Nieuwsbericht

VvAA start voorbereidingen voor actie rond behoud vrije artsenkeuze

  • 16 juni 2020
  • Leestijd 31 sec

De vrije artsenkeuze staat opnieuw ter discussie. Al enige tijd is er sprake van dat minister De Jonge een voorstel voor een wetswijziging in behandeling heeft waarin de vrije artsenkeuze, zoals vastgelegd in artikel 13 van de Zorgverzekeringswet, opnieuw aan banden wordt gelegd.

In samenwerking met vele partners in de zorg heeft VvAA zich in 2014 sterk gemaakt voor het behoud van de vrijheid van patiënten, op basis van artikel 13 van de zorgverzekeringswet, om een arts naar keuze te kiezen. Ook nu weer zal VvAA zich sterk maken voor het behoud van dit grondrecht.

Welke actie precies wordt ondernomen, baseren we op de inhoud van het wetsvoorstel. Echter, nu duidelijk is dat het wetsvoorstel naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer, zijn de voorbereidingen voor actie, in samenwerking met zoveel mogelijk partijen in de zorg, gestart. Wij houden u op de hoogte.

Meer lezen?

Een man en vrouw zitten samen aan tafel achter een laptopJuridisch
Juridisch
30 mei 2022
  • 30 mei 2022
  • Leestijd 51 sec

Stichting VvAA Rechtsbijstand mag nu ook optreden voor niet-verzekerden

Door vijfjarig experiment van de Nederlandse Orde van Advocaten kunnen advocaten in dienst bij rechtsbijstandverzekeraars ook voor niet-verzekerden optreden.