Advocaten

VvAA Legal

Bas van Kasteel

Begonnen in 1990 als advocaat met een algemene praktijk, heeft Bas zich vanaf 2001 volledig toegelegd op het arbeidsrecht, als arbeidsrechtjurist én advocaat.

Bas is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA) en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA). Hij heeft met succes de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) gevolgd.

Zijn werkwijze? Zacht als het kan, hard als met moet. Niet polariserend. Eerst op zoek naar voor zijn klanten gunstige oplossingen buiten de rechter om. Is een procedure onvermijdelijk, dan gaat Bas tot het uiterste.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft hij zich op het (hoofd)rechtsgebied 'Arbeidsrecht' geregistreerd.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA 10 opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

Bekijk contactgegevens

Advocaat Bas van Kasteel

Caroline van der Kolk - Heinsbroek

Caroline studeerde Geneeskunde en Nederlands Recht aan de EUR. In 2011 rondde zij de Master ‘Recht van de Gezondheidszorg’ af en is zij beëdigd als advocaat. Sinds maart 2018 is zij werkzaam bij VvAA als gezondheidsrechtadvocaat. Hiervoor was zij werkzaam bij een middelgroot advocatenkantoor in Noord-Brabant als gezondheidsrechtadvocaat.

Caroline houdt zich bezig met het Gezondheidsrecht in brede zin. In dat kader adviseert zij zorgverleners en staat hen bij in procedures. Caroline procedeert veel in het medische tuchtrecht en met enige regelmaat in civielrechtelijke gezondheidsrechtkwesties.

Sinds 2014 maakt zij deel uit van de redactie van Gezondheidsrecht Updates. Ook is Caroline lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR). In 2017 is zij cum laude geslaagd voor de Grotius-specialisatieopleiding Gezondheidsrecht.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft zij zich op de volgende hoofd- (en eventueel sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • gezondheidsrecht
  • burgerlijk procesrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Bekijk contactgegevens

Advocaat Caroline van der Kolk

Jacqueline de Vries

Jacqueline heeft in 2014 de masters gezondheidsrecht en civiel recht aan de Universiteit van Amsterdam doorlopen. Na een aantal (juridische) stages is Jacqueline in 2015 gestart in de gezondheidsrechtelijke advocatuur en sinds 2016 is zij advocaat. In 2019 heeft Jacqueline de Grotius specialisatieopleiding gezondheidsrecht met cum laude resultaat afgerond. Tot en met 2022 heeft Jacqueline gewerkt bij een advocatenkantoor in Noord-Brabant als advocaat gezondheidsrecht.

Jacqueline staat zorgaanbieders en individuele zorgverleners bij en adviseert hen over uiteenlopende gezondheidsrechtelijke vraagstukken. Te noemen zijn patiëntenrechten en klachten, waaronder tuchtklachten, maar ook de bredere onderwerpen van samenwerkingsverbanden en governance in de zorg, kwaliteit en financiering van zorg, alsmede toezicht op de zorg. In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft zij zich op de volgende hoofd- en (sub)rechtsgebieden geregistreerd:

  • gezondheidsrecht
  • medisch tuchtrecht

Op grond van deze registratie is Jacqueline verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen.

Jacqueline is toegankelijk, perfectionistisch, zeer gedreven en bovenal pragmatisch. Deze combinatie van eigenschappen maakt dat zij snel kan schakelen in de doorgaans complexe wereld van de zorg. Cliënten weten altijd wat ze aan Jacqueline hebben: korte en praktische adviezen wanneer gewenst en een juridisch diepgaande analyse wanneer noodzakelijk. Jacqueline heeft ‘van huis uit’ een hart voor de zorg. Het ‘recht van de zorg’ – gezondheidsrecht – is daarom voor Jacqueline de enige logische optelsom met haar passie voor het recht.

Jacqueline is naast haar werk als advocaat toezichthouder (commissaris) in de zorg, redactielid bij GZR-updates, lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR) en verzorgt als zij ‘de kans krijgt’ graag lezingen en scholingen voor zorgverleners of juristen in de zorg.

Bekijk contactgegevens

Jurist Jacqueline de Vries

Josine Janson

Josine studeerde civielrecht aan de Universiteit van Leiden en heeft zich daarna gespecialiseerd in het gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
Ze heeft brede gezondheidsrechtelijke ervaring, onder meer op het terrein van het klacht- en tuchtrecht, toezicht en handhaving en kwaliteit van zorg.

Voordat Josine advocaat werd, heeft zij als jurist binnen het gezondheidsrecht verschillende functies bekleed. Zij werkte onder meer bij artsenorganisatie de KNMG en toezichthouder de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Hierdoor heeft Josine een goed inzicht in de (zorg)praktijk en de belangen die daarin spelen. Zij is een betrokken advocaat met een passie voor het gezondheidsrecht. Josine geeft naast haar praktijk met enige regelmaat les over verschillende onderwerpen aangaande het gezondheidsrecht en schrijft annotaties in onder meer het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht.

In 2020 is Josine beëdigd als advocaat. Na enige tijd bij een middelgroot advocatenkantoor in Leiden te hebben gewerkt, is zij sinds 2022 verbonden aan VvAA.

Bekijk contactgegevens

Josine Janson

Kim Waldron

Na haar bachelor Rechtsgeleerdheid heeft Kim de master Privaatrechtrechtelijk Rechtspraktijk (2015) en de master Gezondheidsrecht (2016) succesvol afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Aansluitend op haar studie is zij verbonden geweest aan een academisch ziekenhuis als ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie en heeft zij zich daarnaast bezig gehouden met de implementatie van de Wkkgz binnen dat ziekenhuis.

