NZa pleit voor rust in MSB

In haar persbericht van 9 maart jongstleden pleit de NZa voor rust in MSB-land - de belangrijkste conclusie in de NZa-monitor 'Integrale bekostiging medisch-specialistische zorg 2015'. De NZa adviseert de minister van VWS om voorlopig geen nieuwe regels op te stellen die de samenwerking raken, om partijen tijd te gunnen om de onderlinge samenwerking verder vorm te geven.

In een blog dat ik eerder schreef, heb ik ook aangegeven dat de blik vooruit moet. Ik ben dan ook verheugd met deze conclusie van de NZa, die de strekking van mijn betoog onderschrijft:

Fiscaal en vroeger: het is nu de hoogste tijd dat MSB’s in beweging komen. De blik moet vooruit. Er is een nieuwe dynamiek in de zorgmarkt ontstaan, en wie slim aan de wind zeilt kan als eerste de boei ronden. Dat vraagt om een gezamenlijke, open, constructieve benadering van MSB’s en ziekenhuisbesturen en om vertrouwen. Het vraagt om creatief denken, soms buiten de gebaande paden, en om een lange adem. Het kan soms even vallen betekenen, om daarna weer sterker op te staan. Dat is ondernemen.

In het persbericht staat namelijk te lezen: ‘In eerste instantie was er vooral aandacht voor de fiscale en financiële aspecten van hun samenwerking. Nu maken ze steeds vaker afspraken over inhoudelijke zaken, als kwaliteit, veiligheid, taken en verantwoordelijkheden. […] De verstandhouding en onderlinge vertrouwensrelatie is voor de interne ziekenhuisorganisatie minstens zo belangrijk als het organisatiemodel en de samenwerkingsafspraken. De NZa vindt het daarom belangrijk dat partijen in deze goede relatie blijven investeren.’

Zelf schrijf ik nu aan een vervolgblog, waarin ik aandacht besteed aan best practices uit onze adviespraktijk. Hierin belicht ik onder meer wat de succeselementen zijn in de samenwerking tussen het MSB en het ziekenhuisbestuur, waar die goede samenwerking door komt en welke uitdagingen er nog liggen.

Wordt vervolgd!

Michel Wartena
Senior consultant
VvAA voor Zorgondernemingen
Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email

Contact

Voor zowel strategische als operationele vraagstukken over het MSB kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder!