Interview Robert-Jan en Herman

VvAA Persoonlijke Financiële Adviesservice

Relatie: Robert-Jan

"Als arts ben je niet zo met financiële zaken bezig; ik tenminste niet. An sich zijn je zaken goed geregeld, dus denk je er niet zo bij na. Maar toen mijn hypotheek opnieuw ingesteld moest worden, hebben we ook meteen gekeken naar mijn situatie bij arbeidsongeschiktheid, mijn pensioen en mijn verzekeringen. Mijn gesprekken hierover met financieel adviseur Herman Bruurmijn van VvAA hebben mij beter inzicht gegeven in wat ik heb en waar ik naartoe kan."

Aan het woord is Robert-Jan. Hij werkt zo’n tien jaar als medisch specialist met oncologische specialisatie. "De combinatie van patiënten binnen mijn specialisme en oncologische patiënten bevalt me heel goed. Die diversiteit houdt mijn werk interessant en fris, vind ik." Robert-Jan werkt als zelfstandige in een groot ziekenhuis. "Dat is gebruikelijk in het ziekenhuis waar ik werk. Als zelfstandige wil je zaken optimaliseren, zowel op managementniveau als op het niveau van de individuele patiëntenzorg. Je wilt efficiënter werken en patiënten sneller kunnen helpen. Daar houd ik me dus ook mee bezig. Daarnaast ben ik voorzitter van de vakgroep en vervul ik ook elders nog een aantal managementtaken. Op termijn zou ik graag willen participeren in het management van het ziekenhuis, in combinatie met het klinische werk."

"Vanwege mijn verbouwingswens moest ik meer inzicht hebben"

Naast zo’n druk werkend leven blijft er waarschijnlijk weinig tijd over om eens in de financiën te duiken? "Ik zou graag willen dat ik die zaken wat beter op orde zou hebben", reageert Robert-Jan. "Jaarlijks werd ik al door VvAA benaderd om mijn financiële zaken door te nemen, dat wel. Dat gebeurde eigenlijk altijd efficiënt en snel. Maar doordat ik mijn huis wilde gaan verbouwen, moest ik beter op de hoogte zijn van mijn huidige financiële situatie. Ik moest meer inzicht hebben in wat ik had en waar ik naartoe wilde. Dat viel toevallig samen met de jaarlijkse bespreking met VvAA. Zo kwam ik in contact met Herman Bruurmijn. Hij was heel makkelijk bereikbaar, hij begreep mijn vragen en ik begreep zijn uitleg. Ik heb veel gehad aan zijn adviezen."

Wat levert financieel advies op?

Wat heeft het financieel advies Robert-Jan concreet opgeleverd? Hij vertelt: "Als dingen goed geregeld zijn, is er normaal gesproken geen noodzaak om ze scherp te bekijken. Ik had geen onvrede met bepaalde instanties, maar sommige premies waren wel hoog. Ik hoorde weleens bij collega’s dat het anders zou kunnen. Maar het is lastig om dat in je eentje te regelen. Ik ben goed geholpen door VvAA. Herman legde de vinger op de financieel kwetsbare plekken van mijn situatie en gaf aan wat geoptimaliseerd kon worden. Zo kreeg ik bijvoorbeeld een andere, lagere premie voor mijn overlijdensrisicoverzekering. Dat is natuurlijk prettig. Ik was voorheen niet ontevreden, maar nu zijn mijn financiën geoptimaliseerd en ben ik nog voordeliger uit ook. Ik zou Persoonlijke Financiële Adviesservice zeker aanraden, het is heel laagdrempelig."

Adviseur: Herman

Al sinds 1987 werkt Herman Bruurmijn bij VvAA, in diverse rollen. "VvAA is een leuke werkgever met een heel mooie doelgroep, de zorgverlener. Mijn huidige rol is financieel adviseur. In deze brede rol geef ik klanten inzicht in hun totale financiële privésituatie, zowel op dit moment als in de toekomst. Ofwel: bewustwording creëren en vervolgens adviseren."

