Artikel

Medicatie voorschrijven en verstrekken via een medische app

 • 20 juni 2021
 • Leestijd 4 min

Wanneer en hoe mag je medicatie voorschrijven en verstrekken via een medische app? Shirin Slabbers, jurist gezondheidsrecht, zet het uiteen.

Apotheker zoekt een medicijn op in de computer.

Voorbeeld

De Pil-app

Een arts heeft een ict-ontwikkelaar gevraagd een app te ontwikkelen. Via deze app kunnen vrouwen via een vragenlijst anticonceptiepillen bestellen. De arts beoordeelt aan de hand van de antwoorden of de pillen kunnen worden voorgeschreven als er geen contra-indicatie bestaat. Vervolgens geeft de arts de bestelling door aan de apotheek waarmee hij samenwerkt. De apotheek levert de bestelling thuis af.

Mag dit?

Een arts mag, op grond van de Geneesmiddelenwet, alleen online medicatie voorschrijven als de arts en de patiënt een arts-patiëntrelatie hebben en de arts over een betrouwbaar medisch dossier van de patiënt en diens medicatiehistorie beschikt. Vanwege de COVID-19-situatie waren deze drie eisen, uitgewerkt in de KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens', tot medio 2022 tijdelijk niet allemaal van toepassing."

De huidige regels op een rij

Uitzondering COVID-19 situatie op tenminste eenmaal face-to-face-contact

Volgens bovengenoemde KNMG-richtlijn wordt aan de voorwaarde van ‘een bestaande arts-patiëntrelatie’ voldaan als de arts de patiënt kent. Dit wil zeggen dat de arts en de patiënt tenminste eenmaal face-to-face-contact hebben gehad, waarbij zij zich in dezelfde ruimte bevonden en het mogelijk was een lichamelijk onderzoek te verrichten.

Actuele medicatiegeschiedenis paraat

De voorschrijver moet toegang hebben tot het actuele medicatieoverzicht (inclusief allergieën) van de patiënt. Daarnaast dient de voorschrijver de hoofdbehandelaar en/of de huisarts van de patiënt te informeren (tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt). De arts moet op het moment van voorschrijven ook beschikken over de actuele medicatiegeschiedenis van de patiënt. Bijvoorbeeld via de huisartswaarneemgegevens of de medicatie-overzichten van de apotheek binnen een digitaal uitwisselingssysteem.

Ook moet er voldoende betrouwbare en relevante informatie zijn om eventuele contra-indicaties voor de beoogde medicatie uit te sluiten. Er mag op basis van de beschikbare informatie, en met oog op de in te zetten medicatie, geen aanleiding zijn om een (aanvullend) lichamelijk of ander onderzoek te verrichten. Vanzelfsprekend moet de arts ook bij online voorschrijven de patiënt voldoende informeren over gebruik en eventuele bijwerkingen van het medicijn.

Hoe zit dit met herhaalrecepten?

Al deze voorwaarden zijn ook van toepassing op herhaalrecepten. In aanvulling daarop stelt de KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’ de volgende voorwaarden:

 • De arts heeft voldoende relevante informatie om te beoordelen of een herhaling van het recept noodzakelijk en/of wenselijk is.
 • Voor verstrekking van een herhaalrecept is geen aanvullend lichamelijk onderzoek nodig.
 • De patiënt wordt geattendeerd op de mogelijkheid eventuele bijwerkingen of veranderingen in de gezondheidstoestand sinds de laatste uitgifte van het recept te melden bij de arts.

Eisen e-consult in acht nemen

Behalve bovenstaande specifieke voorwaarden moet een arts die online medicatie wil voorschrijven, de eisen in acht nemen die gelden voor alle e-consulten. Dit zijn consulten waarbij een patiënt via een digitaal medium persoonlijk medisch advies krijgt en/of antwoord op een vraag.

Praktische tips

Voor samenwerking met apotheek

Een medische app waarmee medicatie kan worden besteld, moet ook voldoen aan de regelgeving voor apothekers. Het is belangrijk om hier al rekening mee te houden tijdens de ontwikkeling van de app.

 • Regels voor aanbieders webwinkel
  Online aanbieders van geneesmiddelen moeten zich aanmelden bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG), een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zij moeten ook (de Nederlandse versie van) een Europees logo op hun site tonen dat linkt naar de officiële website aanbiedersmedicijnen.nl van CIBG. Deze verplichtingen gelden alleen voor aanbieders met een webwinkel en niet voor apotheken die andere online diensten aan patiënten aanbieden, bijvoorbeeld het digitaal inleveren van een recept.

Voor samenwerking met de ict-ontwikkelaar

 • Laat vooraf aan de ontwikkeling een regelgevingscheck doen
  Voordat een arts of andere initiatiefnemer een ict-ontwikkelaar vraagt een app te ontwerpen en samenwerkingsovereenkomsten te sluiten (bijvoorbeeld met een apotheek), is het raadzaam zijn idee voor te leggen aan een juridische expert die beoordeelt of aan de regelgeving wordt voldaan, of wat nog nodig is om dit te realiseren.

Klachten en claims in de zorg

Dit artikel is geschreven door VvAA-deskundigen die zich in het kader van de VvAA-beroeps­aansprakelijk­heids- en rechts­bijstand­verzekering in brede zin bezighouden met het omgaan met, en het voorkomen van, klachten en claims in de zorg.

Bekijk voor meer informatie over klachten en claims in de zorg onze themapagina. 

Bezoek themapagina

Vragen?

Neem voor meer informatie over medicatie voorschrijven via een app contact met ons op. Wij helpen u graag. De Juridische servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur.

Juridische servicedesk
030 247 49 99
Bel ons

Meer lezen?

Dokters in gesprek met elkaar met behulp van AI
20 februari 2024
 • 20 februari 2024
 • Leestijd 2 min

Juridische aspecten van AI-gebruik in de zorg

Artificial Intelligence (AI) zetten we vaker in als hulpmiddel in de gezondheidszorg. Lees meer over deze ontwikkeling en de aandachtspunten voor zorgverleners.

Omgevingswet 2024: wat u moet weten
9 februari 2024
 • 9 februari 2024
 • Leestijd 3 min

Omgevings­wet 2024: wat u moet weten

Naast het stroomlijnen van procedures en het versnellen van beslissingen, introduceert de Omgevingswet een digitaal stelsel (DSO).

Hoever reikt de informatieplicht over de eigen bijdrage. Patiënt bij de huisarts
24 januari 2024
 • 24 januari 2024
 • Leestijd 2 min

Aansprakelijk gesteld: mag u medische informatie verstrekken?

Wat als een patiënt geen toestemming geeft om informatie aan derden te verstrekken bij een aansprakelijkstelling?

Zorgverlener in zijn praktijk bekijkt de administratie en declaraties op een laptop
10 januari 2024
 • 10 januari 2024
 • Leestijd 13 min

Tuchtrechter toetst ook onjuist declareren

Uw praktijkadministratie moet altijd op orde zijn. Dat bewijst o.a. een voorbeeld van een huisarts die door onjuist declareren uit het register is geschrapt.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen