MSB-discussie: de blik moet naar buiten en vooruit

‘Tientallen medisch specialisten gaan terug naar de oude maatschapstructuur. Ze stellen dat ze sowieso fiscaal ondernemer zijn en gaan hun privé-bv opheffen’, staat 10 december te lezen op de website van Zorgvisie. Een te defensieve benadering, zo vinden Arjan Bonthond  en Michel Wartena, beiden consultant bij VvAA voor Zorgondernemingen.

Kern van het artikel op Zorgvisie.nl is dat medisch specialisten vinden dat ze verkeerd zijn voorgelicht over de effecten van integrale bekostiging. Er wordt gesteld dat zij onder hoge tijdsdruk ‘dan maar’ in een MSB zijn gestapt. Dat is een te eenzijdige, te defensieve en te kortzichtige voorstelling van zaken.

In de eerste plaats te eenzijdig. Want hiermee wordt voorbij gegaan dat met Integrale Bekostiging een hoger doel is gemoeid. Namelijk het bewerkstelligen van meer gelijkgerichtheid tussen ziekenhuisbestuur en specialisten. Dat is het doel van de overheid, en daarvoor is een goede reden. Onze zorg moet efficiënter, met goede kwaliteit, en daarvoor moet nauwer worden samengewerkt. Als er nu een beweging ontstaat waarbij de focus weer op individuele fiscale omstandigheden wordt gelegd, gaan we op dat vlak een grote stap terug. Het is niet onwaarschijnlijk dat Den Haag dan opnieuw ingrijpt, en het hele spel van voren af aan begint. Inefficiëntie ten top.

In de tweede plaats te defensief. Natuurlijk zijn er grote veranderingen doorgevoerd en hebben die geleid tot fiscale onzekerheden. Maar onze ervaring leert dat MSB’s wel degelijk goedkeuring krijgen en al hebben gekregen van de fiscus. Ook bij het MSB in coöperatievorm. De fiscus heeft bijvoorbeeld aangegeven dat hierbij geen sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Ook voor ziekenhuizen is dit goed nieuws. Immers, zij verkeren in onzekerheid over de fiscale status van de medisch specialisten en of er sprake is van inhoudingsplicht van loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Verder heeft de Belastingdienst er begrip voor dat MSB’s in ontwikkeling zijn. De belastingdienst geeft aan dat een voortvarende (door)ontwikkeling en uitvoering van de toekomstplannen relevant is voor een toets in de toekomst. Niets doen vanuit het MSB is dus geen optie in de ogen van de belastingdienst.

En terugkeren naar de oude situatie is in onze optiek al helemaal geen aantrekkelijke optie. 

Voor ondernemersrisico heeft een MSB substance nodig. Die substance wordt gevormd en getoetst op MSB-niveau. Dat wil dus zeggen dat niet op individueel niveau (of vakgroepniveau) de toets plaatsvindt op de risicovereisten (los of we het nu hebben over een transparant of niet-transparant model). Er zijn medisch specialismen die hier een grotere bijdrage aan hebben dan andere. Maar als die eerste groep nu gaat toetsen op hun eigen (vakgroep)fiscaliteit en uit het MSB stapt, houd je een lege, meer kansloze MSB over. Collega’s die bij het MSB blijven lopen dan het risico om niet als ondernemer te worden aangemerkt.

De benadering is in de derde plaats te kortzichtig, in onze optiek. Er wordt hiermee namelijk alleen maar teruggegrepen op een oude situatie, terwijl we vooruit moeten kijken. Ons zorgsysteem moet anders, moet vernieuwen, moet toekomstbestendig worden. Dat vraagt om een blik op de markt, op de patiënt, op samenwerking. Niet een blik die blijft steken bij de heersende fiscaliteit, maar een blik op waar de kansen liggen in een nieuwe wereld. 

Arjan Bonthond en Michel Wartena
Consultants bij VvAA voor Zorgondernemingen

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email

Contact

Sparren over uw strategische toekomstvisie? Advies over een MD-traject? Commerciële doelstellingen voor het komende jaar vaststellen? Wat uw vraag ook is: onze ervaren adviseurs denken graag met u mee om te komen tot pragmatische en resultaatgerichte oplossingen.