Financiële jaar­ver­antwoording Wmg

VvAA ontzorgt u met hulp op maat

Adviseur VvAA helpt met financiële jaarverantwoording Wmg

De verantwoordingsplicht is bedoeld voor trans­parante besteding van publieke middelen. Wmg-zorg­aanbieders maken hiervoor jaar­cijfers open­baar. Geef geen onjuiste of overbodige informatie. Wij nemen dit graag uit handen en verzorgen uw jaarverantwoording correct, op maat en op tijd.

Gesprek aanvragen

Waarom VvAA?

Uw jaarverantwoording Wmg via ons bespaart u niet alleen tijd. We voorkomen ook dat u verkeerde gegevens levert of meer cijfers openbaar maakt dan nodig is. Wij verzorgen de financiële verantwoording over het voorafgaande boekjaar én de toelichting daarbij. Ook kennen we de inhoud van de online vragenlijst. 

 • Wmg in de vingers: kennis en kunde op maat

 • Veel ervaring en inzicht in financiële kant van de zorg

 • Wij ontzorgen u op proces en inhoud

Gesprek aanvragen

Voor welke zorgaanbieders?

De openbare jaarverantwoording geldt vanaf boekjaar 2022 voor méér zorgaanbieders dan voorheen. In grote lijnen geldt het onderstaande. Twijfelt u na het lezen hiervan nog, neem dan contact op met ons voor uitsluitsel.

 • Krijgt u betaald vanuit het basispakket van de Zorgverzekeringswet, vanuit verzekerde zorg in de Wet langdurige zorg of vanuit een VWS-subsidie? Dan moet u voldoen aan de verantwoordingsplicht. Het maakt daarbij niet uit of u hoofd- of onderaannemer bent.

Voor deze zorgaanbieders geldt de openbare jaarverantwoording niet:

 • Bent u solist of zzp'er en besteedt u geen zorg uit? Ook niet aan bijvoorbeeld een waarnemer? Dan valt u buiten de jaar­verantwoordings­plicht, behalve als u een rechtspersoon bent, bijvoorbeeld een bv.
 • BV-leden van MSB’s vallen niet onder de openbare jaarverantwoordingsplicht. Behalve als zij zorgactiviteiten buiten het MSB verrichten.

De volgende deadlines gelden:

 • Startte uw organisatie met zorg verlenen ná 1 januari 2022? Dan maakt u uw jaarverantwoording vóór 1 juni 2023 openbaar. 
 • Verleende uw zorgorganisatie al zorg vóór 1 januari 2022? Voor u heeft de minister, mede op verzoek van VvAA, voor de jaarverantwoording uitstel verleend tot uiterlijk 31 december 2023.
Luuk van Buuren, manager Financiële administratie
De jaarverantwoording kan een uitdaging zijn. Wij voorkomen dat organisaties te weinig, te veel of verkeerde cijfers openbaar maken en daardoor reputatieschade oplopen.

Waaruit bestaat de jaarverant­woor­ding?

Vanaf boekjaar 2022 zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de aanpassingswet Wtza (AWtza) van kracht. Door de AWtza krijgen veel meer zorgaanbieders te maken met de jaarverantwoordingsplicht.

De jaarverantwoording is nader geregeld in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en bestaat uit de volgende 3 onderdelen:

 1. Financiële verantwoording over het voorafgaande boekjaar
 2. Aanvullende informatie
 3. Online vragenlijst

Hiermee leggen zorgaanbieders maatschappelijk verantwoording af over de besteding van publieke middelen. Overheidsinstanties en belanghebbenden als toezichthouders, zorginkopers, cliëntenraden en journalisten krijgen zo inzage in uw bedrijfsvoering.

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) jaarverantwoording WMG

Jaarverant­woor­ding via VvAA

Wij verzorgen de cijfers en bijbehorende toelichting voor de jaarverantwoordingsplicht volgens de wettelijke eisen. U hoeft alleen nog maar de online vragenlijst in te vullen als u de verantwoording openbaar maakt via het CIBG-portaal van het Ministerie van VWS. Wij weten uit welke onderwerpen de vragenlijst bestaat.

Dienstverlening en kosten

Werkzaamheden voor de jaarverantwoording zijn afhankelijk van de omvang en de organisatievorm van uw zorginstelling. Daarnaast is het relevant of uw financiële administratie ook aan ons is uitbesteed.

Neem contact met ons op voor een verkennend gesprek over de mogelijkheden, de kosten en onze aanpak.

Relevante diensten

Uitbesteden financiële administratie

Heeft u uw financiële administratie uitbesteed aan ons? Grip op uw financiën is belangrijk voor de continuïteit van uw organisatie. Daarbij helpen wij u graag met het verzorgen van uw boekhouding en belastingaangifte.

Lees meer

Impressie: financiële administratie bij VvAA

Uitbesteden salaris- en personeels­administratie

Efficiënte praktijk­voering: hoe werkt dat?

Vragen?

Wij helpen graag. Bel ons op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur.

Praktijkadvies
030 601 62 00
Bel ons