Persbericht

VvAA ondersteunt petitie: ook heldere informatie over vaccinaties in achterstandswijken

  • 6 mei 2021
  • Leestijd 1 min

Vorige week ondertekende VvAA een oproep aan de overheid voor een heldere en toegankelijke informatiecampagne over vaccinaties. Huisarts Shakib Sana en internist Robin Peeters roepen hiertoe op. Zij constateren een zorgwekkend lage vaccinatiebereidheid in minder welvarende wijken. “We moeten voorkomen dat deze informatiekloof leidt tot een vaccinatiekloof en daarmee tot een onacceptabele gezondheidskloof”, aldus Shakib Sana.

Shakib Sana, huisarts in de Rotterdamse wijk Delfshaven en in Leerdam en Robin Peeters, internist in Erasmus MC en voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), willen dat mensen in achterstandswijken zorgvuldig kunnen afwegen of ze zich wel of niet laten vaccineren. Vanwege de wisselende vaccinatiestrategie zijn nu angst en twijfel regelmatig leidend.

Sana: “Deze mensen krijgen in hun directe omgeving vaak beperkte en eenzijdige informatie. Er is veel aandacht voor de zeldzame bijwerkingen, zonder op eenvoudige wijze de gevaren van corona zelf ernaast te zetten.”

Naast VvAA steunen onder meer de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en alle 33 zusterverenigingen, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), actiecomité Het Roer Moet Om, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), De Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG) en de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskundige (NVVG) het initiatief.

Gevolg voor de hele samenleving

De kans in een minder welvarende wijk besmet te worden met COVID en de kans daaraan te overlijden zijn tweemaal zo hoog als in andere wijken. ‘Uiterst verontrustend’, zegt Peeters. Met een eventueel gevolg voor de gehele samenleving. Sana: “Wanneer een grote groep mensen zich niet laat vaccineren, zal dit op lange termijn leiden tot een virus-reservoir van waaruit telkens herbesmettingen zullen ontstaan.”

Naar aanleiding van de oproep vinden er inmiddels gesprekken met VWS, de gemeenten Rotterdam en Arnhem plaats over concrete plannen.

Petitie

Oproep voor een heldere en toegankelijke informatiecampagne over vaccinaties.

Teken de petitie

Meer lezen?

Still uit campagnevideo VvAA 'Meeleven'Over VvAA
Over VvAA
21 september 2022
  • 21 september 2022
  • Leestijd 52 sec

VvAA start Meeleef-campagne

Gedurende het leven van zorgprofessionals en zorgorganisaties weet VvAA wat er speelt in hun carrière en werkveld, en kan VvAA er voor hen zijn.