Inloggen

Peer Support in de zorg

 • Steun van een deskundige na een incident of calamiteit
 • Vertrouwelijke coaches met ervaring als zorgverlener
 • Vijf onafhankelijke Peer Supporters door het hele land

VvAA Peer Support

Professionele ondersteuning na incident of calamiteit

De kracht van Peer Support

Na een incident de steun krijgen van collega's en medewerkers is natuurlijk prettig en belangrijk. Samen sta je immers sterker dan alleen. Maar is dit wel de professionele steun die je echt nodig hebt op zo'n moment? Voor veel zorgverleners voelt het vaak ook als een belasting om continu hun verhaal te doen bij collega's. Een onafhankelijk vertrouwens­persoon is op zo'n moment van cruciaal belang. Wij bieden Peer Support aan met speciaal getrainde zorgprofessional coaches. Een steun in de rug op het moment dat je écht iemand nodig hebt.


Voordelen Peer Supporter

 • Persoonlijke benadering en een luisterend oor.
 • Praktische ondersteuning speciaal voor zorgverleners.
 • Signalering en hulp bij het verwerken van medische incidenten.

Kennismaken met de Peer Supporters

Elles Bindels
Als arts heb ik te maken gehad met een kansloze reanimatie in een setting waarin nauwelijks ondersteuning was. Daarnaast werd ik geconfronteerd met een ernstig agressie-incident, met daaropvolgend een tuchtzaak. Ik ervoer in mijn werkomgeving weliswaar erkenning voor mijn adequate optreden, maar weinig erkenning voor de impact die de ervaren onveiligheid op mij had. Twee jaar later ‘won’ ik de tuchtzaak, maar de prijs was hoog. Uit eigen ervaring kan ik zeggen hoe belangrijk het is dat je dan iemand hebt die niet alleen empathisch luistert, maar ook echt begríjpt waar je in het proces tegenaan loopt. De opluchting en ondersteuning die dit geeft, maakt de weg naar verwerking vrij.

Waar ik jou mee kan helpen:

 • Ondersteuning in het helder krijgen waar de pijn van het incident voor jou zit.
 • Hulp om vanuit diverse perspectieven recht te doen aan jezelf gegeven de context.
 • Kennis en inzichten uit de Verbindende Communicatie en de AC therapie.

Ik kom graag met je in contact:

Website: vbib.nl
E-mailadres: elles@vbib.nl
Telefoonnummer: 06 – 20 39 76 21
LinkedIn: Elles Bindels

Gerda Zeeman
In mijn 25-jarige loopbaan als gynaecoloog heb ik meerdere medische incidenten en een tuchtzaak meegemaakt. Ik weet als geen ander wat de impact hiervan kan zijn. Omdat het welzijn van zorgverleners direct verbonden is met patiëntveiligheid, heb ik mij de afgelopen jaren ingespannen om de emotionele nasleep na medische incidenten uit de taboesfeer te halen. Je staat er niet alleen voor, ik ondersteun je graag gedurende het hele proces na een incident. Adequate, en vooral ook tijdige, aandacht voor reflectie, verlicht de emotionele nasleep. Zo blijven zelfvertrouwen, het lerend vermogen en werkplezier behouden. 


Waar ik jou mee kan helpen:

 • Ondersteuning bij het optimaliseren van je copingstijl bij onverwachte uitkomsten.
 • Inzicht krijgen in do's en dont's bij een 'disclosure' gesprek met de patiënt.
 • Door het incident te groeien als persoon en professional.

Ik kom graag met je in contact:

Website: gerdazeeman.nl
E-mailadres: info@gerdazeeman.nl
Telefoonnummer: 06 – 41 45 71 47
LinkedIn: Gerda Zeeman

Jeannette van Bragt
Mijn ervaring als Specialist Ouderengeneeskunde neem ik mee in mijn werk als coach van veelal professionals in de gezondheidszorg. Mijn kracht zit in oprechte aandacht en het creëren van verbinding. In mijn werk als arts heb ik de kwetsbaarheid van een professional ervaren en gezien wat de impact is van een incident. Ik heb veel collega’s ondersteund in het omgaan met heftige situaties, fouten en klachten. Ik ben ervan overtuigd dat kwetsbaar durven zijn hoort bij ‘een goede dokter zijn’. Dat houdt ook in dat je in de meest kwetsbare situaties aanvoelt wat je nodig hebt en hier de ruimte voor neemt.Waar ik jou mee kan helpen:

 • Oprechte aandacht en zonder oordeel luisteren naar jouw verhaal.
 • Samen op zoek gaan naar wat jij nodig hebt na een incident.
 • Het hebben over datgene waar het écht over gaat.

Ik kom graag met je in contact:

Website: vanbragtcoaching.nl
E-mailadres: jeannette@vanbragtcoaching.nl
Telefoonnummer: 06 – 41 63 55 68
LinkedIn: Jeannette van Bragt

Marga Gooren
Als zorgverleners hebben we allemaal wel eens een fout begaan en heftige situaties meegemaakt. Hetzelfde geldt voor mij. Ik ben 10 jaar lang werkzaam geweest als huisarts en werk inmiddels 6 jaar als coach, specifiek voor artsen. Tijdens de sessies met cliënten ervaar ik steeds weer de veerkracht van mensen. Goede zelfzorg is hierbij altijd de basis. Dat is dan ook waar ik mij voornamelijk op focus in mijn werk als coach. Peer support gaat vooral om het bieden van een steunend en luisterend oor. Dit is voor mij de basishouding als mens/coach en ook de manier waarop ik werk. 

Waar ik jou mee kan helpen:

 • Een warme, open houding en een luisterend oor.
 • Een heldere blik krijgen op wat er gebeurd is.
 • In contact komen met je eigen veerkracht en goed voor jezelf leren zorgen.

Ik kom graag met je in contact:

Website: aqualime.nl
E-mailadres: marga@aqualime.nl
Telefoonnummer: 06 – 52 76 22 50
LinkedIn: Marga Gooren

Moniek de Boer
De ruim 25 jaar ervaring die ik heb als arts in de gezondheidszorg heeft mij veel inzicht gegeven in het functioneren van zorgverleners. In mijn rol als coach breng ik mijn ervaring als gynaecoloog, afdelingshoofd, stafbestuurslid en voorzitter van klachtencommissies samen. Ik kom vanuit verbinding en diepgang snel tot de kern. Mijn uitgebreide coachopleiding en de verschillende functies die ik heb gehad, dragen bij aan mijn ervaring met Peer Support, vanuit verschillende perspectieven. Een incident blijft vreselijk voor iedereen. 


Waar ik jou mee kan helpen:

 • Creëren van (je eigen) veiligheid waardoor alles bespreekbaar is.
 • Emotioneel herstellen, zodat je sneller weer volwaardig kan functioneren.
 • Een ander perspectief krijgen en leren van hetgeen je overkomen is.

Ik kom graag met je in contact:

Website: zielenzorg.nl
E-mailadres: info@zielenzorg.nl
Telefoonnummer: 06 – 51 34 51 84
LinkedIn: Moniek de Boer