Inloggen

VvAA start voorbereidingen voor actie rond behoud vrije artsenkeuze 

16 juni 2020 - De vrije artsenkeuze staat opnieuw ter discussie. Al enige tijd is er sprake van dat minister De Jonge een voorstel voor een wetswijziging in behandeling heeft waarin de vrije artsenkeuze, zoals vastgelegd in artikel 13 van de Zorgverzekeringswet, opnieuw aan banden wordt gelegd.

In samenwerking met vele partners in de zorg heeft VvAA zich in 2014 sterk gemaakt voor het behoud van de vrijheid van patiënten, op basis van artikel 13 van de zorgverzekeringswet, om een arts naar keuze te kiezen. Ook nu weer zal VvAA zich sterk maken voor het behoud van dit grondrecht.

Welke actie precies wordt ondernomen, baseren we op de inhoud van het wetsvoorstel. Echter, nu duidelijk is dat het wetsvoorstel naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer, zijn de voorbereidingen voor actie, in samenwerking met zoveel mogelijk partijen in de zorg, gestart. Wij houden u op de hoogte.