Nieuwsbericht

Jaarverantwoording zorg vanuit de Wtza: 3 vragen aan VvAA

  • 24 mei 2023
  • Leestijd 3 min

Vanuit de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) is de regeling openbare jaarverantwoording Wmg ingesteld om de besteding van publieke middelen transparant te maken. Bent u verplicht financiële jaarcijfers openbaar te maken? En moet dat dan voor 1 juni of voor eind december? We stellen hierover 3 vragen aan belastingadviseur Lambert Engelberts en manager Luuk van Buuren van VvAA Financiële administratie.

Adviseur VvAA helpt met financiële jaarverantwoording Wmg

1. Voor wie geldt de jaarverantwoording Wmg?

Lambert: “Vanaf 2022 geldt die voor meer zorgaanbieders dan voorheen. Je moet eraan voldoen in de volgende situaties:

  • Als je betaald krijgt vanuit het basispakket van de Zorgverzekeringswet.
  • Als je betaald krijgt vanuit verzekerde zorg in de Wet langdurige zorg.
  • Als je betaald krijgt vanuit een VWS-subsidie.

Het maakt niet uit of je hoofd- of onderaannemer bent. Maar er zijn wel uitzonderingen.”

Luuk: “Een belangrijke uitzondering is dat de jaarverantwoordingsplicht niet geldt voor solisten en zzp’ers, mits ze geen zorg uitbesteden aan bijvoorbeeld een waarnemer of anderszins. Als een solist werkzaamheden uitoefent via een rechtspersoon (bijvoorbeeld een bv) of via een vof, dan geldt de plicht weer wel. En dan is er nog een uitzondering: medisch specialisten die deelnemen aan een MSB via een bv vallen niet onder de openbare jaar­ver­antwoordings­plicht, behalve als zij zorgactiviteiten buiten het MSB verrichten. Al met al best ingewikkeld, maar wij weten precies hoe het zit, dus we helpen graag als het nog niet helemaal duidelijk is.”

2. Wat moet er wanneer worden ingeleverd?

Luuk: “In de Wmg is bepaald dat via het portaal van het ministerie van VWS 3 onderdelen moeten worden ingeleverd: de financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar, een toelichting met aanvullende informatie en er moet een online vragenlijst worden ingevuld. De eerste 2 zaken kunnen wij verzorgen voor een scherpe prijs. Alleen het inleveren van de gegevens en het invullen van de online vragenlijst moet de zorgaanbieder wel zelf regelen, maar ook hierbij kunnen we helpen.”

Lambert: “Er zijn 2 verschillende deadlines, afhankelijk van hoe lang je organisatie al zorg levert. Is dat vanaf 1 januari 2022, dan is de deadline 1 juni 2023. Verleent je organisatie al langer zorg, dus ook al vóór 1 januari 2022, dan heb je uitstel tot en met 30 december 2023. Dit is iets waar VvAA zich ook hard voor heeft gemaakt en we zijn blij dat dat uitstel is verleend. Veel zorgorganisaties hebben nu de tijd om dit goed geregeld te krijgen.”

3. Waarom zou ik het uitbesteden aan VvAA?

Luuk: “De Wmg heeft voor ons geen geheimen. En dat geldt ook voor de financiële kant van de zorg; wij weten precies wat er moet worden ingeleverd en hoe. In de praktijk blijkt dat er nog wel eens te veel gegevens openbaar worden gemaakt. In sommige verantwoordingen zie je onnodige en concurrentiegevoelige informatie terug en dat kan bijvoorbeeld reputatieschade opleveren. Of er worden verkeerde gegevens ingeleverd. Wij voorkomen dit soort zaken.”

Lambert: “We ontzorgen organisaties op zowel proces als inhoud, en dat doen we met veel kennis en ervaring. Het sluit naadloos aan bij onze dienst Financiële administratie. We nodigen alle zorgaanbieders die hiermee worstelen uit om contact met ons op te nemen voor een gesprek over de mogelijkheden, de kosten en onze aanpak. Wij nemen de jaarverantwoording graag uit handen en verzorgen het voor een scherpe prijs, op de juiste wijze volgens de privacyrichtlijnen en op tijd.”

Begrippenlijst

  • Wtza: Wet toetreding zorgaanbieders. De Wtza regelt aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen. Lees meer over de Wtza
  • Wmg: Wet marktordening gezondheidszorg. De openbare jaarverantwoording is nader geregeld in de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG). Wat dat betekent, welke zorgaanbieders verantwoordingsplicht hebben en wat u moet verantwoorden, leest u hier.

Uw jaarverantwoording via VvAA

Uw financiële jaarverantwoording Wmg uitbesteden aan VvAA? Wij nemen het graag uit handen en verzorgen uw openbare jaarverantwoording correct, op tijd en op maat.

Lees meer

We helpen u graag

Grip op uw financiën is belangrijk voor de continuïteit van uw praktijk. Daarom helpen wij u graag om uw boekhouding en belastingaangifte te verzorgen. Heeft u een financieel-administratieve vraag? Neem dan contact op met VvAA Financiële administratie.

Bekijk VvAA Financiële administratie

Meer lezen?

 Vrouw pint haar groente en fruit in een groentewinkel.
Financieel??
Financieel
1 mei 2023
  • 1 mei 2023
  • Leestijd 3 min

Inflatie en uw financiën. Wat kunt u doen om de gevolgen te beperken?

Voor 2023 én 2024 verwacht de DNB een inflatie van 5%. Vooral energie- en voedselprijzen blijven hoog. Wat kunt u doen om uw financiële gevolgen te beperken?