenen tegen de beslissing. 

3. Waar en wanneer kan ik de meerkostenbijdrage aanvragen?

31 maart 2021 - In 2020 kondigden de zorgverzekeraars aan dat er een regeling zou komen om zorgaanbieders die door de corona-crisis extra kosten maakten tegemoet te komen, de zogenaamde meerkostenregeling. Het gaat bijvoorbeeld om kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen of kosten voor tijdelijke aanpassing van de praktijk op de anderhalvemetersamenleving. Eind maart maakte Zorgverzekeraars Nederland informatie over het aanvragen de meerkostenregeling bekend.

Zorgaanbieders die in aanmerking kwamen voor de continuïteitsbijdrage kunnen ook de meerkostenbijdrage aanvragen. Het gaat om zorgaanbieders in verschillende sectoren (tandheelkundige zorg is uitgesloten van deze meerkostenregeling want voor deze sector was al eerder een regeling voor de meerkosten getroffen). Het is geen voorwaarde voor de meerkostenbijdrage dat u de continuïteitsbijdrage daadwerkelijk heeft aangevraagd.
De tegemoetkoming is een percentage over de omzet (zorgverzekeringswet en aanvullende verzekering) van mei tot en met december 2020. Per zorgsoort hebben de zorgverzekeraars een percentage vastgesteld. Er geldt een uitbetalingsdrempel van € 50,- per verzekeringsconcern.

U kunt de meerkostenbijdrage aanvragen tussen 13 april tot en met 11 mei 2021 via VECOZO. De uitbetaling van de meerkostenbijdrage start vanaf eind mei. Meer informatie vind u op zn.nl

9 juni 2021 - Extra kans voor aanvragen bijdrage meerkosten corona
Zorgaanbieders die nog geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om de meerkostenbijdrage aan te vragen krijgen een extra kans om dit alsnog te doen. Vanaf 15 juni gaat het aanvraagloket bij VECOZO voor de bijdrage voor meerkosten opnieuw open voor een periode van twee weken. Na 29 juni sluit het loket definitief. ZN roept op om de aanvraag zo spoedig mogelijk in te dienen.

De andere voorwaarden zijn ongewijzigd. Zo is de regeling nog steeds alleen toegankelijk voor zorgaanbieders die ook in aanmerking kwamen voor de continuïteitsbijdrage (CB regeling). Het is geen voorwaarde dat u daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de CB-regeling. Lees meer > 
 

4. Wat zijn de mogelijkheden voor ondersteuning als mijn inkomen wegvalt (Tozo, Togs en Tvl)?

31 augustus 2021 - Het kabinet heeft aangekondigd vanaf 1 oktober 2021 te stoppen met de algemene inkomensondersteunende maatregelen zoals de Tozo en Tvl.

Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) 
Zelfstandige ondernemers en zzp’ers die hard getroffen zijn door COVID-19 kunnen bij hun woongemeente via een digitaal loket een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum ten behoeve van hun levensonderhoud aanvragen. Deze overbruggingsregeling bevat ook een mogelijkheid voor bedrijfskrediet om liquiditeitsproblemen op te vangen.
De eerder aangekondigde vermogenstoets is recent geschrapt. De partnerinkomenstoets blijft wel gehandhaafd. Vanaf 1 februari 2021 wordt het mogelijk de uitkering met terugwerkende kracht aan te vragen vanaf de voorgaande maand.

Lees meer over Tozo
 
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (Tvl)
Met ingang van 1 juni 2020 is de Togs vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten TvL. De Tvl voorziet in een bijdrage in de vaste lasten, niet zijnde loonkosten want daarvoor is de NOW. De belangrijkste voorwaarde is een minimaal omzetverlies van 30%. De regeling geldt voor dezelfde sectoren als de Togs. Sinds 1 oktober 2020 is de Tvl 2.0 van toepassing en kunt u d Tvl nog 3 keer aanvragen, telkens voor een periode van 3 maanden. De hoogte van het subsidiepercentage is afhankelijk van het omzetverlies.

In januari 2021 heeft het kabinet het subsidiepercentage voor het eerste kwartaal 2021 verhoogd en komt dit uit op 85% van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies (vanaf 30% omzetverlies). Ook is het maximale subsidiebedrag van € 90.000,- per 3 maanden verhoogd naar € 330.000,-.

In maart 2021 werd het subsidiepercentage voor het 2e kwartaal verhoogd naar 100%. Ook is het maximale subsidiebedrag verder verhoogd naar € 600.000. Om meer ondernemers te kunnen helpen is ook het minimale bedrag voor de vaste lasten verlaagd van € 3.000,- naar € 1.500,- voor Tvl in het 1e en 2e kwartaal 2021. Vanaf 1 oktober 2021 zal de Tvl worden beëindigd.

Meer over Tvl

5. Wanneer kan ik de zorgbonus 2021 aanvragen?

Het kabinet heeft besloten dat zorgmedewerkers ook in 2021 een bonus kunnen ontvangen. De zorgbonus 2021 is bedoel voor mensen in alle zorgberoepen, dus ook zorgmedewerkers in de mondzorg, fysiotherapeuten of verloskundigen. Deze tweede zorgbonus is beschikbaar voor zorgverleners die door corona onder uitzonderlijke omstandigheden zorg hebben geleverd en tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 voor de zorgaanbieder hebben gewerkt. De zorgverlener mag maximaal € 74.000,- bruto per jaar verdienen. De werkgever beoordeelt welke zorgprofessional in aanmerking komt voor de zorgbonus.

Waarschijnlijk bedraagt de zorgbonus ongeveer € 200,- tot € 240,- netto. De definitieve hoogte wordt later vastgesteld.

Werkgevers kunnen de bonus voor hun werknemers, maar ook voor derden zoals uitzendkrachten en zzp’ers, van dinsdag 15 juni 2021 9.00 uur tot dinsdag 27 juli 18.00 uur aanvragen bij DUS-i. Zzp’ers en uitzendkrachten kunnen de bonus niet zelf aanvragen. De uitkering aan de werkgever gebeurt in het laatste kwartaal van 2021 en de werkgever moet de bonus vervolgens binnen 5 maanden aan de zorgprofessionals uitkeren. Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid

Hulp nodig?

Stel uw vraag via het contactformulier of kijk op onze servicepagina voor meer informatie.

Zorg voor veerkracht

Wij bieden u ook mentale ondersteuning en inspiratie aan, omdat u ook gewoon partner, papa/mama en/of mantelzorger bent.

Artikelen over COVID-19