Nieuwe kansen creëren

Jaap Doets heeft in 1985 zijn artsexamen behaald aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na een periode als arts-assistent chirurgie te hebben gewerkt, besloot hij over te stappen naar de functie van eerste hulp-arts. Hij werkte daarna als stafmedewerker voor een adviesorgaan en later voor een artsenorganisatie. Deze kennis neemt hij dagelijks mee in zijn adviespraktijk bij VvAA voor Zorgondernemingen.

"Als generalist heb ik er plezier in om mijn kennis aan anderen over te dragen. Ik vind het stimulerend om na te denken over marktontwikkelingen, nieuwe kansen te creëren en mijn opdrachtgevers daarop attent te maken. op zo'n manier dat zij er ook daadwerkelijk mee aan de slag kunnen en hun resultaten kunnen verbeteren."
VvAA voor Zorgondernemingen Jaap Doets
Jaap Doets
Expertise:
  • vertaling marktontwikkelingen
  • MSB's en samenwerking
  • ondernemen en leiderschap
  • organisatieontwikkeling

Contact

M: 06 11 47 92 20
E: jaap.doets@vvaa.nl