Inloggen

Het faillissement van Welkom Energie

5 november 2021 - Welkom Energie is op vrijdag 29 oktober failliet verklaard. Dit faillissement heeft een grote impact op de circa 90.000 klanten. Veel VvAA-leden zijn bezorgd over de gevolgen. Hier vindt u meer informatie.

De vensterperiode
Op 26 oktober is de vergunning van Welkom Energie door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ingetrokken. Klanten met een lopend energiecontract komen op deze datum automatisch in een zogenoemde vensterperiode terecht. Deze vensterperiode houdt in dat de klant vanaf 26 oktober 2021 niet meer kan overstappen tot 1 november 2021. Dit volgt uit Europese regelgeving en is bedoeld om de continuïteit van energielevering te waarborgen.

Eneco is de partij die voorziet in de energielevering als opvolger van Welkom Energie, maar het oorspronkelijke contract wordt wel opengebroken en de tarieven van Eneco gelden (die inmiddels bekend zijn geworden). Als tegenhanger en om de vrije markt voor energie te waarborgen, kunnen klanten vanaf 1 november 2021 opzeggen bij Eneco, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Vanaf 1 december 2021 geldt een opzegtermijn van negen dagen. U doet er derhalve verstandig aan om alvast prijzen te vergelijken en bij een gunstiger alternatief tijdig op te zeggen bij Eneco.

De welkomstpremie
Veel klanten hebben een welkomstpremie van Welkom Energie toegezegd gekregen. Door het faillissement van Welkom Energie is de kans om deze welkomstpremie te verkrijgen zeer klein geworden. Deze premie zal dit enkel worden uitgekeerd indien de curator voldoende middelen in de boedel overhoudt en hiertoe besluit, plus indien hier recht op bestaat conform de voorwaarden van Welkom Energie (minimaal één jaar afgenomen).

Betaalde voorschotten
Doorgaans worden aan de energiemaatschappij voorschotten betaald. Zodoende bestaat de kans dat er te veel is betaald. U kunt dit mogelijk verrekenen door de laatste maandelijkse incasso te storneren. Wel dient eerst berekend te worden op welk bedrag aanspraak gemaakt zou kunnen worden (via een proefberekening) indien u nog geen eindafrekening heeft ontvangen. Zo wordt duidelijk of het zinvol is om het laatst betaalde maandbedrag te storneren en een beroep kan worden gedaan op verrekening, indien de curator aanklopt voor betaling van het gestorneerde bedrag. Het is nog even de vraag of storneren mogelijk is voor de welkomstpremie, uit de voorwaarden van Welkom Energie blijkt dat deze bonus enkel geldt voor klanten die minimaal één jaar hebben afgenomen.

Geen compensatie verwacht
Klanten van Welkom Energie gaan fors meer betalen voor november 2021. Hiervoor volgt waarschijnlijk geen compensatie, aangezien het bestuur van Welkom Energie vermoedelijk niet aansprakelijk is voor het faillissement en de overheid al heeft aangegeven een eenmalige bijdrage van € 400,- te bieden als compensatie voor alle huishoudens in verband met de stijgende tarieven. Verder zijn er tot nu toe geen aanknopingspunten om een mogelijkheid voor verdere compensatie aan te nemen.

Vordering bij de curator
Indien er na stornering nog een vordering op Welkom Energie bestaat, dan kunt u deze ter verificatie indienen bij de curator via https://okkerse-schop.nl/indienen-van-uw-vordering. Indien het een betaling voor de datum van het faillissement betreft, heeft u een concurrente vordering. De kans is niet groot dat u uw restantvordering terugkrijgt. Dit wordt pas anders als er middelen overblijven in de failliete boedel. Desalniettemin is het raadzaam om uw vordering in te dienen, als voorwaarde om een kans op terugbetaling van de voorschotten te maken.

Meer informatie

Hebt u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze Juridische Helpdesk.