Inloggen

Resultaten ledenpeiling Vereniging VvAA 

Over de waarde van het lidmaatschap en ledenbetrokkenheid

20 mei 2021 - Luisteren is een kans op beter. Vereniging VvAA onderzocht in februari en maart 2021 welke waarde zorgverleners aan het lidmaatschap van VvAA toekennen en hoe zij betrokken zijn en willen zijn bij de vereniging. 

5.737 Leden vulden de online ledenpeiling in. Voorafgaand aan de ledenpeiling vond een online meedenksessie plaats met een kleine groep leden die daarvoor persoonlijk was uitgenodigd. Student-leden zijn apart bevraagd via een poll op Instagram.

Samenvatting resultaten
Op dinsdag 30 maart 2021, tijdens een extra informatieve ledenvergadering, bespraken leden en het bestuur online de uitkomsten van de onderzoeken met elkaar. Ook de hoofddirectie van VvAA en verschillende VvAA-collega’s namen hieraan deel. Lees hier de samenvatting van de resultaten van de ledenpeiling.

Versterking van VvAA als stem en steun van en voor zorgverleners
De komende tijd buigt VvAA zich over de vraag hoe we voor zorgverleners relevant en uniek kunnen blijven als collectief en als integraal dienstverlener. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22 juni 2021, spreken we verder met leden over wat er met de resultaten van de ledenpeiling en online meedenksessie wordt gedaan ten aanzien van ledenparticipatie en bestuurlijke vernieuwing.
Willem Veerman

Willem Veerman

voorzitter a.i. Vereniging VvAA

“Namens VvAA, hartelijk dank aan alle leden voor hun bijdrage!”