Kim is sinds 2018 werkzaam bij VvAA Rechtsbijstand. Eerst als jurist gezondheidsrecht, waarna zij in 2022 is beëdigd als advocaat. In de dagelijkse praktijk staat zij zorgaanbieders bij en adviseert en procedeert zij op diverse gebieden, zoals patiëntenrechten, de Wkkgz, de AVG, de Wtza, tuchtprocedures, disfunctioneren, samenwerkingsgeschillen en geschillen met zorgverzekeraars en toezichthouders.

Sinds 2021 maakt Kim deel uit van de redactie van Gezondheidsrecht Updates. Ook is zij lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR).

Bekijk contactgegevens

Jurist Kim Waldron

Sigrid Stevens

Sigrid heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Na haar studie heeft zij lange tijd gewerkt bij DAS. Sinds 2016 is Sigrid als directeur verbonden aan VvAA Legal.

Sigrid heeft ervaring als toezichthouder in de zorg en het sociaal-maatschappelijke domein. Verder is ze als docent verbonden aan de Hogeschool Utrecht (faculteit gezondheidszorg), waar ze Inleiding in het Recht en E-health geeft. Sigrid wordt regelmatig gevraagd als spreker, onder andere over duurzaamheidswetgeving.

Bekijk contactgegevens

Directeur Sigrid Stevens

Teun Kroes

In 2009 is Teun als advocaat beëdigd en vervolgens werkzaam geweest bij een drietal advocatenkantoren in en rondom Utrecht.

Na een aanvankelijk brede oriëntatie in uiteenlopende rechtsgebieden heeft Teun zich bij een nichekantoor gespecialiseerd in het (civiele) bouwrecht, huurrecht en vastgoedrecht. Teun heeft in dat kader de Grotius specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht succesvol afgerond.

Teun heeft momenteel een echte procespraktijk, maar adviseert zijn cliënten ook in gecompliceerde bouw-, vastgoed- en huurkwesties.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft hij zich op de volgende hoofd- (en eventueel sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • vastgoedrecht (sub-rechtsgebieden bouwrecht, burenrecht en erfdienstbaarheden)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Bekijk contactgegevens

Jurist Teun Kroes

Timo van Oosterhout

Timo heeft 25 jaar ervaring als advocaat. Hij is afkomstig uit de commerciële advocatuur en heeft voorheen bij een middelgroot advocatenkantoor gewerkt. Vanaf 2009 werkt hij bij VvAA. Tot zijn expertise behoren het algemeen- en het bestuurlijk gezondheidsrecht, het tuchtrecht, IGJ kwesties, herregistraties, boetezaken en geschillen met zorgverzekeraars en de NZa.

Timo heeft ook veel ervaring in kwesties die zien op grensoverschrijdend gedrag, disfunctioneren, angstcultuur, procedures tegen overheden, vergunningen, privacy, afgifte medische dossiers, subsidiezaken en fraudezaken. Daarnaast heeft hij kennis van het veterinair tuchtrecht.

Timo heeft de Grotius specialisatieopleidingen Gezondheidsrecht, Algemeen Bestuursrecht en Omgevingsrecht afgerond.

Hij procedeert veelvuldig zowel in civiele als bestuursrechtelijke kwesties en bij de tuchtcolleges en geschillencommissies. Zijn aanpak is direct en resultaat- en oplossingsgericht.

Timo schrijft met enige regelmaat de rubriek: 'Juidische Ontwikkelingen' voor het magazine 'Arts en Auto'.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft hij zich op de volgende hoofd- (en eventueel sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • gezondheidsrecht
  • bestuursrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Bekijk contactgegevens

Advocaat Timo van Oosterhout

Valéry Daniels

Na vanaf 2000 enkele jaren gewerkt te hebben als advocaat in het gezondheidsrecht bij Nysingh advocaten, is Valéry in 2003 gaan werken bij VvAA Rechtsbijstand met gezondheidsrecht als aandachtsgebied.

Van medio 2008 tot najaar 2009 heeft hij gewerkt als secretaris voor de Raad van Bestuur van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Daarna is hij weer teruggekeerd bij VvAA Rechtsbijstand om daar vanaf begin 2012 niet alleen het gezondheidsrecht te beoefenen, maar ook het medisch strafrecht en het veterinair tuchtrecht.

Valéry heeft een echte procespraktijk met gemiddeld 1 à 2 zittingen per week. Ook geeft hij regelmatig lezingen in het land over gezondheidsrecht.

Valéry is lid van de Nederlandse Vereniging van Tuchtrechtadvocaten (Disciplina) en van de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR). Ook is hij redactielid van het Tijdschrift Tuchtrecht van Sdu, waarvoor hij annotaties schrijft over beslissingen medisch tuchtrecht. Voor Medilex geeft hij periodiek een dagdeel cursus over medisch strafrecht (waaronder euthanasie); dit in het kader van de driedaagse cursus Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft hij zich op de volgende hoofd- (en eventueel sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • gezondheidsrecht
  • strafrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Bekijk contactgegevens

Advocaat Valéry Daniels

Ondersteuning

Jessica van den Heetkamp

VvAA Legal wordt juridisch ondersteund door Jessica van den Heetkamp. Zij is afkomstig van een groot advocatenkantoor. Haar ervaring kan zij bij VvAA Legal dus goed inzetten.

Juridisch ondersteuner Jessica van den Heetkamp

Klachtenregeling

Bent u onverhoopt niet tevreden over de bijstand door een van onze advocaten, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling (pdf).

Download de klachtenregeling
PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen