GGZ: samen verder kijken dan 2018

De GGZ zit midden in ingrijpende transities. Zoals 30% beddenreductie, zelforganisatie, decentralisatie van de zorg. Ontwikkelingen die ervoor zorgen dat GGZ-instellingen hun eigen rol en toegevoegde waarde in de keten moeten herijken. En nieuwe strategische keuzes maken voor doelgroep, werkgebied en activiteiten. Maar vanwege de ‘waan van de dag’ wordt er nauwelijks verder gekeken dan de komende twee, drie jaar. Terwijl juist een duurzame visie nu al richtinggevend kan zijn en houvast kan bieden voor een succesvolle toekomst.

De grote vraag is: hoe komen we tot die duurzame toekomstvisie? Wie weet waar de GGZ over tien of twintig jaar in het ideale geval moet staan: wat is de stip op de horizon? En hoe komen we daar vervolgens – mét de druk die de huidige marktomstandigheden met zich meebrengen voor GGZ-instellingen.

Tijdens de dialoogbijeenkomst ‘Een duurzame toekomst voor de GGZ’ op dinsdag 8 september van 18.00-21.30 uur wil het Sustainable Healthcare Lab hierover ideeën uitwisselen. Bestuurders, zorgverleners en patiënten zijn welkom. VvAA is gastheer van deze bijeenkomst en stelt haar hoofdkantoor in Utrecht hiervoor open.

Vier zeer interessante sprekers presenteren hun visie hierop:

  • Drs. Wilma Boevink, senior wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut, ervaringsdeskundige
  • Dr. Thea Heeren, voorzitter RvB GGz Centraal, lid commissie Kaljouw
  • Drs. Adriaan Jansen, voorzitter RvB GGZ Friesland.
  • Prof. dr. Jim van Os, psychiatrisch epidemioloog, MUMC

Zij gaan vervolgens met de aanwezigen in gesprek om samen na te denken over een agenda voor de toekomst van de GGZ!

Het Sustainable HealthCare Lab wil waarde, inhoud en effectiviteit toevoegen aan het lopende maatschappelijke debat over duurzame zorg, los van bestaande structuren en belangen. Er is verandering nodig om de zorg toekomstbestendig te maken. Verandering gestoeld op duurzame principes. We weten niet precies hoe die verandering er uitziet, maar hebben wel een idee van de richting, de coördinaten. We streven naar ontwikkeling van deze duurzame principes en naar de toepassing ervan: een steen in de vijver. VvAA ondersteunt deze missie en is daarom graag gastheer van deze dialoogsessie. De missie van het Sustainable Healthcare Lab sluit immers goed aan bij de missie van VvAA: een impactvolle bijdrage leveren aan succesvolle en toekomstvaste zorg, vanuit het hart van de gezondheidszorg.

Wij hopen u tijdens deze bijeenkomst te zien.

Namens de initiatiefgroep van het SHCLab,
Jan Tromp

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email

Meepraten?

Wilt u bij deze dialoogbijeenkomst aanwezig zijn en uw ideeën delen met andere aanwezigen? Stuur dan een e-mail.

contactformulier sustainablehealthcarelab@gmail.com.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van het Sustainable Healthcare Lab.

Wij helpen u graag

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie?