Inloggen

Uw advocaten

Juridisch advies en rechtsbijstand van VvAA Legal

Onze advocaten zijn in dienst bij Stichting VvAA Rechtsbijstand. Dat betekent dat zij optreden voor Stichting VvAA Rechtsbijstand en daarnaast kunnen optreden voor de verzekerden van VvAA schadeverzekeringen N.V.

Advocaat Valéry Daniels | VvAA
Valéry Daniels

Na vanaf 2000 enkele jaren gewerkt te hebben als advocaat in het gezondheidsrecht bij Nysingh advocaten, is Valéry in 2003 gaan werken bij VvAA Rechtsbijstand met gezondheidsrecht als aandachtsgebied. 

Van medio 2008 tot najaar 2009 heeft hij gewerkt als secretaris voor de Raad van Bestuur van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Daarna is hij weer teruggekeerd bij VvAA Rechtsbijstand om daar vanaf begin 2012 niet alleen het gezondheidsrecht te beoefenen, maar ook het medisch strafrecht en het veterinair tuchtrecht. 

Valéry heeft een echte procespraktijk met gemiddeld 1 à 2 zittingen per week. Ook geeft hij regelmatig lezingen in het land over gezondheidsrecht.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft hij zich op de volgende hoofd- (en eventueel sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Gezondheidsrecht
  • Strafrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Advocaat Bas van Kasteel | VvAA
Bas van Kasteel

Begonnen in 1990 als advocaat met een algemene praktijk, heeft Bas zich vanaf 2001 volledig toegelegd op het arbeidsrecht, als arbeidsrechtjurist én advocaat.

Bas is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA) en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA). Hij heeft met succes de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) gevolgd.

Zijn werkwijze? Zacht als het kan, hard als met moet. Niet polariserend. Eerst op zoek naar voor zijn klanten gunstige oplossingen buiten de rechter om. Is een procedure onvermijdelijk, dan gaat Bas tot het uiterste.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft hij zich op het (hoofd)rechtsgebied 'Arbeidsrecht' geregistreerd.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.
Advocaat Timo van Oosterhout | VvAA
Timo van Oosterhout

Timo heeft 25 jaar ervaring als advocaat. Hij is afkomstig uit de commerciële advocatuur en heeft voorheen bij een middelgroot advocatenkantoor gewerkt. Vanaf 2009 werkt hij bij VvAA. Tot zijn expertise behoren het algemeen- en het bestuurlijk gezondheidsrecht, het tuchtrecht, IGJ kwesties, herregistraties, boetezaken en geschillen met zorgverzekeraars en de NZa.

Timo heeft ook veel ervaring in kwesties die zien op grensoverschrijdend gedrag, disfunctioneren, angstcultuur, procedures tegen overheden, vergunningen, privacy, afgifte medische dossiers, subsidiezaken en fraudezaken. Daarnaast heeft hij kennis van het veterinair tuchtrecht.

Timo heeft de Grotius specialisatieopleidingen Gezondheidsrecht, Algemeen Bestuursrecht en Omgevingsrecht afgerond.  

Hij procedeert veelvuldig zowel in civiele als bestuursrechtelijke kwesties en bij de tuchtcolleges en geschillencommissies. Zijn aanpak is direct en resultaat- en oplossingsgericht.

Timo schrijft met enige regelmaat de rubriek: 'Juidische Ontwikkelingen' voor het magazine 'Arts en Auto'.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft hij zich op de volgende hoofd- (en eventueel sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Gezondheidsrecht
  • Bestuursrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Advovaat Teun Kroes | VvAA
Teun Kroes

In 2009 is Teun als advocaat beëdigd en vervolgens werkzaam geweest bij een drietal advocatenkantoren in en rondom Utrecht. 

Na een aanvankelijk brede oriëntatie in uiteenlopende rechtsgebieden heeft Teun zich bij een nichekantoor gespecialiseerd in het (civiele) bouwrecht, huurrecht en vastgoedrecht. Teun heeft in dat kader de Grotius specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht succesvol afgerond. 

Teun heeft momenteel een echte procespraktijk, maar adviseert zijn cliënten ook in gecompliceerde bouw-, vastgoed- en huurkwesties. 

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft hij zich op de volgende hoofd- (en eventueel sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Vastgoedrecht (sub-rechtsgebieden bouwrecht, burenrecht en erfdienstbaarheden)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Advocaat Caroline van der Kolk-Heinsbroek | VvAA
Caroline van der Kolk-Heinsbroek

Caroline studeerde Geneeskunde en Nederlands Recht aan de EUR. In 2011 ronde zij de Master ‘Recht van de Gezondheidszorg’ af en is zij beëdigd als advocaat. Sinds maart 2018 is zij werkzaam bij VvAA als gezondheidsrechtadvocaat. Hiervoor was zij werkzaam bij een middelgroot advocatenkantoor in Noord-Brabant als gezondheidsrechtadvocaat.

Caroline houdt zich bezig met het Gezondheidsrecht in brede zin. In dat kader adviseert zij zorgverleners en staat hen bij in procedures. Caroline procedeert veel in het medische tuchtrecht en met enige regelmaat in civielrechtelijke gezondheidsrechtkwesties.

Sinds 2014 maakt zij deel uit van de redactie van Gezondheidsrecht Updates. Ook is Caroline lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR). In 2017 is zij cum laude geslaagd voor de Grotius-specialisatieopleiding Gezondheidsrecht.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft zij zich op de volgende hoofd- (en eventueel sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Gezondheidsrecht
  • Burgerlijk procesrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Over VvAA advocaten

Het in-house advocatenkantoor van VvAA

VvAA advocaten is het in-house advocatenkantoor binnen VvAA. De advocaten zijn in dienst van Stichting VvAA rechtsbijstand, die de rechtsbijstandverzekering van VvAA uitvoert. Begin 2012 is VvAA rechtsbijstand gestart met dit advocatenkantoor ter uitbreiding van de dienstverlening voor verzekerden van VvAA. 

Voor geschillen in de zorg en kwesties van verzekerden

Het advocatenkantoor richt zich met name op geschillen in de gezondheidszorg en kwesties die VvAA verzekerden direct raken. De advocaten kunnen de verzekerden eveneens bijstaan in zaken waar verplicht een advocaat moet worden ingeschakeld.  Bijvoorbeeld in civiele kwesties met een vordering boven € 25.000,- en in het medisch strafrecht. 

Gestart in 2012 met twee advocaten

In 2012 zijn de ervaren advocaten Timo van Oosterhout en Valéry Daniels het kantoor gestart. Timo van Oosterhout houdt zich voornamelijk bezig met het tuchtrecht, bestuurlijk gezondheidsrecht, herregistraties, IGZ- kwesties, boetezaken en geschillen met zorgverzekeraars en de NZa. Valéry Daniels behandelt medische klacht- en tuchtzaken, IGZ kwesties en medische strafzaken. Beide advocaten behandelen bovendien veterinaire tuchtkwesties.

Anno nu: uitgebreide expertise op allerlei rechtsgebieden

In mei 2017 is Teun Kroes er als derde advocaat bijgekomen. Hij is eveneens een ervaren advocaat met uitgebreide expertise op de rechtsgebieden bouwrecht, huurrecht en het contractenrecht. Met deze uitbreiding bestrijkt het kantoor een breed palet aan rechtsgebieden, wat betekent dat VvAA advocaten de verzekerde zorgprofessionals van VvAA in veel kwesties juridisch bij kan staan. 

Waarop kunt u vertrouwen?

De aanpak van VvAA advocaten kenmerkt zich als altijd gericht op en in het belang van de verzekerde, deskundig, kwalitatief goed en pragmatisch. VvAA advocaten gaat ervoor om het probleem voor de cliënt op te lossen en onderscheiden zich door hun uitgebreide kennis en uitgebreide ervaring met het werkveld van zorgverleners.
Juridisch assistent Jessica van den Heet­kamp | VvAA

Jessica van den Heetcamp

VvAA advocaten wordt juridisch ondersteund door Jessica van den Heetkamp. Zij is afkomstig van een groot advocatenkantoor. Haar ervaring kan zij bij VVAA advocaten dus goed inzetten.

Klachtenregeling

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de bijstand door een van onze advocaten, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling (pdf).