MSB's met blik op de toekomst - de werkende praktijk

13 mei 2016 - In mijn vorige blog schreef ik dat het de hoogste tijd is voor MSB’s om uit de fiscaliteit te stappen en de blik te richten op de toekomst. Gelukkig zien wij in onze adviespraktijk steeds meer MSB’s die dat doen – met resultaat. 

In onze adviespraktijk zien wij dat MSB’s en ziekenhuisbesturen het meest constructief samenwerken als er een gezamenlijk gedragen toekomstvisie en ambitie is. Het helpt om deze visie expliciet te maken en vast te leggen op papier. Dit is geen ‘rocket science’, integendeel: het is een praktische stap die letterlijk houvast geeft en helpt de neuzen dezelfde kant op te krijgen en te houden. Ik adviseer bijvoorbeeld een MSB waar de toekomstplannen structureel onderdeel zijn van gesprek met het ziekenhuisbestuur. Daar zie je geleidelijk dat de plannen concreter worden en er nieuwe initiatieven ontstaan, bijvoorbeeld voor gezamenlijke investeringen.


Olof Suttorp, voorzitter RvB/CEO Amphia Ziekenhuis, ziet een verschuiving ontstaan. ‘In MSB’s kwam nog al eens onenigheid voor over geld, zo leek het. Nu zie ik door coöperatievorming meer eenheid ontstaan. Er wordt meer samengewerkt, meer met elkaar bedacht. Mijn droom is dat we uiteindelijk toe gaan naar één groep medici per regio. Zonder de scheiding van de lijnen zoals we die nu (nog) kennen.’


Toekomstvisie is cruciaal
Overigens blijkt uit ‘heet van de naald’-gesprekken van cliënten met de Belastingdienst dat ook de fiscus steeds kritischer kijkt naar een toekomstvisie. Sterker nog: voor de fiscale goedkeuring van het MSB in het open maatschapsmodel werd de visie op de toekomst zelfs het meest bepalend gevonden voor goedkeuring als onderneming. Dit wil niet zeggen dat MSB’s achterover kunnen leunen zodra de toekomstvisie vastligt. De Belastingdienst wil deze vertaald zien naar de realiteit. Als een MSB hierin slaagt, is het bestaan van een onderneming geen onderwerp van discussie meer.  

Ook in die vertaling van woorden naar daden zien wij MSB’s die de schouders eronder zetten, samen met het ziekenhuisbestuur. Wij zien voorbeelden voorbij komen waarin vernieuwende initiatieven ontstaan die bijdragen aan het realiseren van de triple aim-doelstellingen: lagere kosten, betere patiëntervaringen en een gezondere populatie. Bijvoorbeeld met het opzetten van een nieuw zorgcentrum dichter bij de patiënt. 
Ook zien we medisch specialisten die met huisartspraktijken constructief bezig zijn binnen de muren van het ziekenhuis. 

Ondernemen
Door samen plannen te maken én uit te voeren wordt het zorgaanbod verbreed en zo efficiënt mogelijk ingericht, rondom de patiënt. Ook niet-verzekerde zorg wordt daar door sommige partijen al in meegenomen – hetgeen kan leiden tot een onafhankelijker positie, een verbreding van de inkomstenstroom en meer vrijheid om patiënten de zorg te bieden die zij graag ontvangen. Ondernemen! 

Dat ondernemen is ook noodzaak. Want wij zien bijvoorbeeld dat zorggroepen opschuiven en zorg contracteren die ‘vrijkomt’. Daarmee is er voor MSB’s nog een partij bij gekomen om proactief zaken mee te doen, in plaats van afwachten wat er van nieuwe contractanten overblijft voor specialistische zorg. 

Waar in onze optiek nog een grote kans ligt voor MSB’s en ziekenhuisbesturen om een toekomstgerichte, constructieve samenwerking echt vorm te geven, is – het klinkt als een open deur – de focus op de patiënt. Formuleer doelstellingen ten aanzien van de aanpak van de gezondheidsrisico’s in het eigen adherentiegebied, de patiëntbeleving, de kwaliteit van zorg, de benodigde investeringen (innovatie) en mogelijkheden voor kostenbesparing. In deze doelstellingen kunnen MSB’s en ziekenhuisbesturen de gezamenlijkheid vinden. Pas dan komt de boel echt in beweging en gaan we bouwen aan een nieuw zorgsysteem. 


Michel Wartena, senior consultant
VvAA voor Zorgondernemingen

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email