Inloggen

Vijf expert tips voor kansrijke substitutie

Substitutie in de zorg is complex, maar niet onmogelijk. Sterker nog: wie nu anticipeert, maakt zich klaar voor de zorg van de toekomst. Vijf ‘expert tips’ van onze consultants en eerstelijnsexperts.

  1. Doe een goede marktverkenning om de sentimenten te peilen en creëer een constructieve sfeer om eventuele drempels en koudwatervrees weg te nemen.
  2. Laat alle betrokken partijen in de keten zien wat het substitutieproject voor hun oplevert. Wees creatief, durf te ‘verleiden’. Met een goede business-propositie, die laat zien dat er geen extra werk in zit dat onbetaald is (de angst van de huisarts) of dat kosten dubbel worden vergoed (de angst van de verzekeraar). 
  3. Maak alle kosten transparant in een business-case, in de hele keten, dus inclusief alle mogelijke vervolgkosten en –besparingen.
  4. Praat met de juiste personen: aan de bestuurstafel. In de eerste lijn zijn dat de besturen van de goede zorggroepen. Verzekeraars hebben inzicht in welke zorggroepen kwalitatief goed zijn.
  5. Maak gebruik van de budgettaire ruimte in de financiering van de huisartspraktijk: resultaatbeloning en zorgvernieuwing in Segment 3. Daar zit groeiruimte voor de tweede lijn om samen te werken.

Deze tips zijn afkomstig van de tweede Executive Academie van ZKN en VvAA voor Zorgondernemingen van 29 september jongstleden.

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email

Contact

Wilt u weten waar de substitutiekansen liggen voor uw zorgonderneming? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.