Van fiscale focus naar kijk op kansen

15 januari 2016 - Met de invoering van de integrale bekostiging per 1 januari 2015 zijn een jaar geleden nieuwe Medisch Specialistische Bedrijven gevormd. De aanloop in 2014 werd vooral gekenmerkt door fiscale en juridische discussies over structuur en vormgeving. De verwachting was dat in 2015 de aandacht meer op de inhoudelijke ontwikkeling van het MSB kon worden gericht. Zaken als een langetermijnvisie en de samenwerking met andere partijen dan het ziekenhuis zouden dan aan de orde kunnen komen aan de bestuurstafel. Maar de realiteit is dat ook dit eerste jaar de blik vooral naar binnen gericht bleef: de focus lag op fiscale en organisatorische aspecten. Na een klein jaar MSB is dit een mooi moment om de balans op te maken en de blik meer naar buiten te richten. Drie tips van onze consultants om een aanzet te geven aan de doorontwikkeling van uw MSB.

1. MSB-bestuur en ziekenhuisbestuur, versterk elkaar!

Vóór de komst van het MSB was het voor een ziekenhuisbestuur soms lastig om goede afspraken te maken met alle vakgroepen en maatschappen. De vorming van MSB’s biedt een kans: het praat niet alleen gemakkelijker met twee besturen aan tafel, afspraken maken en besluitvorming kunnen ook sneller. Wat dat betreft geeft het MSB meer ruimte om samen op te trekken als gelijkwaardige partners. De wederzijdse afhankelijkheid is groot. Dat betekent dat de mogelijkheid om elkaar te helpen even zo groot is. Juist door samen de koers van het ziekenhuis te bepalen en de strategie als belangrijke zorgaanbieder in de regio uit te voeren, kunnen ziekenhuizen en MSB’s elkaar versterken. Nu de basis is gelegd en de MSB’s ‘staan’, is het een mooi moment om die volgende stap te zetten. Bij voorkeur samen.

2. Richt de blik op de patiënt 

De nadruk op de fiscale aspecten (en onduidelijkheden) het afgelopen jaar was begrijpelijk, maar het is zonde als de focus daar blijft steken. Want daarmee stagneert de verdere ontwikkeling van MSB, ziekenhuis en ons zorgsysteem. De blik moet op de patiënt, op de kwaliteit van zorg en op innovatie van het zorgaanbod. Dat legt de basis om echt verder te komen. Om te innoveren. Om de samenwerking te zoeken met de eerste lijn en met andere partijen in de regio. Om te komen tot een zorgsysteem dat goed werkt, betrouwbaar en toekomstvast is. MSB’s en ziekenhuisbesturen die verder durven kijken dan fiscaliteit en organisatorische rompslomp, elkaar respecteren en vertrouwen en samen de kar trekken, kunnen voorop lopen in die ontwikkeling en een krachtige impuls geven aan de continuïteit van hun onderneming en van de professionele zorg in Nederland.

3. Neem competenties onder de loep en investeer in ontwikkeling

Veel bestuursleden van MSB’s zijn geschoold als medisch specialist en doen hun ‘nieuwe’ bestuursfunctie ernaast. De een heeft daar meer affiniteit en ervaring mee dan de ander. Hoe dan ook: dit is een goed moment om de talenten binnen het bestuursteam en de andere leidinggevende functies te ontwikkelen. Waar liggen de sterktes en de zwaktes, aan welke vaardigheden is behoefte, welke ontwikkelwensen liggen er op individueel niveau? Investeren in ontwikkeling van MSB-(bestuurs)leden betekent veel meer dan alleen een invulling van het fiscale ondernemerschap: het is een kans om het team naar een hoger plan te tillen, het plezier in het werk te vergroten en de onderlinge sfeer te verbeteren.

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email