No-riskpolis: zo loopt u de vergoedingen voor een zieke medewerker niet mis

29 maart 2023
Leestijd 3 min

Een medewerker met een handicap of ziekte, krijgt van het UWV vaak een zogeheten no-riskpolis. Wordt een medewerker met een no-riskpolis ziek, dan krijgt u als werkgever een financiële compensatie van het UWV. Veel werkgevers lopen ten onrechte de vergoedingen uit de no-riskpolis mis. Wist u dat u 2 maanden nadat een medewerker bij u in dienst is gekomen, kunt navragen of een no-riskstatus van toepassing is?

No-riskpolis: zo loopt u de vergoedingen voor een zieke medewerker niet mis

De no-riskpolis bestaat al jarenlang, toch maken werkgevers nog maar weinig gebruik van deze regeling. De reden is vaak dat u als werkgever niet weet dat uw medewerker een no-riskpolis heeft. Dat is jammer, want een no-riskpolis biedt u veel kostenvoordelen. Voor de medewerker met een arbeidsbeperking vergroot de no-riskpolis de kans om aangenomen te worden.

Hoe werkt de no-riskpolis?

Misschien twijfelt u soms of u iemand met een arbeidsbeperking in dienst zult nemen, omdat u bang bent voor meer uitval door ziekte en daarmee voor extra kosten. Die angst is vaak ongegrond, juist vanwege de no-riskpolis. Als de no-riskpolis voor uw medewerker geldt, dan ontvangt u bij ziekte een Ziektewet-uitkering van het UWV. Het UWV betaalt tot 100% van het dagloon uit. Maak altijd gebruik van de no-riskpolis, ook als u verwacht dat de ziekteperiode maar kort zal zijn. Het bespaart u kosten.

De voordelen van de no-riskpolis

  • Kosten: bij ziekte van uw medewerker ontvangt u looncompensatie.
  • Lagere premie bij uw verzuimverzekeraar: Ziektewet-uitkeringen worden betaald door het UWV. De ziekmeldingen worden door uw verzuimverzekeraar niet meegeteld. Ziekte van uw medewerker heeft daardoor geen effect op toekomstige premies.
  • Positief voor uw bedrijfsimago: u toont met het in dienst hebben van medewerkers met een arbeidsbeperking aan dat u waarde hecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Gemotiveerdere medewerkers: medewerkers met een arbeidsbeperking zijn vaak blij dat ze aan het werk kunnen.
  • Oplossing voor uw vacatures: mensen met een arbeidshandicap kunnen een nieuwe doelgroep zijn voor de werving van nieuwe medewerkers.

Vraag na of uw medewerker een no-riskpolis heeft

Soms weet u niet of u iemand in dienst neemt die een no-riskpolis heeft. Dan loopt u bij ziekte de looncompensatie van het UWV mis. Het is daarom goed om helder te hebben wie van uw medewerkers een no-riskstatus heeft. Of uw medewerker een no-riskpolis heeft, kunt u navragen bij uw medewerker. Dit mag u doen, nadat een (nieuwe) medewerker twee maanden bij u in dienst is. Let op: U mag niet navragen waaróm uw medewerker een no-riskstatus heeft.

Check de voorwaarden

Niet iedere medewerker met een arbeids­beperking komt in aanmerking voor de no-riskpolis. Op de website van het UWV vindt u de precieze voorwaarden voor de no-riskpolis.

U houdt de re-integratieverplichting

Standaard geldt dat de no-riskpolis tot 5 jaar na indiensttreding geldt. Wordt uw medewerker binnen die 5 jaar ziek, dan ontvangt u looncompensatie. Doordat u een Ziektewet-uitkering van het UWV ontvangt, zou u kunnen denken dat het UWV ook verantwoordelijk is voor de re-integratie van de medewerker. Dit is niet het geval. U blijft als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke medewerker.

Hoe geeft u voor een medewerker een ziekmelding door?

Een ziek- of herstelmelding voor een medewerker met een no-riskstatus kunt u doen in het werkgeversportaal van het UWV als u eHerkenning heeft. Of u gebruikt het formulier Ziektewet-uitkering aanvragen van het UWV. Vanwege de re-integratieverplichting is het belangrijk dat u uw medewerker ook ziek meldt bij uw arbodienst. Verzorgt VvAA voor u de verzuimadministratie in combinatie met de salarisadministratie? Dan doet onze afdeling Verzuimadministratie alle meldingen voor u.

Vragen?

Wij helpen graag. Op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur zijn wij telefonisch bereikbaar. Of stuur ons een mail.

VvAA Verzuimadvies
030 247 49 10
Bel ons
VvAA Verzuimadvies
verzuimadvies@vvaa.nl

Meer lezen?

tandartsen met elkaar in gesprek aan de balie
28 februari 2024
Leestijd 3 min

Minister Van Gennip ondanks kritiek door met nieuwe zzp-wet

Demissionair SZW-minister Van Gennip maakte op 6 oktober 2023 het wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Vbar) bekend.

27 februari 2024
Leestijd 3 min

Nieuwe pensioenwet: dit gaat er de komende tijd gebeuren

Alle pensioenfondsen moeten uiterlijk op 1 januari 2028 een nieuwe regeling hebben ingevoerd. Wat daarvoor nog moet gebeuren lees je in ons artikel.

Patiënten wachten in de wachtkamer van een huisartsenpraktijk op de afspraak met de huisarts.
9 februari 2024
Leestijd 2 min

Regionale samen­werking in de eerste­lijnszorg: een nieuw tijdperk

Ik stel me voor dat het het jaar 2035 is. Een tijd waarin mensen zich gezonder en vitaler voelen dan ooit tevoren. Hoe? Lees mijn blog.

Groep artsen staat in een rondje
25 januari 2024
Leestijd 3 min

Blog: de tijd dringt

Als de coronapandemie de pan met kokend water is die over het zorgsysteem is gegooid, dan hebben we ons als kikkers voorspelbaar gedragen.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen