Inloggen

Gedegen risicomanagement

Zorgondernemingen die hun risico’s onderkennen en beheersen, hebben meer grip op veranderende marktomstandigheden en op hun resultaten. De consultants van VvAA helpen u met het opbouwen en onderhouden van een gedegen risicomanagementsysteem.

De implementatie van een goed werkbaar risicomanagementsysteem vraagt om een structurele aanpak. De consultants van VvAA helpen u hier graag bij. Van de inventarisatie van uw huidige situatie (risico's nu en in de toekomst) tot en met het stappenplan voor de implementatie van het gehele risicomanagementsysteem en de begeleiding daarvan. Ook voeren wij risico-assessments uit om uw systeem te toetsen. En heeft u behoefte aan extra ondersteuning binnen uw onderneming, dan kunnen wij een ervaren (interim-)risicomanager leveren. 

SCAN: unieke tool die veiligheidscultuur meetbaar maakt
Een cruciaal onderdeel van risicomanagement is de veiligheidscultuur binnen uw zorgonderneming. VvAA Consultancy heeft met het NLR Air Transport Safety Institute SCAN ontwikkeld. SCAN maakt de veiligheidscultuur binnen uw zorgonderneming inzichtelijk. Deze praktische tool is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde en uitvoerig beproefde methode voor de internationale luchtvaart. De laatste inzichten op het gebied van veiligheid en veiligheidsbewustzijn in deze vooroplopende sector zijn vertaald naar de zorg.  

Uw voordeel van goed risicomanagement

  • Grip op groeiscenario's, efficiencyslagen en patiëntveiligheid
  • Behoud van rendement in huidige marktontwikkelingen
  • Borgen van langetermijncontinuïteit
  • Voldoen aan eisen van wet- en regelgeving.
Ons aanbod in het kort
  • Inventariseren van huidige en toekomstige risico's in relatie tot uw ondernemingsdoelen
  • Opzetten effectief risicomanagementsysteem
  • Invoering en borging van risicomanagementsysteem
  • Risico-assessments en audits
  • Leveren van extra (interim-)capaciteit
  • SCAN: onze pragmatische tool die uw veiligheidscultuur inzichtelijk en meetbaar maakt.
VvAA zorgondernemingen voor artsen
Wilt u weten wat onze consultants kunnen bijdragen aan uw risicomanagement? Neem dan contact op met VvAA Zorgondernemingen.