Herman vertelt wat hij als financieel adviseur van VvAA precies doet. "Bij Persoonlijke Financiële Adviesservice kijken we vooral naar de situatie bij overlijden, de situatie bij arbeidsongeschiktheid, het pensioen, de hypotheek en de vermogenspositie. Ik maak inzichtelijk of, en zo ja welke financiële risico’s de klant loopt. Natuurlijk kom ik ook met oplossingen daarvoor."

Begin op tijd

Herman voegt toe dat arbeidsongeschiktheid vaak een belangrijke insteek is voor financieel advies. "Maar die insteek is voor iedere klant anders hoor. Ook de leeftijd speelt daarbij een belangrijke rol. Bij jongere mensen is er vaak nog veel mogelijk. Voor gezinnen met kleine kinderen is onder andere een overlijdensrisicoverzekering belangrijk, daar is vaak niet aan gedacht. Voor oudere mensen die nog wensen hebben, op pensioengebied bijvoorbeeld, is het soms lastig om die wensen nog te realiseren. Op tijd beginnen om naar een doordacht financieel geheel toe te werken, is dus van groot belang."

Eén adviseur voor totaaladvies

Als lid van VvAA kon u altijd al bij ons terecht voor financieel advies, maar Persoonlijke Financiële Adviesservice is nieuw. Wat is er eigenlijk nieuw aan? Herman legt uit: "Voorheen konden we als adviseur alleen deeloplossingen bieden. Voor elk onderdeel moesten we onze klanten doorverwijzen naar een gespecialiseerde VvAA-collega, bijvoorbeeld voor pensioenadvies. Nu kunnen onze financieel adviseurs alles zelf in kaart brengen en hierover zelf adviseren. Onze klanten vinden het prettig dat zij alles met dezelfde adviseur kunnen bespreken. Omgekeerd vinden onze financieel adviseurs het fijn om langer contact te houden met dezelfde klant. Het is dus voor beide partijen goed dat we eind 2020 gestart zijn met onze Persoonlijke Financiële Adviesservice."

Inzicht én oplossingen bieden

Wat heeft Herman voor Robert-Jan gedaan? "In het gesprek met Robert-Jan ging het in eerste instantie om overzicht krijgen. Hij is een paar jaar geleden gestart als medisch specialist en heeft zich ingekocht in het MSB (medisch specialistisch bedrijf). Vanwege zijn wens om zijn huis te verbouwen wilde hij weten wat voor financiële ruimte hij had. Samen hebben we zijn inkomsten en uitgaven op een rij gezet. Robert-Jan heeft een jong gezin, maar had niet goed zicht op zijn overlijdensrisicoverzekering. Die is nu overgesloten, waardoor er meer verzekerd is tegen een lagere premie. Ook zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering is aangepast. De premies in de markt zijn afgelopen jaar hoger geworden. Daarom was het in zijn situatie aantrekkelijker om de verzekering over te hevelen naar een andere verzekeraar."

Elk jaar updaten

Herman en Robert-Jan keken ook naar de lange termijn. "We hebben ook vooruitgekeken naar zijn toekomstige inkomsten, want die zullen omhoog gaan. Mijn advies krijgt jaarlijks opvolging in de vorm van een beheergesprek, waarin we steeds kijken naar de situatie en wensen op dat moment. Inkomen, gezinssamenstelling en wensen kunnen tenslotte veranderen. Robert-Jan en ik gaan dus sowieso elk jaar opnieuw in gesprek. Op die manier hebben we vrij intensief contact met elkaar, want ik blijf zijn aanspreekpunt. Dat is fijn voor ons allebei!"

Meer informatie?

Met de Persoonlijke Financiële Adviesservice maken wij samen met u de balans op, monitoren continu de ontwikkelingen en sturen zo nodig bij.

Vrijblijvend gesprek aanvragen
PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen