Inloggen

Juridisch advies en mediation

Als bestuurder van een zorgonderneming bewaakt u de grote lijnen. Toch loopt u wel eens tegen dilemma’s aan waarin u ook op detailniveau uw mannetje (m/v) moet staan. Bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving. Voor de finesses van uw juridische zaken en het beheersen van wettelijke risico’s kunt u vertrouwen op de ondersteuning van de juridische experts van VvAA.

VvAA voor Zorgondernemingen beschikt over uitgebreide juridische kennis van de medische sector. Onze consultants hebben veelal jarenlange ervaring op dit gebied. Bijvoorbeeld ten aanzien van de juridische aspecten van accountancy en fiscale kwesties, risico- en schadebeheersing, vraagstukken met betrekking tot verzelfstandiging of fusie, mediation bij (interne en externe) geschillen en conflicten, de professionalisering van medewerkers of management. Onze ervaring is dat het tijdig inschakelen van een juridisch expert in veel gevallen conflicten of escalaties kan voorkomen. Dat bespaart u uiteindelijk tijd en geld.

Zorg uit handen
Onze consultants kunnen u ook letterlijk juridische zorg uit handen nemen. Onder meer met de juridische en administratieve ondersteuning bij ontslagprocedures. Zodat u erop kunt  vertrouwen dat u voldoet aan al uw verplichtingen als werkgever. Of met de begeleiding van outplacementtrajecten, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid.

Juridisch advies levert onder andere de volgende diensten:
  • Opstellen en beoordelen van statuten, contracten en reglementen;
  • Legal audit (doorlichten van de bestaande juridische structuur en documenten);
  • Ondersteuning bij ontslagprocedures;
  • Begeleiding outplacement;
  • Advies over governance;
  • Legal outsourcing;
  • Mediation en conflicthantering;
  • Advies over mededingingswetgeving in geval van regionale samenwerking of overnames.
VvAA voor Zorgondernemingen detail injectiespuit
Voor meer informatie over onze juridische diensten, waaronder mediation, kunt u contact opnemen met Arie Kreule, senior bedrijfsjurist.