Gezonde keuzes maken voor de WGA

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email

Met de WGA wetswijziging wordt de samenvoeging WGA-Vast en WGA-Flex op 1 januari 2017 een feit. Voor zorgondernemingen betekent dit, dat zij voor 1 oktober 2016 een keuze maken tussen private of publieke financiering van hun schadelast. U doet er goed aan naar de financiële risico’s voor vaste en nu dus ook voor tijdelijke krachten te kijken. Het twaalfjarig risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid van alle (ex-) medewerkers komt namelijk op uw schouders te liggen. 

Grip op kosten door verzuim

Hoe krijgt u voor uw instelling of praktijk grip op ziekteverzuim als dat enorme impact kan hebben op uw kosten en bedrijfsvoering? De gevolgen van verzuim kunnen namelijk ook van invloed zijn op uw andere bedrijfsonderdelen. U wilt voorkomen dat er effecten doorwerken naar bijvoorbeeld uw cliënten of structureel een gezonde bedrijfsvoering in de weg gaan zitten. Haalt het verzuim uw onderneming uit balans of hebt u veel WGA-gevallen? Wat zijn de resultaten van casemanagement en werken de re-integratie inspanningen zoals u had verwacht? Door het verkrijgen van dat integrale inzicht op uw huidige situatie, bent u in staat om ook voor de toekomst risicobeheersing duurzaam voor uw zorgonderneming in te zetten. 

Schadelastbeheersing essentieel

Als zorgonderneming met een premieloon vanaf ca. € 3 miljoen hebt u nu de keuze de premie voor de Ziektewet en de WGA (vast en flex) af te dragen aan UWV of de keuze om Eigenrisicodrager te worden. Sinds kort bestaat de variant om een deel te verzekeren en een deel zelf te dragen. Welke opties voor uw zorgonderneming het beste uitpakken hangt samen met uw huidige situatie, zoals bijvoorbeeld het verzuimverleden of de resultaten van re-integratie. Het is mogelijk dat eigenrisicodragen beter bij uw risicomanagement past. De opgebouwde schadelast kan dan bij UWV worden achtergelaten zodat u schoon -zonder staartlasten- Eigenrisicodrager wordt. Ongeacht waar de uitvoering komt te liggen, zorgondernemingen krijgen vanaf 1 januari 2017 hun toekomstige schade altijd doorbelast in de premie. Het is daarom essentieel om deze schadelast de baas te blijven. Daarover denken wij graag met u mee, als onafhankelijk adviseur voor zorgondernemingen.

Tijdig voorbereiden loont

‘De verleiding is groot om de focus te leggen op de keuzes die u moet gaan maken voor de WGA voor 1 oktober’, zegt Bob Stadelmaier, specialist bij VvAA op het gebied van sociale zekerheid voor zorgondernemingen. Uit ervaring weet hij dat juist het betrekken van het totaal van factoren en actoren zorgondernemingen helpt bij een duurzame risicobeheersing.  Welke instrumenten en opties gaan uw risicobeheersing zichtbaar verbeteren? Dergelijke inzichten boven water krijgen, vraagt om een goede voorbereiding zodat die visie voor 1 oktober beschikbaar is. Hij ziet het als een return on investment om de risicobeheersing tijdig in kaart te brengen. Zo snel mogelijk hiermee starten is wat hem betreft geen overbodig advies. De materie is namelijk complex en zorgondernemingen komen ook nog voor de implementatie te staan, zodra de wet in werking treedt. 

 

Wat klanten vonden: 

"Ziekenhuis Gelderse Vallei was al een tijd bezig om een afweging te maken om eigen risicodrager te worden voor de WGA. VvAA bood ons onderscheidende, financiële mogelijkheden die onze directie ook graag in beeld wilde hebben. Daarnaast wilden we graag ook een afweging tussen verschillende uitvoerders maken. De uitvoerder moest passen bij ons eigen re-integratiebeleid en vanuit een menselijke maat de wetgeving uitvoeren. VvAA heeft ons stap voor stap door het selectieproces geloodst door ons de verschillen tussen UWV en verschillende private uitvoerders duidelijk te maken."


Gerard Hooyer
Senior salarisadministrateur / subsidie coördinator
Ziekenhuis Gelderse Vallei

Contact

Wilt u een afspraak voor een verkenningsgesprek met adviseur Bob Stadelmaier of meer informatie? Neemt u dan gerust contact op.

Download


Over VvAA WGA -advisering

 “VvAA heeft ons aan de hand genomen. Bij een WGA-onderzoek verzorgt VvAA een zorgvuldige, uitgebreide inventarisatie en analyse waarbij zij alle private oplossingen voor ons in kaart brengt. Zowel qua financiële dekking als qua uitvoering. VvAA adviseert onafhankelijk van uitvoerders. In het adviesrapport volgt een gedegen onderbouwing met nuttige feedback op onze eigen afweging.”


Meindert van Rumpt directeur bedrijfsvoering SBOH
Schadelastbeheersing | VvAA zorgondernemingen

Schadelastbeheersing loont

Met de modernisering van de Ziektewet is sinds 1 januari 2014 het nodige veranderd in de sociale zekerheid. De volgende wijziging zit er alweer aan te komen: per 1 januari 2017 worden de WGA-vast en de WGA-flex samengevoegd. Zorgorganisaties doen er goed aan zich hierop voor te bereiden.