Nieuwsbericht

Europese privacyregels staan overdracht patiëntendossiers niet in de weg

 • 1 augustus 2019
 • Leestijd 4 min

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) maakt veel zorgverleners onzeker over wat ze wel en niet mogen met gegevens van patiënten. Bijvoorbeeld bij de overdracht van dossiers bij de overname van een praktijk. Vanwege een advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan een zorgverlener over de AVG heeft VvAA actie ondernomen en de AP verzocht een duidelijk standpunt in te nemen. Dat resulteerde in een statement van de AP waaruit blijkt dat patiënten geen expliciete toestemming hoeft te worden gevraagd voor de overdracht van hun dossier.

De casus

De bewuste zorgverlener wilde weten welke termijn zij haar patiënten moest geven voor het maken van bezwaar tegen de overdracht van hun dossiers aan een collega-zorgverlener, die een deel van haar praktijk zou overnemen. In de gemaakte afspraken tussen de zorgverleners was het uitgangspunt dat de patiënten en daarmee de dossiers over zouden gaan naar de koper, als de patiënten na ontvangst van informatie hiertegen geen bezwaar zouden hebben gemaakt binnen een bepaalde termijn. Het advies van de medewerker van de AP luidde echter dat de AVG in deze situatie expliciete toestemming van de patiënten eiste.

Onrust

Het advies van de AP veroorzaakte bezorgdheid bij zowel de verkopende als de kopende partij. De verkopende zorgverlener durfde het niet aan om in strijd met het advies van de AP te handelen, uit angst voor sancties van de AP en klachten van haar patiënten. Haar collega vreesde dat er door de voorwaarde van de expliciete toestemming minder patiënten over zouden gaan naar haar nieuwe praktijk. De ervaring leert namelijk dat veel patiënten niet reageren op verzoeken als deze van zorgverleners.

Gevolgen voor de continuïteit van zorg

Het advies van de AP zou in alle zorgsegmenten gevolgen hebben voor de continuïteit van zorg. Immers: bij het uitblijven van een expliciete toestemming zou een groot deel van de patiënten bij de overdracht van hun dossier naar een andere praktijk of instelling, geen zorgverlener meer hebben. Daarnaast zou in zo’n situatie medische informatie over de patiënt, zoals uitslagen van onderzoeken en rapportages, kunnen gaan ‘zweven’.

In samenwerking met beroepsorganisaties

Gezien de impact van het advies heeft VvAA de AP gevraagd hierover een helder standpunt in te nemen. Daarbij heeft VvAA beargumenteerd dat de gebruikelijke handelwijze – informeren over overdracht en gelegenheid voor bezwaar – in lijn is met de privacyregels én het beroepsgeheim. Na afstemming met de juristen van de KNMG, de LHV en de KNMT heeft VvAA bovendien aangevoerd dat het telefonische advies van de AP afweek van de richtlijnen van de KNMT en een Standpunt van de KNMG. De KNMT en de LHV hebben het standpunt van VvAA expliciet onderschreven.

Snelle reactie AP

Al vrij snel reageerde de AP met de mededeling dat zij de visie van VvAA volgt, inclusief excuses voor het eerder gegeven telefonische advies. Binnenkort zal de AP het standpunt over de eisen aan de overdracht van patiëntengegevens bij een praktijkoverdracht op haar site publiceren. Senior specialist gezondheidsrecht bij VvAA, Annemarie Smilde: “Wij zijn blij met de snelle en adequate reactie van de AP op ons verzoek. Een belangrijke uitspraak, zowel voor praktijkhoudende zorgverleners als voor patiënten die moeten kunnen rekenen op kwaliteit en continuïteit van zorg.”

Wat betekent dit voor u?

 • In geval van een praktijkoverdracht moet u patiënten informeren over deze overdracht en laten weten dat hun dossier naar de opvolger wordt gestuurd, zodat deze in staat is de zorg te continueren.
 • U moet de patiënten een redelijke termijn geven voor het maken van bezwaar zoals vier weken of zes tot acht weken in de vakantieperiode. Daarbij kunt u aangeven dat deze handelwijze in overeenstemming is met de AVG volgens de uitleg van de AP.
 • Na het verstrijken van deze termijn zonder reactie mag u de dossiers overdragen aan uw opvolger.

Ondersteuning bij de toepassing van de AVG in de dagelijkse praktijk

De meeste zorgverleners hebben hun praktijk ‘AVG-proof’ gemaakt per 25 mei 2018, maar weten niet precies hoe de privacywet in de praktijk werkt. Mede omdat zorgverleners ook te maken hebben met ander wet- en regelgeving over het omgaan met patiëntengegevens.

VvAA ondersteunt u graag bij de toepassing van de AVG in de dagelijkse praktijk. U kunt bij ons terecht voor:

 • Advies over praktische toepassing, bijvoorbeeld bij een verzoek van een patiënt tot correctie of vernietiging van zijn dossier of over de acties bij een datalek.
 • Juridische bijstand als er iets misgegaan is: bijvoorbeeld wanneer een patiënt een klacht indient bij de AP en/of het tuchtcollege wegens de schending van zijn privacy.
 • Ondersteuning bij aanpassing van werkprocessen en contracten aan de AVG en zorgspecifieke wetgeving in uw praktijk of onderneming.
 • Het al dan niet samen met betrokken beroepsorganisaties aankaarten van problemen met de AP.
 • Het geven van scholing over de toepassing van de privacyregels in de dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld bij samenwerking met andere zorgverleners.

Vragen?

Neem voor meer informatie over het AVG contact met ons op. Wij helpen graag. De Juridische helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur.
Juridische helpdesk
030 247 49 99
Bel ons

Meer lezen?

Dokters in gesprek met elkaar met behulp van AI
20 februari 2024
 • 20 februari 2024
 • Leestijd 2 min

Juridische aspecten van AI-gebruik in de zorg

Artificial Intelligence (AI) zetten we vaker in als hulpmiddel in de gezondheidszorg. Lees meer over deze ontwikkeling en de aandachtspunten voor zorgverleners.

Omgevingswet 2024: wat u moet weten
9 februari 2024
 • 9 februari 2024
 • Leestijd 3 min

Omgevings­wet 2024: wat u moet weten

Naast het stroomlijnen van procedures en het versnellen van beslissingen, introduceert de Omgevingswet een digitaal stelsel (DSO).

Hoever reikt de informatieplicht over de eigen bijdrage. Patiënt bij de huisarts
24 januari 2024
 • 24 januari 2024
 • Leestijd 2 min

Aansprakelijk gesteld: mag u medische informatie verstrekken?

Wat als een patiënt geen toestemming geeft om informatie aan derden te verstrekken bij een aansprakelijkstelling?

Zorgverlener in zijn praktijk bekijkt de administratie en declaraties op een laptop
10 januari 2024
 • 10 januari 2024
 • Leestijd 13 min

Tuchtrechter toetst ook onjuist declareren

Uw praktijkadministratie moet altijd op orde zijn. Dat bewijst o.a. een voorbeeld van een huisarts die door onjuist declareren uit het register is geschrapt.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen