Wat heeft u als werkgever aan een preventief medisch onderzoek (PMO)?

  • 29 maart 2023
  • Leestijd 1 min

In de Arbowet staat dat u als werkgever uw medewerkers periodiek de gelegenheid moet geven een onderzoek te ondergaan, dat erop gericht is de risico’s die het werk heeft voor de gezondheid van uw medewerkers te voorkomen of te beperken. Als werkgever heeft u meestal de keuze tussen een preventief medisch onderzoek (PMO) en een periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO). Wat is het verschil en wat past bij u?

Huisarts onderzoekt patiënt in haar huisartsenpraktijk

Het doel van de bepaling in de Arbowet is om vroegtijdig de gezondheidsrisico’s op te sporen die met het werk te maken hebben. Daarom wordt de inhoud van het onderzoek vastgesteld op basis van de risico’s die naar voren komen in de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E).

Wat is het verschil tussen een PMO en een PAGO?

Voor sommige beroepen of arbeidsomstandigheden is een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) verplicht. Denk aan het werken met gevaarlijke stoffen. Maar vaak heeft u de keuze tussen een PMO en een PAGO. Het verschil tussen een PMO en een PAGO is dat het PMO de algemene gezondheid van uw medewerkers in kaart brengt. Een PAGO richt zich op de gezondheidsrisico’s op het werk.

Waar bestaat een preventief medisch onderzoek uit?

Het PMO kijkt dus naast werkgerelateerde gezondheidsrisico’s ook naar de privésituatie en de leefstijl van uw medewerker. Een PMO bestaat meestal uit:

  • Een medisch onderzoek.
  • Het bespreken van de uitslag met de medewerker.
  • Het geven van (leefstijl)adviezen.
  • Het eventueel doorverwijzen naar een andere professional.

Wat heeft u als werkgever aan een PMO?

Het doel van een PMO is het signaleren en voorkomen van werkgerelateerde klachten. Maar een PMO helpt uw medewerker ook om zich meer bewust te maken van zijn of haar algemene gezondheid. Dit kan uw medewerkers helpen om hun leefstijl en persoonlijke, duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Door een PMO aan te bieden werkt u actief mee aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en voldoet u in de meeste gevallen aan uw wettelijke verplichting.

Hoe vaak biedt u een onderzoek aan en wat kost het?

In de Arbowet staat dat u periodiek een onderzoek moet aanbieden, maar niet hoe vaak. In de praktijk adviseert de bedrijfsarts u over hoe vaak een onderzoek moet plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de risicofactoren in het werk en wat hierover in de cao is vastgelegd. De prijs van een PMO of PAGO verschilt, omdat het maatwerk per bedrijf is. U kunt een vrijblijvende offerte voor het onderzoek opvragen bij uw arbodienst.

Vragen?

Wij helpen graag. Op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur zijn wij telefonisch bereikbaar. Of stuur ons een mail.

VvAA Verzuimadvies
030 247 49 10
Bel ons
VvAA Verzuimadvies
verzuimadvies@vvaa.nl

Meer lezen?

Verpleegkundigen lopen door de gang van een ziekenhuis
Wet- en regelgeving??
Wet- en regelgeving
17 mei 2023
  • 17 mei 2023
  • Leestijd 3 min

Zonder horizontaal en verticaal vertrouwen gaat het IZA niet werken

We mogen trots zijn op het IZA. Een compliment aan alle partijen is op zijn plek, maar er is vertrouwen nodig voor een goede uitvoering.