Blog

Zaak ontslagen doktersassistente

  • 23 januari 2019
  • Leestijd 2 min

'Doktersassistente wordt ontslagen na aanvaarding van nalatenschap en het aangaan van een geregistreerd partnerschap met een 85-jarige kwetsbare patiënt.' Dit bericht kwam afgelopen dagen volop in de media. Jurist Miriam Ruijters van VvAA vertegenwoordigde de belangen van de huisartsenpraktijk waar de assistente werkzaam was.

Erfgenaam van en geregistreerd partnerschap met patiënt

Onlangs stond ik een huisartsenpraktijk bij die na raadpleging van het kadaster tot de ontdekking was gekomen dat een van diens assistentes enkele jaren geleden tot erfgenaam was benoemd in het testament van een kwetsbare 85-jarige patiënt en later zelfs een geregistreerd partnerschap met hem was aangegaan om zijn nalatenschap op een fiscaal gunstige wijze te kunnen aanvaarden.

Overtreden van gouden regel

Nimmer had de assistente haar werkgever daarvan op de hoogte gebracht. VvAA stelde zich namens de huisartsenpraktijk op het standpunt dat sprake was van verwijtbaar handelen en dat zij de in de medische hulpverlening bestaande gouden regel had overtreden dat geen giften mogen worden aangenomen van diegenen tot wie de hulpverlener in een behandelrelatie staat. Daarnaast werd een beroep gedaan op de Beroepscode Doktersassistent van de NVDA waarin is bepaald dat in de relatie met de patiënt de professionele grenzen in acht genomen dienen te worden. Ook had de assistente het vertrouwen van haar werkgever beschaamd door niets te melden. De Kantonrechter werd verzocht de arbeidsrelatie per direct te ontbinden zonder toekenning van enige vergoeding.

Verweer van doktersassistente

De assistente voerde aan dat zij als enig erfgename was benoemd door de betreffende patiënt omdat hij niet wilde dat zijn nalatenschap aan de Staat zou vervallen en dat zij van de betreffende patiënt de uitdrukkelijke opdracht had gekregen van het geregistreerd partnerschap en benoeming in het testament geen melding te maken. Van het overtreden van enige norm of regel was volgens de assistente geen sprake geweest nu zij geen beroepsbeoefenaar op het gebied van individuele gezondheidszorg was overeenkomstig artikel 4:59 BW (in de volksmond: BIG-register). Zij vorderde de transitievergoeding en een billijke vergoeding ter hoogte van € 50.000,-.

Rechter stelde huisartsenpraktijk in het gelijk

De Kantonrechter was met de huisartsenpraktijk eens dat de arbeidsrelatie per direct ontbonden diende te worden en dat de assistente geen recht had op een transitievergoeding of een billijke vergoeding. Daartoe overwoog de Kantonrechter dat aannemelijk was geworden dat de assistente al een half jaar na het eerste contact met de kwetsbare patiënt in diens testament was opgenomen, dat zij een woning was gaan bewonen die door de betreffende patiënt (voor haar) was aangekocht en dat zij namens deze patiënt de wens om tot euthanasie over te gaan kenbaar had gemaakt, nota bene in dezelfde maand dat het geregistreerd partnerschap was aangegaan. De assistente is weliswaar niet BIG geregistreerd maar de Kantonrechter oordeelde dat de assistente de professionele grenzen zoals omschreven in de Beroepscode Doktersassistent van de NVDA (ruimschoots) had overschreden. Vast staat volgens de Kantonrechter ook dat het geregistreerd partnerschap enkel met de patiënt was aangegaan met als doel op een fiscaal zo voordelige mogelijke manier over de nalatenschap van de patiënt te kunnen beschikken. Om dit te kunnen realiseren is zij op papier zelfs gescheiden van haar echtgenoot. De assistente had dus een financieel belang bij het overlijden van de patiënt zodat van de vereiste afstand die een zorgverlener dient te bewaren tot zijn patiënt ook om deze reden geen sprake meer was. De assistente had haar persoonlijke relatie met deze patiënt daarnaast moeten melden aan haar werkgever.

Over de auteur

Miriam Ruijters

Jurist

miriam.ruijters@vvaa.nl

Expertises

  • Arbeidsrecht
  • Ambtenarenrecht

''Ik ben pas tevreden als u dat bent!''

Meer lezen?

Webinar medisch strafrecht: dilemma's voor zorgprofessionals en zorgorganisaties
25 september 2023
  • 25 september 2023
  • Leestijd 1 min

Medisch strafrecht: dilemma's voor de zorg

Medisch strafrecht stelt zorgprofessionals en zorgorganisaties in de praktijk voor dilemma's. Juridische experts van VvAA Legal bespreken die in het webinar