Ik ben zorgverlener

Letselschade

Huisarts geeft een toelichting aan een patiënt bij een tekst in een brochure/folder.

Wat u moet doen

Aansprakelijk gesteld: wat u moet doen

Een claim van een patiënt als gevolg van uw medisch handelen is een vervelende situatie. Voor u en de patiënt. De emotionele en financiële gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Deskundige hulp en begeleiding bij de afhandeling ervan is belangrijk om pragmatisch tot een oplossing te komen.

Melden schadeclaim

In 7 overzichtelijke stappen leggen wij u zorgvuldig uit hoe wij u helpen.

Snelheid afhandeling claim

Binnen 3 maanden weet u of de claim is erkend of afgewezen. In sommige gevallen duurt het iets langer, omdat bijvoor­beeld de betrokkenen het niet eens zijn over de aan­sprake­lijk­heid. Wij informeren u dan tijdig.

Gedragscode

GOMA staat voor Gedrags­code Open­heid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijk­heid. In deze richt­lijnen die wij volgen, leest u aan­bevelingen voor een zorg­­vuldige behande­ling van een claim. Bijvoor­beeld dat de verzeke­raar binnen 90 dagen een stand­punt moet innemen over de aansprakelijk­heid.

De GOMA is een initiatief van De Letsel­schade Raad en opgesteld door vertegen­woordigers van onder andere het Verbond van Verzekeraars en de Koninklijke Neder­landse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde.

Over VvAA Letselschade

Wij zijn VvAA, een ledenorganisatie en dienstverlener die zich richt op de gezondheidszorg. Wij leveren en ontwikkelen producten en diensten aan zorgaanbieders. Heeft u bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaakt of bent u aansprakelijk gesteld. Dan behandelen wij deze claim voor u. Dat doen we met de uiterste zorg en volgens de richtlijn GOMA. Lees meer

Downloads

Brochure 'Een patiënt stelt u aansprakelijk'Schadeformulier beroepsaansprakelijkheidsverzekering letselschadeSchadeformulier beroepsaansprakelijkheidsverzekering dierenartsen

Vragen?

Wij helpen graag. Bel ons voor hulp en advies op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Of stuur een e-mail.

Letselschade
030 247 49 67
Bel ons
Letselschade
Contactformulier