Persbericht

Resultaten ledenpeiling Vereniging VvAA

  • 20 mei 2021
  • Leestijd 54 sec

Luisteren is een kans op beter. Vereniging VvAA onderzocht in februari en maart 2021 welke waarde zorgverleners aan het lidmaatschap van VvAA toekennen en hoe zij betrokken zijn en willen zijn bij de vereniging.

5.737 Leden vulden de online ledenpeiling in. Voorafgaand aan de ledenpeiling vond een online meedenksessie plaats met een kleine groep leden die daarvoor persoonlijk was uitgenodigd. Student-leden zijn apart bevraagd via een poll op Instagram.

Samenvatting resultaten

Op dinsdag 30 maart 2021, tijdens een extra informatieve ledenvergadering, bespraken leden en het bestuur online de uitkomsten van de onderzoeken met elkaar. Ook de hoofddirectie van VvAA en verschillende VvAA-collega’s namen hieraan deel. Lees hier de samenvatting van de resultaten van de ledenpeiling.

Versterking van VvAA als stem en steun van en voor zorgverleners

VvAA buigt zich over de vraag hoe we voor zorgverleners relevant en uniek kunnen blijven als collectief en als integraal dienstverlener. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22 juni 2021 en 25 januari 2022, spraken we verder met leden over wat er met de resultaten van de ledenpeiling en online meedenksessie wordt gedaan ten aanzien van ledenparticipatie. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 2022 wordt er een voorstel voorgelegd aan leden.

Willem Veerman, voorzitter a.i. Vereniging VvAA
Namens VvAA, hartelijk dank aan alle leden voor hun bijdrage!

Meer lezen?

14 juni 2023
  • 14 juni 2023
  • Leestijd 39 sec

100 jaar VvAA

In 2024 bestaat VvAA 100 jaar. Een jaar waarin we de schijnwerpers gaan richten op onze leden.