Podcast

Variabele fysioverloning? Een plaatsbepaling

  • 21 juni 2022
  • Leestijd 1 min

Variabele beloning van werknemers in de paramedische praktijk stamt al uit de vorige eeuw. Het heeft de afgelopen jaren flink wat complexiteit opgeleverd. Noem het maar op: all-in-loon, Wet arbeidsmarkt in balans, loondoorbetalingsplicht, hoge of lage WW-premie… Waar staan we op dit moment?

Podcast

VvAA-adviseurs Jean-Paul van Bemmel en Erik van Dam schetsen de ontwikkelingen rondom variabele fysioverloning, maar geven vooral duiding en een actuele plaatsbepaling in deze podcast.

Beluister de podcast op Spotify

Na de discussie over hoge of lage WW-premie adviseerde VvAA aan werkgevers en werknemers die werken met een ondertekend contract met vaste urenomvang, onbepaalde tijd en variabele beloning om ook de wettelijke loondoorbetalingsplicht uiterlijk vanaf 1 januari 2022 expliciet in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Oftewel: een minimumhonoreringsniveau ongeacht de verrichte arbeid. Enigszins vergelijkbaar met het in het verleden gebruikelijke ‘garantieloon’ in de paramedische arbeidsovereenkomsten.

Bij de werkgevers die hiermee van doen hebben en die bij VvAA hun salarisverwerking hebben ondergebracht, is dit in overgrote meerderheid op hun verzoek daadwerkelijk doorgevoerd. Deze transitie is soepel verlopen en inmiddels is het rustig aan het front van de eerstelijns fysioverloning. Wellicht zien we in de toekomst nog een cao voor de eerstelijns fysiotherapie. De plannen van werkgevers- (WVF) en werknemersvereniging (FDV) op dit gebied sneuvelden eind vorig jaar. Mogelijk dat partijen dit jaar vanuit een ander perspectief weer met elkaar in gesprek gaan.

Werkgevers die hun salaris- en personeelsadministratie willen optimaliseren of hun HRM-beleid in bredere zin willen versterken, kunnen hiervoor aankloppen bij VvAA Werkgevers- en personeelszaken.

Meer informatie

Meer lezen?

Zorgverlener in praktijk die met zijn salarisadministratie bezig is.Wet- en regelgeving
Wet- en regelgeving
11 november 2022
  • 11 november 2022
  • Leestijd 1 min

Minister is voornemens jaarverantwoordingsplicht 2023 uit te stellen

Zorgaanbieders die over het boekjaar 2022 voor het eerst een openbare jaarverantwoording Wmg moeten aanleveren, krijgen uitstel tot uiterlijk 31-12-2023.