Fiscaal nieuws voor MSB's - juni 2015

De consultants van VvAA voor Zorgondernemingen volgen de fiscale ontwikkelingen rondom het MSB op de voet. Regelmatig praten we u bij over de laatste stand van zaken.

  • Let op fictieve dienstbetrekking bij bestuurswerkzaamheden
Medisch specialisten die bestuurswerkzaamheden verrichten, kunnen geacht in fictieve dienstbetrekking te staan bij de coöperatie. Alleen als de bestuurswerkzaamheden zijn gecontracteerd door hun personal holding, kan gebruik worden gemaakt van de doorbetaaldloonregeling. Hiermee wordt de afdracht van loonheffing door de coöperatie voorkomen. Wel blijft de afdracht bestaan voor de premies werknemersverzekeringen.
 
  • Verwevenheid met ziekenhuis
Coöperaties die op hun verzoek goedkeuring van hun casus hebben gekregen, worden geconfronteerd met termen als substance en realiteitsgehalte. Eerst werd nog gedacht dat redelijk snel aan deze criteria zou worden voldaan. Inmiddels begrijpen we dat er geen sprake moet zijn van een te grote verwevenheid met het ziekenhuis. Deze verwevenheid is te verminderen door initiatieven te ontplooien die losstaan van het ziekenhuis. Een mogelijkheid die in dit verband interessant is, is de verschuiving van tweedelijns zorg richting de eerste lijn. In de praktijk zien we nog weinig MSB's die hiermee actief bezig zijn. Ook initiatieven op het gebied van ZBC's zijn in dit verband denkbaar. Lees hierover ook ons uitgebreidere artikel ‘Fiscale eisen ondernemersrisico: kans voor MSB’.
 
  • Reële investeringen
Investeringen door het MSB moeten ‘reëel’ zijn. Stel dat het MSB een investering doet die één op één voor rekening van het ziekenhuis zou kunnen komen en het MSB krijgt hiervoor een vergoeding, dan kan de fiscus stellen dat er geen sprake is van een reële investering. De fiscus kan dan stellen dat hier sprake is van een zogenaamd kasrondje en het realiteitsgehalte ter discussie stellen. Investeringen buiten de verwevenheid met het ziekenhuis (bijvoorbeeld in de ZBC's of andere initiatieven) zijn in dit verband kansrijker om als reële investering te worden aangemerkt.

Door Michel Wartena

Contact

Meer weten over fiscale kansen voor uw MSB? Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Met hart voor de zorg én oog voor de onderneming.