Inloggen

Van fiscale constructie naar echte onderneming

23 mei 2016 - In de media lezen we regelmatig dat het MSB gedoemd zou zijn te mislukken. Als zij niet hard aan de slag zijn of gaan, dan wordt dat inderdaad waarheid. Maar het gevaar is dat het een ‘self-fulfilling prophecy’ wordt.
 

De MSB’s zijn vorig jaar onder hoge druk tot stand gekomen. De discussie rondom de medisch specialistische bedrijven werd al snel een fiscale discussie. Waar gaat de Belastingdienst mee akkoord? Gedurende het jaar werden de spelregels aangepast, wat leidde tot een nog grotere focus op het fiscale aspect van de plannen. Het beantwoorden van vragen als: “Wordt er wel genoeg personeel overgenomen? Wordt er wel genoeg geïnvesteerd?” had vooral een fiscaal doel: zal het nieuwe MSB wel voldoen aan de normen van de fiscus? Dat werd de kernvraag. Misschien logisch in eerste instantie. De klus moest immers geklaard worden, in korte tijd bovendien. Maar niet logisch in tweede instantie. Want nu de MSB’s ‘staan’, moet er meer gebeuren.

Strakke bedrijfsvoering
Natuurlijk moeten alle gemaakte afspraken in de businessplannen uitgevoerd worden, om de fiscale goedkeuring te behouden. Maar de kern is dat de MSB’s zich daadwerkelijk als echte ondernemingen moeten gaan gedragen. Ondernemingen met toegewijde ondernemers, met hart voor de kwaliteit en veiligheid van zorg net als voorheen, maar nu ook met een scherp oog op efficiency en betaalbaarheid en patiënttevredenheid. En dat vraagt om een strakke bedrijfsvoering. Daar is meer voor nodig dan alleen een fiscaal akkoord en een ‘basic’ businessplan.

We zien in onze praktijk voorbeelden waar het MSB op voortvarende wijze gestart is. Maar ook situaties waar meer inspanning nodig is. In de businessplannen is in veel gevallen weinig rekening gehouden (of eenvoudigweg nog niet nagedacht) over allerlei afwijkende constructies. Hoe zit het bijvoorbeeld met regiomaatschappen? Hoe passen de leden daarvan in de coöperaties binnen meerdere ziekenhuizen?

Klaar zijn voor de toekomst
Het is nu zaak, dat u als MSB-bestuur ervoor zorgt dat uw MSB klaar is voor de toekomst. Onze adviseurs helpen u graag met good governance, goed werkgeverschap, het managen van risico’s, businessplanning, onderhandelen met zorgverzekeraars, visie- ,missie- en strategieontwikkeling en de implementatie hiervan in onderlinge samenwerking met de Raad van Bestuur van het ziekenhuis.

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email